Facebook
DIGI Slovakia
DIGI Sport
Aktuálne vysielame: Palermo - Janov, Nasleduje: 11:45 Stoke - Southampton
DIGI Sport
Aktuálne vysielame: Žilina - Myjava, Nasleduje: 11:30 Mix zóna

Program

07:00 MS 2014 Trial GP, Španielsko
FIM Magazín
08:00 Senica - Žilina
Fortuna liga
10:05 Mix zóna
10:35 Manchester United - Manchester City
Premier League
12:30 WHU - Stoke
Premier League
14:25 Tottenham - Aston Villa
Premier League
16:20 Premier League Review 32
Magazín Premier League
17:15 Netbusters 30
PL Netbusters
17:45 Lyon - Bastia
Ligue 1
19:40 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:10 Premier League World  34
Magazín Premier League
20:40 Liverpool - Newcastle
Premier League
22:35 Manchester United - Manchester City
Premier League
07:00 Highlights 32
Magazín Ligue 1
07:55 AC Miláno - Sampdoria
Serie A
09:50 Serie A Show 30
Magazín Serie A
10:20 Premier League Review 32
Magazín Premier League
11:15 Trenčín - Podbrezová
Fortuna liga
13:05 Netbusters 30
PL Netbusters
13:35 Lyon - Bastia
Ligue 1
15:40 Mix zóna
16:10 QPR - Chelsea
Premier League
18:05 Highlights 32
Magazín Ligue 1
19:00 Janov - Parma 
Serie A
20:55 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
21:25 Premier League World  34
Magazín Premier League
21:55 Keysová - HRADECKÁ
WTA Charleston semifinále
23:10 Petkovičová - Kerberová
WTA Charleston semifinále
07:00 Trenčín - Podbrezová
Fortuna liga
09:00 Premier League Review 32
Magazín Premier League
09:55 Highlights 32
Magazín Ligue 1
10:50 Serie A Show 30
Magazín Serie A
11:20 Play-off F3: Litvínov - Třinec
Česká hokejová extraliga
13:25 FC Porto - Bayern
Liga majstrov
15:25 Lyon - Bastia
Ligue 1
17:20 Play-off F4: Litvínov - Třinec
Česká hokejová extraliga
19:45 Atlético Madrid - Real Madrid
Liga majstrov
21:40 Janov - Parma
Serie A
23:35 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
23:40 WTA All Access 3
Tenisový magazín 
07:00 Atlético Madrid - Real Madrid
Liga majstrov
08:55 Play-off F3: Litvínov - Třinec
Česká hokejová extraliga
10:50 Rok 1997 Košice - Juventus  
Liga majstrov z archívu
12:35 Magazín Ligy Majstrov 26
UCL Magazín
13:05 AC Miláno - Sampdoria
Serie A
15:05 Janov - Parma
Serie A
17:00 Zostrihy zápasov 26
Liga majstrov
17:45 FC Porto - Bayern
Liga majstrov
19:40 Zostrihy zápasov 25
Liga majstrov
20:25 Lyon - Bastia
Ligue 1
22:20 Liverpool - Newcastle
Premier League
07:00 Serie A Show 30
Magazín Serie A
07:30 Parma - Juventus
Serie A
09:25 Trenčín - Podbrezová
Fortuna liga
11:30 Turín - AS Rím
Serie A
13:25 Burnley - Arsenal
Premier League
15:20 Janov - Parma 
Serie A
17:20 Preview Show 33
Magazín Ligue 1
17:50 PL Match Pack 29
Magazín Premier League
18:20 Mix zóna
18:50 Trenčín - Trnava
Fortuna liga
21:00 Total Italian Football 25
Magazín Total Italian Football
23:20 Keysová - Kerberová
WTA Charleston finále
07:00 WHU - Stoke
Premier League
08:55 Bordeaux - Marseille
Ligue 1
10:50 Serie A Show 30
Magazín Serie A
11:20 Senica - Žilina
Fortuna liga
13:20 Mix zóna
13:50 Chaga the Story
Film o kajakárovi  na Bielom Níle
14:30 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
14:35 Keysová - Kerberová
WTA Charleston finále
17:00 Liverpool - Newcastle
Premier League
18:55 Total Italian Football 25
Magazín Total Italian Football
19:25 PL Match Pack 29
Magazín Premier League
19:55 Preview Show 33
Magazín Ligue 1
20:25 Nantes - Marseille
Ligue 1
22:25 Swansea - Everton
Premier League
07:00 Senica - Žilina
Fortuna liga
09:00 Serie A Show 30
Magazín Serie A
10:00 Play-off F4: Litvínov - Třinec
Česká hokejová extraliga
11:55 ATP World Tour Uncovered 15
Tenisový magazín 
12:25 MS 2014 Trial Austrália
FIM Magazín
13:20 Lyon - Bastia
Ligue 1
15:15 Premier League World 34
Magazín Premier League
15:45 Juventus - AS Monaco
Liga majstrov
17:35 Magazín Ligy Majstrov 27
UCL Magazín
18:05 inCycle 6
Cyklistický magazín
18:35 Snowboard 15
Magazín zimných športov 
19:05 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
19:35 Atlético Madrid - Real Madrid
Liga majstrov
21:30 FC Porto - Bayern
Liga majstrov
23:25 Netbusters 30
PL Netbusters
23:55 Fighting Spirit MMA 5
Magazín bojových športov
07:00 Rok 2005 Glasqow Rangers - Petržalka 
Liga majstrov z archívu
08:50 Rok 2011 Barcelona - Manchester United 
Liga majstrov z archívu
10:45 Zostrihy zápasov 24
Liga majstrov
11:30 Janov - Parma
Serie A
13:30 Play-off F4: Litvínov - Třinec
Česká hokejová extraliga
15:35 Turf na Slovensku: Jarná cena...
Dostihový magazín
15:50 Lyon - Bastia
Ligue 1
17:45 Juventus - AS Monaco
Liga majstrov
19:40 Magazín Ligy Majstrov 27
UCL Magazín
20:10 Manchester City - Barcelona
Liga majstrov
22:05 Atlético Madrid - Real Madrid
Liga majstrov
07:00 Preview Show 33
Magazín Ligue 1
07:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
08:00 Premier League Review 32
Magazín Premier League
09:00 Netbusters 30
PL Netbusters
09:30 Total Italian Football 25
Magazín Total Italian Football
10:00 Trenčín - Trnava
Fortuna liga
12:05 Nantes - Marseille
Ligue 1
14:00 Premier League World  34
Magazín Premier League
15:55 Stoke - Southampton
Premier League
17:50 Štúdio PL
Premier League
18:25 Chelsea - Manchester United
Premier League
20:20 Štúdio PL
Premier League
20:40 Juventus - Lazio Rím
Serie A
22:40 Everton - Burnley
Premier League
07:00 Nantes - Marseille
Ligue 1
08:50 Lyon - Bastia
Ligue 1
10:40 Serie A Show 30
Magazín Serie A
11:10 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
11:40 Preview Show 33
Magazín Ligue 1
12:10 Trenčín - Trnava
Fortuna liga
14:10 SOP Slovakiaring 2015 – 1. kolo 
Motormagazín
14:20 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
14:25 MSR 2015 v kombinácii 10 tancov 
Tanečný šport
15:30 Janov - Parma 
Serie A
17:25 Total Italian Football 25
Magazín Total Italian Football
17:55 Sampdoria - Cesena
Serie A
20:00 Premier League Preview 29
Magazín Premier League
20:30 Everton - Burnley
Premier League
22:30 Crystal Palace - WBA
Premier League
07:00 Total Italian Football 25
Magazín Total Italian Football
07:30 Preview Show 33
Magazín Ligue 1  
08:00 PL Match Pack 29
Magazín Premier League
08:30 ATP World Tour Uncovered 15
Tenisový magazín 
09:00 Play-off F4: Litvínov - Třinec
Česká hokejová extraliga
11:00 Juventus - AS Monaco
Liga majstrov
13:00 Rusko - Nemecko: 1. dvojhra
Fed Cup semifinále
15:00 Rusko - Nemecko: 2. dvojhra
Fed Cup semifinále
17:00 Rok 2011 Barcelona - Manchester United 
Liga majstrov z archívu
19:00 Snowboard 15
Magazín zimných športov 
19:30 Magazín Ligy Majstrov 27
UCL Magazín
20:00 Nantes - Marseille
Ligue 1
22:00 inCycle 6
Cyklistický magazín
22:30 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
07:00 Rok 2005: Artmedia Petržalka -...
Liga majstrov z archívu
08:50 Zostrihy zápasov 25
Liga majstrov
09:35 Zostrihy zápasov 26
Liga majstrov
10:20 Finále 2006. FC Barcelona - Arsenal
Liga majstrov z archívu
12:15 Magazín Ligy Majstrov 27
UCL Magazín
12:45 Play-off F4: Litvínov - Třinec
Česká hokejová extraliga
14:45 Atlético Madrid - Real Madrid
Liga majstrov
16:40 Nantes - Marseille
Ligue 1
18:35 Trenčín - Trnava
Fortuna liga
20:30 FC Porto - Bayern
Liga majstrov
22:25 Rok  2009 Chelsea - Liverpool
Liga majstrov z archívu
07:00 Turf na Slovensku: Jarná cena...
Dostihový magazín
07:15 Stoke - Southampton
Premier League
09:10 Sampdoria - Cesena
Serie A
11:05 Crystal Palace - WBA
Premier League
13:00 PL Match Pack 29
Magazín Premier League
13:30 Premier League Preview 29
Magazín Premier League
14:00 Štúdio PL
Premier League
14:25 Manchester City - WHU
Premier League
16:20 Štúdio PL
Premier League
16:55 Newcastle - Tottenham
Premier League
18:55 Žilina - Myjava
Fortuna liga
21:00 Lyon - St. Etienne
Ligue 1
23:00 Sassuolo - Turín
Serie A
07:00 Premier League Preview 29
Magazín Premier League
07:30 Preview Show 33
Magazín Ligue 1
08:00 Chelsea - Manchester United
Premier League
10:00 Juventus - Lazio Rím
Serie A
11:55 Serie A Show 30
Magazín Serie A
12:25 Sassuolo - Turín
Serie A
14:25 Total Italian Football 25
Magazín Total Italian Football
14:55 AS Rím - Atalanta
Serie A
17:00 Smer Baku
1. Európske Hry 2015
17:30 Strelkyňa Z. Štefečeková
Smer Baku 2015
17:40 Kanoista Josef Dostál
Smer Baku 2015
17:55 Cagliari - Neapol
Serie A
19:55 Daj brvno 16
Krátky dokument
20:25 SOP Slovakiaring 2015 – 1. kolo 
Motormagazín
20:40 Inter - AC Miláno
Serie A
22:40 Palermo - Janov
Serie A
07:00 Chaga the Story
Film o kajakárovi na Bielom Níle
07:40 MS 2014 Sidecar: Le Mans
FIM Magazín
08:10 Nantes - Marseille
Ligue 1
10:00 Trenčín - Trnava
Fortuna liga
12:00 Rusko - Nemecko: 3. dvojhra
Fed Cup semifinále
13:55 Rusko - Nemecko: 4. dvojhra
Fed Cup semifinále
15:50 Snowboard 15
Magazín zimných športov 
16:15 Rusko - Nemecko: štvorhra
Fed Cup semifinále
18:10 inCycle 6
Cyklistický magazín
18:40 Magazín Ligy Majstrov 27
UCL Magazín
19:10 WTA All Access 3
Tenisový magazín 
19:40 Rok 2012 Bayern - Chelsea 
Liga majstrov z archívu
22:15 Chelsea - Manchester United
Premier League
07:00 Medzinárodná 6-dňová 2014, San Juan
FIM Magazín
07:55 Scheldeprijs 2015
Cyklistika
10:30 Rok 1997: 1.FC Košice - Feyenoord 
Liga majstrov z archívu
12:10 Atlético Madrid - Leverkusen
Liga majstrov
14:55 Palermo - Janov
Serie A
16:55 Zostrihy zápasov 25
Liga majstrov
17:40 Zostrihy zápasov 26
Liga majstrov
18:20 Play-off F5: Třinec - Litvínov
Česká hokejová extraliga
20:45 Juventus - AS Monaco
Liga majstrov
22:40 AS Rím - Atalanta
Serie A
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Sampdoria - Cesena
Serie A
09:25 Juventus - Lazio Rím
Serie A
11:20 SOP Slovakiaring 2015 – 1.kolo 
Motormagazín
11:35 Crystal Palace - WBA
Premier League
13:30 Chelsea - Manchester United
Premier League
15:25 Žilina - Myjava
Fortuna liga
17:30 Mix zóna
18:00 Newcastle - Tottenham
Premier League
19:50 Premier League Review 33
Magazín Premier League
20:45 Fiorentina - Verona
Serie A
22:35 Highlights 33
Magazín Ligue 1
23:30 Inter - AC Miláno
Serie A
07:00 Sassuolo - Turín
Serie A
08:55 Nantes - Marseille
Ligue 1
10:50 Palermo - Janov
Serie A
12:45 AS Rím  Atalanta
Serie A
14:40 Stoke - Southampton
Premier League
16:35 Lyon - St.Etienne
Ligue 1
18:25 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
18:30 Turf na Slovensku: Veľká aprílová...
Dostihový magazín
18:45 Highlights 33
Magazín Ligue 1
19:40 Žilina - Myjava
Fortuna liga
21:45 Premier League Review 33
Magazín Premier League
22:40 Mix zóna
23:10 Chelsea - Manchester United
Premier League
07:00 F4: Litvínov - Třinec
Česká hokejová extraliga
09:05 Kuznecovová - Goergesová
Fed Cup SF Rusko - Nemecko
10:55 Pavľučenkovová - Lisická
Fed Cup SF Rusko - Nemecko
13:30 Žilina - Myjava
Fortuna liga
15:30 Newcastle - Tottenham
Premier League
17:15 Fighting Spirit MMA 34
Magazín bojových športov
17:55 Turf na Slovensku: Veľká aprílová...
Dostihový magazín
18:10 F5: Třinec - Litvínov
Česká hokejová extraliga
20:45 Lyon - St. Etienne
Ligue 1
23:35 MSR 2015 v latinsko amerických tancoch
Tanečný šport
07:00 Nantes - Marseille
Ligue 1
08:55 Palermo - Janov
Serie A
10:50 Rok  2010 Chelsea - Žilina 
Liga majstrov z archívu
12:40 Borusia - Arsenal
Liga majstrov
14:30 Liverpool - Ludogorec
Liga majstrov
16:25 Real - Bazilej
Liga majstrov
18:20 Magazín Ligy Majstrov 27
UCL Magazín
18:50 Zostrihy zápasov 5
Liga majstrov
20:15 Olympiakos - Atlético Madrid
Liga majstrov
22:10 Žilina - Myjava
Fortuna liga
07:00 Highlights 33
Magazín Ligue 1
07:55 Sassuolo - Turín
Serie A
09:50 Palermo - Janov
Serie A
11:45 Stoke - Southampton
Premier League
13:40 Everton - Burnley
Premier League
15:35 Premier League Review 33
Magazín Premier League
16:30 Trenčín - Trnava
Fortuna liga
18:35 Mix zóna
19:05 Turf na Slovensku: Veľká aprílová...
Dostihový magazín
19:20 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
19:25 MSR rally EGER 2015
Motormagazín
19:50 Ironman: Nemožné neexistuje
Krátky dokument
20:20 Highlighty SF Rusko - Nemecko
Fed Cup 2015
21:15 STRÝCOVÁ - Muguruzová
WTA Stuttgart 1. kolo
23:00 Bondarenková - ŠAFÁŘOVÁ
WTA Stuttgart 1. kolo
07:00 WTA All Access 3
Tenisový magazín 
07:30 Lyon - St.Etienne
Ligue 1
09:25 Žilina - Myjava
Fortuna liga
11:30 Mix zóna
12:00 STRÝCOVÁ - Muguruzová
WTA Stuttgart 1. kolo
14:00 Suárezová Navarrová - Rodinová
WTA Stuttgart 1. kolo
16:00 Bondarenková - ŠAFÁŘOVÁ
WTA Stuttgart 1. kolo
18:30 Garciová - Ivanovičová
WTA Stuttgart 1. kolo
20:30 Matteková Sandsová - Makarovová
WTA Stuttgart 1. kolo
22:30 MSR rally EGER 2015
Motormagazín
23:00 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
23:05 Ironman: Nemožné neexistuje
Krátky dokument
23:35 Nantes - Marseille
Ligue 1
07:00 Kuznecovová - Goergesová
Fed Cup SF Rusko - Nemecko
08:50 Kuznecovová - Petkovičová
Fed Cup SF Rusko - Nemecko
10:10 F5: Třinec - Litvínov
Česká hokejová extraliga
12:45 Magazín Ligy Majstrov 27
UCL Magazín
13:15 Nantes - Marseille
Ligue 1
15:05 Crystal Palace - WBA
Premier League
16:55 Turf na Slovensku: Veľká aprílová...
Dostihový magazín
17:05 MSR rally EGER 2015
Motormagazín
17:35 Ironman: Nemožné neexistuje
Krátky dokument
18:05 Fiorentina - Verona
Serie A
20:00 Štúdio LM
Liga majstrov
20:40 F2: Barcelona - PSG
Liga majstrov
22:40 Štúdio LM
Liga majstrov
22:50 Zostrihy zápasov 27
Liga majstrov
23:35 Highlighty SF Rusko - Nemecko
Fed Cup 2015
07:00 Žilina - Myjava
Fortuna liga
09:05 Sampdoria - Cesena
Serie A
11:00 Atletico Madrid - Real Madrid
Liga majstrov
12:55 Zostrihy zápasov 6
Liga majstrov
14:15 Zostrihy zápasov 7
Liga majstrov
15:40 AS Rím - CSKA Moskva
Liga majstrov
17:35 Turf na Slovensku: Veľká aprílová...
Dostihový magazín
17:50 MSR rally EGER 2015
Motormagazín
18:20 Play-off F6: Litvínov - Třinec
Česká hokejová extraliga
20:40 F2: Bayern - FC Porto
Liga majstrov
22:40 Fiorentina - Verona
Serie A
07:00 Premier League Review 33
Magazín Premier League
08:00 Everton - Burnley
Premier League
09:55 Turf na Slovensku: Veľká aprílová...
Dostihový magazín
10:05 Žilina - Myjava
Fortuna liga
12:10 Mix zóna
12:40 Inter - AC Miláno
Serie A
14:35 Manchester City - WHU
Premier League
16:30 Stoke - Southampton
Premier League
18:25 Chelsea - Manchester United
Premier League
20:20 Serie A Show 31
Magazín Serie A
20:50 Netbusters 31
PL Netbusters
21:20 2. kolo
WTA Stuttgart 2. kolo
23:20 2. kolo
WTA Stuttgart 2. kolo
07:00 Highlights 33
Magazín Ligue 1
07:55 Suárezová Navarrová - Rodinová
WTA Stuttgart 1. kolo
09:50 Garciová - Ivanovičová
WTA Stuttgart 1. kolo
11:45 Turf na Slovensku: Veľká aprílová...
Dostihový magazín
12:00 2. kolo
WTA Stuttgart 2. kolo
14:00 2. kolo
WTA Stuttgart 2. kolo
16:00 2. kolo
WTA Stuttgart 2. kolo
18:30 2. kolo
WTA Stuttgart 2. kolo
20:30 2. kolo
WTA Stuttgart 2. kolo
22:30 Serie A Show 31
Magazín Serie A
23:00 Netbusters 31
PL Netbusters
23:30 Fiorentina - Verona
Serie A
07:00 Trenčín - Trnava
Fortuna liga
09:00 Lyon - St. Etienne
Ligue 1
10:50 Turf na Slovensku: Veľká aprílová...
Dostihový magazín
11:05 Pavľučenkovová/Vesninová...
Fed Cup SF Rusko - Nemecko
12:55 F2: Barcelona - PSG
Liga majstrov
14:45 F6: Litvínov - Třinec
Česká hokejová extraliga
16:45 F2: Bayern - FC Porto
Liga majstrov
18:35 ATP World Tour Uncovered 16
Tenisový magazín 
19:05 Highlighty SF Česko - Francúzsko
Fed Cup 2015
20:00 Štúdio LM
Liga majstrov
20:40 F2: Monaco - Juventus
Liga majstrov
22:40 Štúdio LM
Liga majstrov
22:50 Zostrihy zápasov 28
Liga majstrov
23:35 Mix zóna o Fortuna lige
07:00 Juventus - Malmö
Liga majstrov
08:55 Fiorentina - Verona
Serie A
10:50 Play-off F6: Litvínov - Třinec
Česká hokejová extraliga
12:55 Magazín Ligy Majstrov 27
UCL Magazín
13:25 PSG - Chelsea
Liga majstrov
15:20 Turf na Slovensku: Veľká aprílová...
Dostihový magazín
15:35 F2: Bayern - FC Porto
Liga majstrov
17:30 F2: Barcelona - PSG
Liga majstrov
19:25 Zostrihy zápasov 27
Liga majstrov
20:10 Highlighty SF Česko - Francúzsko
Fed Cup 2015
21:05 Highlights 33
Magazín Ligue 1
22:00 Premier League Review 33
Magazín Premier League
22:55 Trenčín - Trnava
Fortuna liga
07:00 MSR rally EGER 2015
Motormagazín
07:30 Serie A Show 31
Magazín Serie A
08:00 Trenčín - Trnava
Fortuna liga
10:05 Mix zóna
10:35 Manchester City - WHU
Premier League
12:30 Stoke - Southampton
Premier League
14:25 Everton - Burnley
Premier League
16:20 Premier League Review 33
Magazín Premier League
17:15 Netbusters 31
PL Netbusters
17:45 Inter - AC Miláno
Serie A
19:40 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:10 Premier League World  35
Magazín Premier League
20:40 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
20:45 3. kolo
WTA Stuttgart 3. kolo
22:40 3. kolo
WTA Stuttgart 3. kolo
07:00 Premier League Review 33
Magazín Premier League
07:55 2. kolo
WTA Stuttgart 2. kolo
09:55 2. kolo
WTA Stuttgart 2. kolo
12:00 3. kolo
WTA Stuttgart 3. kolo
14:00 3. kolo
WTA Stuttgart 3. kolo
16:00 3. kolo
WTA Stuttgart 3. kolo
18:30 3. kolo
WTA Stuttgart 3. kolo
20:30 3. kolo
WTA Stuttgart 3. kolo
22:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
23:00 Premier League World  35
Magazín Premier League
23:30 Cagliari - Neapol
Serie A
07:00 Žilina - Myjava
Fortuna liga
09:00 Highlights 33
Magazín Ligue 1
09:55 Premier League Review 33
Magazín Premier League
10:50 F6: Litvínov - Třinec
Česká hokejová extraliga
12:55 Serie A Show 31
Magazín Serie A
13:25 Fiorentina - Verona
Serie A
15:25 F2: Monaco - Juventus
Liga majstrov
17:20 F7: Třinec - Litvínov
Česká hokejová extraliga
19:45 F2: Bayern - FC Porto
Liga majstrov
21:40 F2: Barcelona - PSG
Liga majstrov
23:35 Zostrihy zápasov 28
Liga majstrov
07:00 Inter - AC Miláno
Serie A
08:55 Lyon - St. Etienne
Ligue 1
10:50 Rok  2010 Marseille - Žilina 
Liga majstrov z archívu
12:35 Magazín Ligy Majstrov 27
UCL Magazín
13:05 Manchester City - Barcelona
Liga majstrov
15:05 Juventus - Dortmund
Liga majstrov
17:00 Zostrihy zápasov 28
Liga majstrov
17:45 F2: Barcelona - PSG
Liga majstrov
19:40 Zostrihy zápasov 27
Liga majstrov
20:25 F2: Monaco - Juventus
Liga majstrov
22:20 F2: Bayern - FC Porto
Liga majstrov
07:00 Serie A Show 31
Magazín Serie A
07:30 AS Rím  Atalanta
Serie A
09:25 Cagliari - Neapol
Serie A
11:20 Žilina - Myjava
Fortuna liga
13:25 Newcastle - Tottenham
Premier League
15:20 Fiorentina - Verona
Serie A
17:20 Preview Show 34
Magazín Ligue 1
17:50 PL Match Pack 30
Magazín Premier League
18:20 Mix zóna
18:50 B. Bystrica - Žilina
Fortuna liga
21:00 Total Italian Football 26
Magazín Total Italian Football
21:30 štvrťfinále
WTA Stuttgart štvrťfinále
23:20 štvrťfinále
WTA Stuttgart štvrťfinále
07:00 Premier League World  35
Magazín Premier League
07:30 3. kolo
WTA Stuttgart 3. kolo
09:30 3. kolo
WTA Stuttgart 3. kolo
11:30 3. kolo
WTA Stuttgart 3. kolo
13:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
14:00 štvrťfinále
WTA Stuttgart štvrťfinále
16:00 štvrťfinále
WTA Stuttgart štvrťfinále
18:30 štvrťfinále
WTA Stuttgart štvrťfinále
20:30 štvrťfinále
WTA Stuttgart štvrťfinále
22:30 Preview Show 34
Magazín Ligue 1
23:00 PL Match Pack 30
Magazín Premier League
23:30 Chelsea - Manchester United
Premier League
07:00 Trenčín - Trnava
Fortuna liga
09:00 Serie A Show 31
Magazín Serie A
10:00 F7: Třinec - Litvínov
Česká hokejová extraliga
12:05 ATP World Tour Uncovered 16
Tenisový magazín 
12:35 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
12:40 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
13:10 Lyon - St. Etienne
Ligue 1
15:05 Premier League World 35
Magazín Premier League
15:35 Bayern - Šachtar Doneck
Liga majstrov
17:30 Magazín Ligy Majstrov 28
UCL Magazín
18:00 inCycle 7
Cyklistický magazín
18:30 F2: Monaco - Juventus
Liga majstrov
20:25 Marseille - Lorient
Ligue 1
22:25 Netbusters 31
PL Netbusters
22:55 Scheldeprijs 2015
Cyklistika
07:00 Rok 2010 Spartak Moskva - Žilina 
Liga majstrov z archívu
08:45 AS Rím - Bayern
Liga majstrov
10:40 Zostrihy zápasov 24
Liga majstrov
11:25 PSG - Barcelona
Liga majstrov
13:20 F7: Třinec - Litvínov
Česká hokejová extraliga
15:25 Turf na Slovensku: Veľká aprílová...
Dostihový magazín
15:40 Leverkusen - Atlético Madrid
Liga majstrov
17:35 Real Madrid - Schalke
Liga majstrov
19:30 Magazín Ligy Majstrov 28
UCL Magazín
20:00 F2: Bayern - FC Porto
Liga majstrov
21:55 Strelkyňa Z.Štefečeková
Smer Baku 
22:10 F2: Barcelona - PSG
Liga majstrov
07:00 Preview Show 34
Magazín Ligue 1
07:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
08:00 Premier League Review 33
Magazín Premier League
08:55 Netbusters 31
PL Netbusters
09:25 Total Italian Football 26
Magazín Total Italian Football
09:55 B. Bystrica - Žilina
Fortuna liga
12:00 Premier League World  35
Magazín Premier League
12:30 PL Match Pack 30
Magazín Premier League
13:00 Premier League Preview 30
Magazín Premier League
13:30 Štúdio PL
Premier League
13:40 Southampton - Tottenham
Premier League
15:35 Štúdio PL
Premier League
15:55 WBA - Liverpool
Premier League
17:50 Štúdio PL
Premier League
18:25 Manchester City - Aston Villa
Premier League
20:20 Štúdio PL
Premier League
20:40 Inter - AS Rím
Serie A
22:40 Stoke - Sunderland
Premier League
07:00 štvrťfinále
WTA Stuttgart štvrťfinále
08:55 štvrťfinále
WTA Stuttgart štvrťfinále
10:50 Serie A Show 31
Magazín Serie A
11:20 Marseille - Lorient
Ligue 1
13:15 Plážové volejbalistky SR
Smer Baku 2015
13:30 semifinále
WTA Stuttgart semifinále
15:30 B. Bystrica - Žilina
Fortuna liga
17:30 Premier League Preview 30
Magazín Premier League
18:00 Total Italian Football 26
Magazín Total Italian Football
18:30 semifinále
WTA Stuttgart semifinále
20:35 Stoke - Sunderland
Premier League
22:30 Paul Ricard 1. preteky
Euroformula Open
23:15 Paul Ricard 1. preteky
International GT Open 
07:00 Total Italian Football 26
Magazín Total Italian Football
07:30 Monaco - Arsenal
Liga majstrov
09:30 PL Match Pack 30
Magazín Premier League
10:00 ATP World Tour Uncovered 16
Tenisový magazín 
10:30 Preview Show 34
Magazín Ligue 1  
11:00 Marseille - Lorient
Ligue 1
13:00 Juventus - AS Monaco
Liga majstrov
14:55 Paul Ricard 1. preteky
Euroformula Open
15:55 Paul Ricard 1. preteky
International GT Open   
17:15 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
17:20 MSR rally EGER 2015
Motormagazín
17:55 Udinese - AC Miláno
Serie A
19:55 Paul Ricard 1. preteky
Euroformula Open
20:45 Paul Ricard 1. preteky
International GT Open   
22:05 F2: Bayern - FC Porto
Liga majstrov
23:55 Magazín Ligy Majstrov 28
UCL Magazín
07:00 Rok 2010 Žilina - Marseille 
Liga majstrov z archívu
08:45 Zostrihy zápasov 25
Liga majstrov
09:30 Zostrihy zápasov 26
Liga majstrov
10:15 Rok 2011 Barcelona - Manchester United 
Liga majstrov z archívu
12:10 Magazín Ligy Majstrov 28
UCL Magazín
12:40 F7: Třinec - Litvínov
Česká hokejová extraliga
14:40 FC Porto - Bazilej
Liga majstrov
16:35 B. Bystrica - Žilina
Fortuna liga
18:30 Marseille - Lorient
Ligue 1
20:25 F2: Monaco - Juventus
Liga majstrov
23:10 Zostrihy zápasov 28
Liga majstrov
23:55 Plážové volejbalistky SR
Smer Baku 
07:00 Turf na Slovensku: Veľká aprílová...
Dostihový magazín
07:15 Stoke - Sunderland
Premier League
09:10 Udinese - AC Miláno
Serie A
11:05 Paul Ricard 1. preteky
Euroformula Open
11:55 Total Italian Football 26
Magazín Total Italian Football
12:25 Manchester City - Aston Villa
Premier League
14:25 Everton - Manchester United
Premier League
16:25 Premier League World  35
Magazín Premier League
16:55 Arsenal - Chelsea
Premier League
18:55 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
21:00 Reims - Lyon
Ligue 1
22:55 Turín - Juventus
Serie A
07:00 WTA All Access 3
Tenisový magazín 
07:30 Smer Baku
1. Európske Hry 2015
08:00 Premier League Preview 30
Magazín Premier League
08:30 Southampton - Tottenham
Premier League
10:30 WBA - Liverpool
Premier League
12:25 Atalanta - Empoli
Serie A
14:25 FINÁLE
WTA Stuttgart finále
16:30 Highlighty SF Rusko - Nemecko
Fed Cup  
17:25 Serie A Show 31
Magazín Serie A
17:55 Fiorentina - Cagliari
Serie A
19:55 Total Italian Football 26
Magazín Total Italian Football
20:25 Plážové volejbalistky SR
Smer Baku 2015
20:40 Neapol - Sampdoria
Serie A
22:40 Janov - Cesena
Serie A
07:00 Fighting Spirit MMA 34
Magazín bojových športov
07:40 SOP Pannoniaring 2015 – 2.kolo 
Motormagazín
07:50 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
07:55 B. Bystrica - Žilina
Fortuna liga
09:50 Marseille - Lorient
Ligue 1
11:45 Atlético Madrid - Leverkusen
Liga majstrov
14:30 Kanoista Josef Dostál
Smer Baku 2015
14:40 Plážové volejbalistky SR
Smer Baku 2015
14:55 Turín - Juventus
Serie A
16:55 inCycle 7
Cyklistický magazín
17:25 Magazín Ligy Majstrov 28
UCL Magazín
17:55 F2: Barcelona - PSG
Liga majstrov
19:45 Paul Ricard 2. preteky
Euroformula Open
20:35 Paul Ricard 2. preteky
International GT Open   
22:00 Southampton - Tottenham
Premier League
07:00 Rok 1997: 1.FC Košice - Feyenoord 
Liga majstrov z archívu
08:35 F7: Třinec - Litvínov
Česká hokejová extraliga
10:35 FC Porto - Bayern 
Liga majstrov
12:25 Magazín Ligy Majstrov 28
UCL Magazín
12:55 Paul Ricard 2. preteky
Euroformula Open
13:55 Paul Ricard 2. preteky
International GT Open   
14:55 Janov - Cesena
Serie A
16:55 Zostrihy zápasov 28
Liga majstrov
17:40 Zostrihy zápasov 27
Liga majstrov
18:20 F2: Bayern - FC Porto
Liga majstrov
20:15 Turín - Juventus
Serie A
22:10 WBA - Liverpool
Premier League
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Udinese - AC Miláno
Serie A
09:25 Inter - AS Rím
Serie A
11:20 SOP Slovakiaring 2015 – 1.kolo 
Motormagazín
11:30 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
11:35 Southampton - Tottenham
Premier League
13:30 WBA - Liverpool
Premier League
15:25 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
17:30 Mix zóna
18:00 Everton - Manchester United
Premier League
19:55 Premier League Review 34
Magazín Premier League
20:50 Arsenal - Chelsea
Premier League
22:40 Highlights 34
Magazín Ligue 1
23:35 semifinále
WTA Stuttgart semifinále
07:00 Atalanta - Empoli
Serie A
08:55 Marseille - Lorient
Ligue 1
10:50 Stoke - Sunderland
Premier League
12:45 Udinese - AC Miláno
Serie A
14:40 Manchester City - A. Villa
Premier League
16:35 Reims - Lyon
Ligue 1
18:30 Turf na Slovensku: Cena trojročných...
Dostihový magazín
18:45 Highlights 34
Magazín Ligue 1
19:40 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
21:45 Premier League Review 34
Magazín Premier League
22:40 Mix zóna
23:10 Everton - Manchester United
Premier League
07:00 Atalanta - Empoli
Serie A
09:00 tvrtfinále
WTA Stuttgart štvrtfinále
10:55 tvrtfinále
WTA Stuttgart štvrtfinále
12:50 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
14:50 Southampton - Tottenham
Premier League
16:45 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
16:50 MSR rally EGER 2015
Motormagazín
17:20 Chaga the Story
Film o kajakárovi  na Bielom Níle
18:00 Turf na Slovensku: Cena trojročných...
Dostihový magazín
18:15 Arsenal - Chelsea
Premier League
20:10 Reims - Lyon
Ligue 1
23:00 MSR 2015 v kombinácii 10 tancov 
Tanečný šport
07:00 Reims - Lyon
Ligue 1
08:55 Fiorentina - Cagliari
Serie A
10:50 Rok 2005: FC Porto - Artmedia Petržalka
Liga majstrov z archívu
12:40 Bazilej - FC Porto
Liga majstrov
14:30 Doneck - Bayern
Liga majstrov
16:25 PSG - Chelsea
Liga majstrov
18:20 Magazín Ligy Majstrov 28
UCL Magazín
18:50 Zostrihy zápasov 5
Liga majstrov
20:15 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
22:10 Monaco - Arsenal
Liga majstrov
07:00 Highlights 34
Magazín Ligue 1
07:55 Fiorentina - Cagliari
Serie A
09:50 Neapol - Sampdoria
Serie A
11:45 Manchester City - A. Villa
Premier League
13:40 Stoke - Sunderland
Premier League
15:35 Premier League Review 34
Magazín Premier League
16:30 B.Bystrica - Žilina
Fortuna liga
18:35 Mix zóna
19:05 SOP Pannoniaring 2015 – 2.kolo 
Motormagazín
19:20 Paul Ricard 1. preteky
Euroformula Open
20:10 Serie A Show 32
Magazín Serie A
20:40 Udinese - Inter
Serie A
22:35 Turf na Slovensku: Cena trojročných...
Dostihový magazín
22:50 semifinále
WTA Stuttgart semifinále
07:00 MSR rally EGER 2015
Motormagazín
07:30 Reims - Lyon
Ligue 1
09:25 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
11:30 Mix zóna
12:00 Janov - Cesena
Serie A
13:50 Premier League Review 34
Magazín Premier League
14:45 Highlights 34
Magazín Ligue 1
15:40 Paul Ricard 1. preteky
Euroformula Open
16:30 Paul Ricard 1. preteky
International GT Open 
18:00 Serie A Show 32
Magazín Serie A
18:30 Marseille - Lorient
Ligue 1
20:25 Turf na Slovensku: Cena trojročných...
Dostihový magazín
20:35 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
20:40 SOP Pannoniaring 2015 – 2.kolo 
Motormagazín
20:55 PSG - Metz
Ligue 1
22:55 Arsenal - Chelsea
Premier League
07:00 tvrtfinále
WTA Stuttgart štvrtfinále
09:00 tvrtfinále
WTA Stuttgart štvrtfinále
10:55 Janov - Cesena
Serie A
12:55 Magazín Ligy Majstrov 28
UCL Magazín
13:25 Reims - Lyon
Ligue 1
15:20 Turf na Slovensku: Cena trojročných...
Dostihový magazín
15:35 SOP Pannoniaring 2015 – 2.kolo 
Motormagazín
15:50 Crystal Palace - WBA
Premier League
17:45 Neapol - Sampdoria
Serie A
19:45 Everton - Manchester United
Premier League
21:45 Paul Ricard 2. preteky
Euroformula Open
22:35 Paul Ricard 2. preteky
International GT Open   
07:00 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
08:55 Udinese - AC Miláno
Serie A
10:50 Turf na Slovensku: Cena trojročných...
Dostihový magazín
11:05 Zostrihy zápasov 6
Liga majstrov
12:30 Zostrihy zápasov 7
Liga majstrov
13:55 Manchester City - Barcelona
Liga majstrov
15:50 MSR rally EGER 2015
Motormagazín
16:20 Inter - AS Rím
Serie A
18:15 SOP Pannoniaring 2015 – 2.kolo 
Motormagazín
18:30 Atlético Madrid - Leverkusen
Liga majstrov
21:15 Dortmund - Juventus
Liga majstrov
23:15 Highlighty  SF Rusko - Nemecko
Fed Cup  
07:00 Premier League Review 34
Magazín Premier League
08:00 Manchester City - A. Villa
Premier League
09:55 Turf na Slovensku: Cena trojročných...
Dostihový magazín
10:05 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
12:10 Mix zóna
12:40 Turín - Juventus
Serie A
14:35 Udinese - Inter
Serie A
16:30 Paul Ricard 2. preteky
Euroformula Open
17:20 Slovensko 21 - Česko 21
Priateľský zápas
19:25 Niche  10
Tvoja dávka adrenalínu
19:55 SOP Pannoniaring 2015 – 2.kolo 
Motormagazín
20:10 Netbusters 32
PL Netbusters
20:40 Leicester - Chelsea
Premier League
22:40 FINÁLE
WTA Stuttgart finále
07:00 Highlights 34
Magazín Ligue 1
07:55 Neapol - Sampdoria
Serie A
09:50 Paul Ricard 1. preteky
Euroformula Open
10:35 Paul Ricard 1. preteky
International GT Open 
12:05 semifinále
WTA Stuttgart semifinále
14:30 semifinále
WTA Stuttgart semifinále
17:00 WTA All Access 3
Tenisový magazín 
17:30 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
17:35 SOP Pannoniaring 2015 – 2.kolo 
Motormagazín
17:45 Udinese - Inter
Serie A
19:40 Netbusters 32
PL Netbusters
20:10 Serie A Show 32
Magazín Serie A
20:40 Juventus - Fiorentina
Serie A
22:40 Niche  10
Tvoja dávka adrenalínu
23:10 PSG - Metz
Ligue 1
07:00 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
09:00 Marseille - Lorient
Ligue 1
10:55 SOP Pannoniaring 2015 – 2.kolo 
Motormagazín
11:10 Turf na Slovensku: Cena trojročných...
Dostihový magazín
11:25 semifinále
WTA Stuttgart semifinále
13:25 QF 2.zápas
Liga majstrov
15:20 Niche  10
Tvoja dávka adrenalínu
15:50 Udinese - Inter
Serie A
17:45 Serie A Show 32
Magazín Serie A
18:15 ATP World Tour Uncovered 17
Tenisový magazín 
18:45 PSG - Metz
Ligue 1
20:40 AC Miláno - Janov
Serie A
22:40 Mix zóna o Fortuna lige
23:10 MS 2015: Cross Country Abú Dabí
FIM Magazín
07:00 Rok 1997 Košice - Juventus  
Liga majstrov z archívu
08:55 Turín - Juventus
Serie A
10:50 Rok 2004: Osemfinále  Chelsea - FC...
Liga majstrov z archívu
12:45 Magazín Ligy Majstrov 28
UCL Magazín
13:15 Juventus - Dortmund
Liga majstrov
15:10 Juventus - Dortmund
Liga majstrov
17:10 Highlighty  SF Česko - Francúzsko
Fed Cup  
18:05 Zostrihy zápasov 27
Liga majstrov
18:50 Highlights 34
Magazín Ligue 1
19:45 Premier League Review 34
Magazín Premier League
20:40 Sassuolo - AS Rím
Serie A
22:40 Udinese - Inter
Serie A
07:00 MSR rally EGER 2015
Motormagazín
07:30 Serie A Show 32
Magazín Serie A
08:00 B.Bystrica - Žilina
Fortuna liga
10:05 Mix zóna
10:35 Everton - Manchester United
Premier League
12:30 Arsenal - Chelsea
Premier League
14:25 Leicester - Chelsea
Premier League
16:20 Premier League Review 34
Magazín Premier League
17:15 Netbusters 32
PL Netbusters
17:45 AC Miláno - Janov
Serie A
19:40 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:10 Premier League World  36
Magazín Premier League
20:40 Empoli - Neapol
Serie A
22:40 Niche  10
Tvoja dávka adrenalínu
23:10 Sassuolo - AS Rím
Serie A
07:00 Premier League Review 34
Magazín Premier League
07:55 PSG - Metz
Ligue 1
09:50 Paul Ricard 2. preteky
Euroformula Open
10:40 Paul Ricard 2. preteky
International GT Open
11:50 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
11:55 FINÁLE
WTA Stuttgart finále
13:55 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
16:00 Mix zóna
16:30 Sassuolo - AS Rím
Serie A
18:25 Lazio - Parma
Serie A
20:15 Slovensko 21 - Česko 21
Priateľský zápas
22:15 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
22:45 Premier League World  36
Magazín Premier League
23:15 AC Miláno - Janov
Serie A
07:00 B.Bystrica - Žilina
Fortuna liga
09:00 Highlights 34
Magazín Ligue 1
09:55 Premier League Review 34
Magazín Premier League
10:50 semifinále
WTA Stuttgart semifinále
12:55 Serie A Show 32
Magazín Serie A
13:25 AC Miláno - Janov
Serie A
15:20 Sassuolo - AS Rím
Serie A
17:15 Juventus - Fiorentina
Serie A
19:10 Leicester - Chelsea
Premier League
21:10 Slovensko 21 - Česko 21
Priateľský futbalový zápas
23:05 Highlighty  SF Česko - Francúzsko
Fed Cup  
07:00 Sassuolo - AS Rím
Serie A
08:55 Rok 2011 Barcelona - Manchester United 
Liga majstrov z archívu
10:50 PSG - Metz
Ligue 1
12:35 Magazín Ligy Majstrov 28
UCL Magazín
13:05 Juventus - Fiorentina
Serie A
15:05 Leicester - Chelsea
Premier League
17:00 Zostrihy zápasov 28
Liga majstrov
17:45 Slovensko 21 - Česko 21
Priateľský futbalový zápas
19:40 Zostrihy zápasov 27
Liga majstrov
20:25 Lazio - Parma
Serie A
22:20 Juventus - AS Monaco
Liga majstrov
07:00 Serie A Show 32
Magazín Serie A
07:30 AC Miláno - Janov
Serie A
09:25 Sassuolo - AS Rím
Serie A
11:20 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
13:25 Lazio - Parma
Serie A
15:20 Juventus - Fiorentina
Serie A
17:20 Mix zóna
17:50 Slovensko 21 - Česko 21
Priateľský zápas
19:55 Preview Show 35
Magazín Ligue 1
20:25 tbd
Ligue 1
22:25 PL Match Pack 31
Magazín Premier League
22:55 Empoli - Neapol
Serie A
07:00 Serie A Show 32
Magazín Serie A
07:30 Udinese - Inter
Serie A
09:25 Reims - Lyon
Ligue 1
11:20 Niche  10
Tvoja dávka adrenalínu
11:50 Slovensko 21 - Česko 21
Priateľský zápas
13:55 Mix zóna
14:25 Leicester - Chelsea
Premier League
16:20 Udinese - Inter
Serie A
18:15 Empoli - Neapol
Serie A
20:10 PL Match Pack 31
Magazín Premier League
20:40 Arsenal - Chelsea
Premier League
22:30 Preview Show 35
Magazín Ligue 1
23:00 FINÁLE
WTA Stuttgart finále
07:00 Serie A Show 32
Magazín Serie A
07:30 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
10:00 FINÁLE
WTA Stuttgart finále
12:00 ATP World Tour Uncovered 17
Tenisový magazín 
12:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
13:00 Leicester - Chelsea
Premier League
15:00 Premier League World 36
Magazín Premier League
15:30 Slovensko 21 - Česko 21
Priateľský futbalový zápas
17:25 Magazín Ligy Majstrov 29
UCL Magazín
17:55 inCycle 8
Cyklistický magazín
18:25 Lazio - Parma
Serie A
20:20 Empoli - Neapol
Serie A
22:15 Netbusters 32
PL Netbusters
22:45 Highlighty  SF Rusko - Nemecko
Fed Cup  
23:40 Fighting Spirit MMA 35
Magazín bojových športov
07:00 Rok 2005: Artmedia Petržalka -...
Liga majstrov z archívu
08:45 Real Madrid - Schalke
Liga majstrov
10:40 Zostrihy zápasov 24
Liga majstrov
11:25 FC Porto - Bazilej
Liga majstrov
13:20 Rok 2002 Leverkusen - Real Madrid    ...
Liga majstrov z archívu
15:25 Turf na Slovensku: Cena trojročných...
Dostihový magazín
15:40 PSG - Metz
Ligue 1
17:35 Empoli - Neapol
Serie A
19:30 Magazín Ligy Majstrov 29
UCL Magazín
20:00 Atletico Madrid - Real Madrid
Liga majstrov
21:55 Strelkyňa Z.Štefečeková
Smer Baku 
22:10 FC Porto - Bayern 
Liga majstrov
07:00 Preview Show 35
Magazín Ligue 1
07:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
08:00 Premier League Review 34
Magazín Premier League
08:55 Netbusters 32
PL Netbusters
09:25 Niche  10
Tvoja dávka adrenalínu
09:55 Slovensko 21 - Česko 21
Priateľský zápas
12:00 Premier League World  36
Magazín Premier League
12:30 PL Match Pack 31
Magazín Premier League
13:00 Premier League Preview 31
Magazín Premier League
13:30 Premier League
13:40 Leicester - Newcastle
Premier League
15:35 Premier League
15:55 Liverpool - QPR
Premier League
17:50 Premier League
18:25 Manchester United - WBA
Premier League
20:20 Premier League
20:40 Sampdoria - Juventus
Serie A
22:40 Sunderland - Southhampton
Premier League
07:00 Lazio - Parma
Serie A
08:55 Paul Ricard 2. preteky
Euroformula Open
09:40 Paul Ricard 2. preteky
International GT Open
10:50 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
10:55 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
11:25 PL Match Pack 31
Magazín Premier League
11:55 Preview Show 35
Magazín Ligue 1
12:25 tbd
Ligue 1
14:20 Slovensko 21 - Česko 21
Priateľský zápas
16:25 Premier League Preview 31
Magazín Premier League
16:55 Niche  10
Tvoja dávka adrenalínu
17:25 Serie A Show 33
Magazín Serie A
17:55 Sassuolo - Palermo
Serie A
20:00 Enfusion Live 28  Žilina
Kickbox   
22:00 Leicester - Newcastle
Premier League
23:50 Liverpool - QPR
Premier League
07:00 Total Italian Football 27
Magazín Total Italian Football
07:30 Preview Show 35
Magazín Ligue 1  
08:00 PL Match Pack 31
Magazín Premier League
08:30 ATP World Tour Uncovered 18
Tenisový magazín 
09:00 Lazio - Parma
Serie A
11:00 tba
Ligue 1
13:00 Empoli - Neapol
Serie A
14:55 Finále 2006 FC Barcelona - Arsenal
Liga majstrov z archívu
16:50 Slovensko 21 - Česko 21
Priateľský futbalový zápas
18:55 Serie A Show 33
Magazín Serie A
19:25 Magazín Ligy Majstrov 29
UCL Magazín
19:55 QF 2.zápas
Liga majstrov
21:45 Turf na Slovensku: Cena trojročných...
Dostihový magazín
21:55 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
22:00 Enfusion Live 28  Žilina
Kickbox   
07:00 Rok 2005 Glasqow Rangers - Petržalka 
Liga majstrov z archívu
08:45 Zostrihy zápasov 25
Liga majstrov
09:30 Zostrihy zápasov 26
Liga majstrov
10:15 Rok 2005 Inter - Petržalka 
Liga majstrov z archívu
12:10 Magazín Ligy Majstrov 29
UCL Magazín
12:40 Leverkusen - Atlético Madrid
Liga majstrov
14:40 PSG - Metz
Ligue 1
16:35 Empoli - Neapol
Serie A
18:30 tba
Ligue 1
20:25 QF 2.zápas
Liga majstrov
22:20 QF 2.zápas
Liga majstrov
07:00 Preview Show 35
Magazín Ligue 1
07:30 Sunderland - Southhampton
Premier League
09:25 Sassuolo - Palermo
Serie A
11:25 Premier League Preview 31
Magazín Premier League
11:55 Serie A Show 33
Magazín Serie A
12:25 AS Rím - Janov
Serie A
14:25 Chelsea - Crystal Palace
Premier League
16:20 Premier League
16:55 Tottenham - Manchester City
Premier League
18:50 Premier League
19:10 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
19:40 Premier League World  36
Magazín Premier League
20:10 Serie A Show 33
Magazín Serie A
20:40 Neapol - AC Miláno
Serie A
22:35 Enfusion Live 28  Žilina
Kickbox   
07:00 PL Match Pack 31
Magazín Premier League
07:30 Preview Show 35
Magazín Ligue 1
08:00 SOP Pannoniaring 2015 – 2.kolo 
Motormagazín
08:10 Motokáry IIKC 2015
Motormagazín
08:15 Sampdoria - Juventus
Serie A
10:05 Leicester - Newcastle
Premier League
12:00 Manchester United - WBA
Premier League
13:55 Premier League Preview 31
Magazín Premier League
14:25 Serie A Show 33
Magazín Serie A
14:55 Inter- Verona
Serie A
16:55 Sunderland - Southhampton
Premier League
18:50 AS Rím - Janov
Serie A
20:45 Profil: Strelkyňa Z. Štefečeková
Smer 1. EH Baku 2015
21:00 tbd
Ligue 1
23:00 Atalanta - Lazio
Serie A
07:00 Chaga the Story
Film o kajakárovi  na Bielom Níle
07:40 SOP Pannoniaring 2015 – 2.kolo 
Motormagazín
07:55 Slovensko 21 - Česko 21
Priateľský futbalový zápas
09:50 tba
Ligue 1
11:50 Highlighty  SF Rusko - Nemecko
Fed Cup  
12:45 Rok  2009 Chelsea - Liverpool
Liga majstrov z archívu
14:40 Profil: Strelkyňa Z. Štefečeková
Smer 1. EH Baku 2015
14:55 Atalanta - Lazio
Serie A
16:55 inCycle 8
Cyklistický magazín
17:25 Magazín Ligy Majstrov 29
UCL Magazín
17:55 Enfusion Live 28  Žilina
Kickbox   
20:00 Leicester - Newcastle
Premier League
22:00 Highlighty  SF Česko - Francúzsko
Fed Cup  
22:55 Inter- Verona
Serie A
07:00 Rok 2005 Petržalka - FC Porto  
Liga majstrov z archívu
08:50 Sampdoria - Juventus
Serie A
10:45 Rok 2005 Petržalka - Inter
Liga majstrov z archívu
12:30 PSG - Chelsea
Liga majstrov
14:25 Magazín Ligy Majstrov 29
UCL Magazín
14:55 Enfusion Live 28  Žilina
Kickbox   
17:00 Bayern - Šachtar Doneck
Liga majstrov
18:55 QF 2.zápas
Liga majstrov
20:50 Liverpool - QPR
Premier League
22:50 Chelsea - Crystal Palace
Premier League
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Sassuolo - Palermo
Serie A
09:25 Sampdoria - Juventus
Serie A
11:20 Liverpool - QPR
Premier League
13:15 Leicester - Newcastle
Premier League
15:10 Tottenham - Manchester City
Premier League
17:05 Slovan - Senica
Fortuna liga
19:15 Daj brvno 16
Krátky dokument
19:45 Turf na Slovensku: Rovinové a...
Dostihový magazín
20:00 Premier League Review 35
Magazín Premier League
20:55 Hull - Arsenal 
Premier League
22:55 Chelsea - Crystal Palace
Premier League
07:00 Profil: Plážové volejbalistky SR
Smer Baku 2015
07:10 1. kolo
WTA Madrid 1. kolo
09:05 1. kolo
WTA Madrid 1. kolo
11:00 2. kolo
WTA Madrid 2. kolo
13:00 2. kolo
WTA Madrid 2. kolo
15:00 2. kolo
WTA Madrid 2. kolo
17:00 2. kolo
WTA Madrid 2. kolo
19:00 Turf na Slovensku: Rovinové a...
Dostihový magazín
19:15 Niche  10
Tvoja dávka adrenalínu
19:45 Highlights 35
Magazín Ligue 1
20:40 Cagliari - Parma
Serie A
22:40 1. kolo
WTA Madrid 1. kolo
07:00 Sassuolo - Palermo
Serie A
09:00 Doha
Diamantová liga 2014
11:05 anghaj
Diamantová liga 2014
13:10 Trnava - Podbrezová
Fortuna liga
15:05 Sunderland - Southhampton
Premier League
17:00 MS 2015: Cross Country Abú Dabí
FIM Magazín
17:55 Turf na Slovensku: Cena trojročných...
Dostihový magazín
18:10 Tottenham - Man C
Premier League
20:05 2. kolo
WTA Madrid 2. kolo
22:10 Slovan - Senica
Fortuna liga
 Program pripravujeme...
07:00 Highlights 35
Magazín Ligue 1
07:55 AS Rím - Janov
Serie A
09:50 Inter- Verona
Serie A
11:45 Manchester United - WBA
Premier League
13:45 Vajnorský ľadový hokejový turnaj
Krátky dokument
14:00 Premier League Review 35
Magazín Premier League
14:55 Slovan - Senica
Fortuna liga
17:00 Štúdio FL
Fortuna liga
17:15 Trenčín - Košice
Fortuna liga
19:20 IMRC – Pannoniaring – 1. kolo
Motormagazín
19:35 Highlights 35
Magazín Ligue 1
20:30 Profil: Kanoista Josef Dostál
Smer Baku 2015
20:40 Turín - Empoli
Serie A
22:35 Profil: Plážové volejbalistky SR
Smer Baku 2015
22:50 Cagliari - Parma
Serie A
07:00 2. kolo
WTA Madrid 2. kolo
09:00 2. kolo
WTA Madrid 2. kolo
11:00 3. kolo
WTA Madrid 3. kolo
13:00 3. kolo
WTA Madrid 3. kolo
15:00 3. kolo
WTA Madrid 3. kolo
17:00 3. kolo
WTA Madrid 3. kolo
19:05 Highlighty  SF Rusko - Nemecko
Fed Cup  
20:00 3. kolo
WTA Madrid 3. kolo
22:00 2. kolo
WTA Madrid 2. kolo
23:50 Paul Ricard 1. preteky
Euroformula Open
07:00 Slovan - Senica
Fortuna liga
09:00 Prefontaine Classic
Diamantová liga
11:05 Golden Gala
Diamantová liga
13:10 Profil: Strelkyňa Z. Štefečeková
Smer Baku 2015
13:25 TBA
Ligue 1
15:20 Turf na Slovensku: Cena trojročných...
Dostihový magazín
15:35 Cagliari - Parma
Serie A
17:35 Hull - Arsenal
Premier League
19:30 Magazín Ligy Majstrov 29
UCL Magazín
20:00 Štúdio LM
Liga majstrov
20:40 SF 1.zápas
Liga majstrov
22:40 Štúdio LM
Liga majstrov
22:50 Zostrihy zápasov 29
Liga majstrov
23:05 Highlighty Doha
Diamantová liga
 Program pripravujeme...