Facebook
DIGI Slovakia
DIGI Sport
Aktuálne vysielame: Southampton - Swansea, Nasleduje: 18:50 WTA Tour 1
DIGI Sport
Aktuálne vysielame: AS Rím - Empoli, Nasleduje: 18:55 Chievo - Neapol

Program

07:00 Kart One Magazín
Motormagazín
07:15 Inter - Turín
Serie A
09:10 AS Rím - Empoli
Coppa Italia
11:25 Inter - Sampdoria
Coppa Italia
13:25 Neapol - Janov
Serie A
15:25 Highlights
Copa del Rey
16:10 Barcelona - Atl. Madrid
Copa del Rey
18:10 Autoslide - Oslany
Motormagazín
18:25 Fragaria cup 2014
Krátky dokument
18:40 Empoli - Udinese
Serie A
20:40 AC Miláno - Lazio Rím
Coppa Italia
22:40 Highlights 22
Magazín Ligue 1
23:35 Zostrihy z MS v Abú Dhabí
Wakeboarding
07:00 Highlights 22
Magazín Ligue 1
07:55 Nice - Marseille
Ligue 1
09:55 Barcelona - Atl. Madrid
Copa del Rey
11:50 Juventus - Chievo
Serie A
13:45 Highlights 22
Magazín Ligue 1
15:00 Slovan v KHL
Hokejový magazín
15:30 Fiorentina - AS Rím
Serie A
17:30 Neapol - Janov
Serie A
19:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:00 Saint Etienne - PSG
Ligue 1
21:55 Autoslide - Oslany
Motormagazín
22:05 Empoli - Udinese
Serie A
07:00 Senica - Trenčín
Fortuna liga
09:05 Saint Etienne - PSG
Ligue 1
11:00 Olomouc - Třinec
Česká hokejová extraliga
12:55 Empoli - Udinese
Serie A
14:55 Krav Maga
Krátky dokument
15:15 Autoslide - Oslany
Motormagazín
15:30 Highlights 22
Magazín Ligue 1
16:25 Neapol - Janov
Serie A
18:20 K.Vary - Plzeň
Česká hokejová extraliga
20:45 Olympiacos - Malmö
Liga majstrov
22:45 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
23:15 MMČR Autokros 4
Motormagazín
07:00 Bilbao - Doneck
Liga majstrov
08:50 CSKA Moskva - Bayern
Liga majstrov
10:40 Trenčín - Žilina
Fortuna liga
12:35 Empoli - Udinese
Serie A
14:30 Manchester C. - AS Rím
Liga majstrov
16:25 PSG - Barcelona
Liga majstrov
18:20 Sporting Lisabon - Chelsea
Liga majstrov
20:15 Doneck - Porto
Liga majstrov
22:10 Bazilej - Liverpool
Liga majstrov
07:00 Autoslide - Oslany
Motormagazín
07:20 QPR - Manchester United
Premier League
09:20 Lazio Rím - AC Miláno
Serie A
11:15 Empoli - Udinese
Serie A
13:10 Neapol - Janov
Serie A
15:25 AC Miláno - Lazio Rím
Coppa Italia
17:25 Manchester City - Arsenal
Premier League
19:25 Niche  7
Tvoja dávka adrenalínu
19:55 Serie A Show 20
Magazín Serie A
20:55 Atlético Madrid - Barcelona
Copa del Rey
23:15 Fighting Spirit MMA 12
Magazín bojových športov
07:00 MS 2014 Endurance: Le mans 24 hodín
FIM Magazín
08:00 Saint Etienne - PSG
Ligue 1
09:55 Inter - Sampdoria
Coppa Italia
11:55 West Ham - Hull
Premier League
14:10 AS Rím - Empoli
Coppa Italia
16:10 Jastrabie oko špeciál 36
Tenisový magazín 
16:45 Inter - Turín
Serie A
18:40 AC Miláno - Lazio Rím
Coppa Italia
20:40 Parma - Juventus
Coppa Italia
22:40 Serie A Show 20
Magazín Serie A
23:10 Highlights 22
Magazín Ligue 1
07:00 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
08:55 LM UEFA Trophy Tour 2014
Krátky dokument
09:25 Nice - Marseille
Ligue 1
11:20 Zlatá Lopta 2014
FIFA Galavečer
13:00 Pohár Slovanov - silných mužov
Krátky dokument
13:30 Inter - Turín
Serie A
15:25 Lazio Rím - AC Miláno
Serie A
17:20 Rolex Grand Slam, Ženeva
Parkúr
19:40 ATP World Tour Uncovered 4
Tenisový magazín 
20:10 A.Villa - Liverpool
Premier League
22:10 AC Miláno - Lazio Rím
Coppa Italia
07:00 Rok  2010 Marseille - Žilina 
Liga majstrov z archívu
08:45 Nikózia - PSG
Liga majstrov
10:40 Žilina - Trnava
Fortuna liga
12:40 Olympiacos - Juventus
Liga majstrov
14:35 Anderlecht - Arsenal
Liga majstrov
16:30 K.Vary - Plzeň
Česká hokejová extraliga
18:25 Galatasaray - Dortmund
Liga majstrov
20:20 Atlético - Malmö
Liga majstrov
22:15 Leverkusen - Zenit Petrohrad
Liga majstrov
07:00 Neapol - Janov
Serie A
08:55 Juventus - Chievo
Serie A
11:15 Medzinárodná 6-dňová  2014
FIM Magazín
12:15 Fiorentina - AS Rím
Serie A
14:15 Serie A Show 20
Magazín Serie A
14:45 Inter - Turín
Serie A
16:55 Atlético Madrid - Barcelona
Copa del Rey
18:50 Autoslide - Oslany
Motormagazín
19:05 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
19:35 Premier League World  23
Magazín Premier League
20:05 Parma - Juventus
Coppa Italia
22:00 Athletic Bilbao - Málaga
Copa del Rey
07:00 Serie A Show 20
Magazín Serie A
07:30 Fiorentina - AS Rím
Serie A
09:25 Empoli - Udinese
Serie A
11:25 Nice - Marseille
Ligue 1
13:25 Jastrabie oko špeciál 38
Tenisový magazín 
14:05 Newcastle - Southampton
Premier League
16:05 Saint Etienne - PSG
Ligue 1
18:00 Highlights 22
Magazín Ligue 1
18:55 Atlético Madrid - Barcelona
Copa del Rey
20:55 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
21:25 Premier League World  23
Magazín Premier League
21:55 Sevilla - Espanyol
Copa del Rey
07:00 Myjava - Trnava
Fortuna liga
08:55 Saint Etienne - PSG
Ligue 1
10:50 K.Vary - Plzeň
Česká hokejová extraliga
12:55 MSR v štandardných tancoch
Tanečný šport
14:10 Parma - Juventus
Coppa Italia
16:05 AC Miláno - Lazio Rím
Coppa Italia
18:00 Highlights 22
Magazín Ligue 1
18:55 Serie A Show 20
Magazín Serie A
19:25 Zostrihy z MS v Abú Dhabí
Wakeboarding 
19:55 Getafe - Villarreal
Copa del Rey
21:55 Atlético Madrid - Barcelona
Copa del Rey
23:50 Fragaria cup 2014
Krátky dokument
07:00 Rok 1997: Manchester Utd - Košice 
Liga majstrov z archívu
08:45 Monaco - Benfica
Liga majstrov
10:40 D.Streda - Slovan 
Fortuna liga
12:35 Petrohrad - Leverkusen
Liga majstrov
14:30 Atlético Madrid - Barcelona
Copa del Rey
16:25 Bayern - CSKA
Liga majstrov
18:20 Arsenal - Anderlecht
Liga majstrov
20:15 Real Madrid - Liverpool
Liga majstrov
22:10 Juventus - Olympiakos
Liga majstrov
07:00 Serie A Show 20
Magazín Serie A
07:30 Swansea - Chelsea
Premier League
09:30 Niche  7
Tvoja dávka adrenalínu
10:00 Fiorentina - AS Rím
Serie A
12:15 Athletic Bilbao - Málaga
Copa del Rey
14:15 Newcastle - Southampton
Premier League
16:25 Manchester City - Arsenal
Premier League
18:25 PL Match Pack 21
Magazín Premier League
18:55 Highlights
Copa del Rey
19:25 Total Italian Football 15
Magazín Total Italian Football
19:55 Preview Show 23
Magazín Ligue 1
20:25 PSG - Rennes
Ligue 1
22:25 Atlético Madrid - Barcelona
Copa del Rey
07:00 Manchester City - Arsenal
Premier League
08:55 Premier League World  23
Magazín Premier League
09:25 Saint Etienne - PSG
Ligue 1
11:35 West Ham - Hull
Premier League
13:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
14:00 Serie A Show 20
Magazín Serie A
14:30 Atlético Madrid - Barcelona
Copa del Rey
16:25 Lazio - AC Miláno
Serie A
18:25 Highlights
Copa del Rey
18:55 Athletic Bilbao - Málaga
Copa del Rey
20:50 PL Match Pack 21
Magazín Premier League
21:20 Preview Show 23
Magazín Ligue 1
21:50 Total Italian Football 15
Magazín Total Italian Football
22:20 Inter - Turín
Serie A
07:00 Serie A Show 20
Magazín Serie A
07:30 Žilina - Slovan 
Fortuna liga
09:30 Kart One Magazín
Motormagazín
09:35 MS 2014 Sidecar: Assen
FIM Magazín
10:05 Olomouc - Třinec
Česká hokejová extraliga
12:05 Highlights 22
Magazín Ligue 1
13:00 ATP World Tour Uncovered 4
Tenisový magazín 
13:30 Atlético Madrid - Barcelona
Copa del Rey
15:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
16:00 Niche  7
Tvoja dávka adrenalínu
16:35 Premier League World  23
Magazín Premier League
17:10 Pardubice - Hr.Králové
Česká hokejová extraliga
19:35 Athletic Bilbao - Málaga
Copa del Rey
21:30 Highlights
Copa del Rey
22:00 Parma - Juventus
Coppa Italia
07:00 Rok 1997: Juventus - FC  Košice 
Liga majstrov z archívu
08:50 Atlético Madrid - Barcelona
Copa del Rey
10:45 Slovan - Trenčín
Fortuna liga
12:40 Malmö - Atlético Madrid
Liga majstrov
14:35 Man City - CSKA
Liga majstrov
16:30 Athletic Bilbao - Málaga
Copa del Rey
18:25 Dortmund - Galatasaray
Liga majstrov
20:20 Bayern - AS Rím
Liga majstrov
22:15 Athletic Bilbao - Porto
Liga majstrov
07:00 Premier League Review 22
Magazín Premier League
08:00 Zostrihy z Majstrovstiev Sveta v Abú...
Wakeboarding 
09:10 Total Italian Football 15
Magazín Total Italian Football
09:55 Jastrabie oko špeciál 30
Tenisový magazín 
10:05 Sevilla - Espanyol
Copa del Rey
12:00 Premier League World  23
Magazín Premier League
12:30 PL Match Pack 21
Magazín Premier League
13:00 Premier League Preview 21
Magazín Premier League
13:40 Hull - Newcastle
Premier League
15:55 Liverpool - West Ham
Premier League
18:25 Chelsea - Man City
Premier League
20:40 AS Rím - Empoli
Serie A
22:40 Manchester United - Leicester
Premier League
07:00 Atlético Madrid - Barcelona
Copa del Rey
09:00 Neapol - Janov
Serie A
11:00 Serie A Show 20
Magazín Serie A
11:30 Fragaria cup 2014
Krátky dokument
12:00 Athletic Bilbao - Málaga
Copa del Rey
14:00 PL Match Pack 21
Magazín Premier League
14:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
15:00 Preview Show 23
Magazín Ligue 1
15:30 PSG - Rennes
Ligue 1
17:25 Total Italian Football 15
Magazín Total Italian Football
17:55 Janov - Fiorentina
Serie A
19:55 Premier League Preview 21
Magazín Premier League
20:25 Manchester United - Leicester
Premier League
22:20 WBA - Tottenham
Premier League
07:00 Total Italian Football 15
Magazín Total Italian Football
07:30 Premier League World  23
Magazín Premier League
08:00 Preview Show 23
Magazín Ligue 1
08:30 PL Match Pack 21
Magazín Premier League
09:00 Netbusters 20
PL Netbusters
09:30 PSG - Rennes
Ligue 1
11:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:00 Rolex Grand Slam, Ženeva
Parkúr
14:20 Slovan v KHL
Hokejový magazín
14:50 Alpské lyžovanie 11
Magazín zimných športov 
15:20 Pardubice - Hr.Králové
Česká hokejová extraliga
17:20 Highlights
Copa del Rey
17:50 Athletic Bilbao - Málaga
Copa del Rey
19:45 Arsenal - Anderlecht
Liga majstrov
21:40 Rok 2003:  Manchester Utd. - Real...
Liga majstrov z archívu
07:00 Rok 2004: Osemfinále  Chelsea - FC...
Liga majstrov z archívu
08:55 Sporting - Schalke
Liga majstrov
10:45 Myjava - Senica
Fortuna liga
12:40 PSG - Rennes
Ligue 1
14:35 Pardubice - Hr.Králové
Česká hokejová extraliga
16:30 PSG - Nikózia
Liga majstrov
18:25 Borisov - Porto
Liga majstrov
20:15 Schalke - Chelsea
Liga majstrov
22:10 Atlético Madrid - Olympiacos
Liga majstrov
07:00 PL Match Pack 21
Magazín Premier League
07:30 Premier League Preview 21
Magazín Premier League
08:00 Liverpool - West Ham
Premier League
10:00 Manchester United - Leicester
Premier League
12:00 WBA - Tottenham
Premier League
14:25 Arsenal - Aston Villa
Premier League
16:55 Southampton - Swansea
Premier League
18:50 WTA Tour 1
Tenisový magazín 
19:20 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
19:50 Michal Sersen
Krátky dokument
20:10 Taekwondo ITF Czech Open
Krátky dokument
20:25 Jastrabie oko špeciál 31
Tenisový magazín 
20:40 AC Miláno - Parma
Serie A
22:40 Sassuolo - Inter
Serie A
07:00 WBA - Tottenham
Premier League
09:10 Premier League Preview 21
Magazín Premier League
09:50 PSG - Rennes
Ligue 1
11:55 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:25 Sassuolo - Inter
Serie A
14:25 Total Italian Football 15
Magazín Total Italian Football
14:55 Udinese - Juventus
Serie A
16:55 AS Rím - Empoli
Serie A
18:55 Chievo - Neapol
Serie A
20:55 Monaco - Lyon
Ligue 1
23:00 Medzinárodná 6-dňová  2014
FIM Magazín
07:00 Zlatá Lopta 2014
FIFA Galavečer
08:40 Alpské lyžovanie 11
Magazín zimných športov 
09:10 Janov - Fiorentina
Serie A
11:05 AS Rím - Empoli
Serie A
13:00 Pardubice - Hradec Králové
Česká hokejová extraliga
14:55 Chievo - Neapol
Serie A
16:55 Autoslide - Oslany
Motormagazín
17:10 Highlights
Copa del Rey
17:40 Fighting Spirit MMA 9
Magazín bojových športov
18:20 Kometa Brno - Litvínov
Česká hokejová extraliga
20:40 Chelsea - Manchester City
Premier League
22:40 Udinese - Juventus
Serie A
07:00 Žilina - Ružomberok
Fortuna liga
08:55 Pardubice - Hradec Králové
Česká hokejová extraliga
10:50 Razgrad - Liverpool
Liga majstrov
12:45 Bazilej - Real Madrid
Liga majstrov
14:40 Janov - Fiorentina
Serie A
16:35 Atlético Madrid - Olympiacos
Liga majstrov
18:30 PSG - Ajax
Liga majstrov
20:25 Manchester City -  Bayern  
Liga majstrov
22:15 Finále 2006. FC Barcelona - Arsenal
Liga majstrov z archívu
07:00 Total Italian Football 15
Magazín Total Italian Football
07:30 Hull - Newcastle
Premier League
09:25 Liverpool - West Ham
Premier League
11:25 AS Rím - Empoli
Serie A
13:20 Chelsea - Man City
Premier League
15:15 Udinese - Juventus
Serie A
17:15 Autoslide - Oslany
Motormagazín
17:30 Highlights
Copa del Rey
18:00 Arsenal - Aston Villa
Premier League
20:00 Premier League Review 23
Magazín Premier League
21:00 Highlights 23
Magazín Ligue 1
21:55 Southampton - Swansea
Premier League
07:00 Janov - Fiorentina
Serie A
09:00 Slovan v KHL
Hokejový magazín
09:30 AS Rím - Empoli
Serie A
11:25 Kostarika - Chasing Jaguars
Krátky dokument
11:55 PSG - Rennes
Ligue 1
13:55 Zostrihy z Majstrovstiev Sveta v Abú...
Wakeboarding 
14:20 AC Miláno - Parma
Serie A
16:20 Southampton - Swansea
Premier League
18:20 Monaco - Lyon
Ligue 1
20:15 Highlights 23
Magazín Ligue 1
21:10 Premier League Review 23
Magazín Premier League
22:10 Chievo - Neapol
Serie A
07:00 Pardubice - Hr.Králové
eská  hokejová extraliga
09:00 Kostarika - Chasing Jaguars
Krátky dokument
09:35 Highlights
Copa del Rey
10:05 Sassuolo - Inter
Serie A
12:00 MMČR Autokros 3
Motormagazín
12:50 Senica - B.Bystrica
Fortuna liga
14:45 Autoslide - Oslany
Motormagazín
15:00 Fighting Spirit MMA 18
Magazín bojových športov
15:50 Murray - Paire
Hopmanov pohár Veľká Británia -...
16:55 Watsonová  -Cornetová
Hopmanov pohár Veľká Británia -...
18:25 Watsonová, Murray -Cornetová,Paire
Hopmanov pohár Veľká Británia -...
20:05 Kometa Brno - Litvínov
eská  hokejová extraliga
22:05 Ligue 1
07:00 Rok 2005 Petržalka - FC Porto  
Liga majstrov z archívu
08:45 Juventus - Atlético
Liga majstrov
10:40 ilina - B.Bystrica
Fortuna liga
12:35 Ligue 1
14:30 Maribor - Chelsea
Liga majstrov
16:25 CSKA Moskva - AS Rím
Liga majstrov
18:20 Doneck - Bilbao
Liga majstrov
20:15 Petrohrad - Benfica
Liga majstrov
22:10 Leverkusen - Monaco
Liga majstrov
07:00 Highlights
Copa del Rey
07:35 MS 2014 Trial GP Španielska
FIM Magazín
08:30 Southampton - Swansea
Premier League
10:30 Arsenal - Aston Villa
Premier League
12:30 WBA - Tottenham
Premier League
14:30 Premier League Review 23
Magazín Premier League
15:30 Chievo - Neapol
Serie A
17:30 Highlights 23
Magazín Ligue 1
18:25 Chelsea - Man City
Premier League
20:25 Fragaria cup 2014
Krátky dokument
20:40 AS Rím - Fiorentina
Coppa Italia
22:45 AC Miláno - Parma
Serie A
07:00 Jastrabie oko špeciál 31
Tenisový magazín 
07:15 Monaco - Lyon
Ligue 1
09:15 Athletic Bilbao - Málaga
Copa del Rey
11:10 Udinese - Juventus
Serie A
13:05 Premier League Review 23
Magazín Premier League
14:05 Highlights 23
Magazín Ligue 1
15:00 Hull - Newcastle
Premier League
17:00 PSG - Rennes
Ligue 1
19:00 Udinese - Juventus
Serie A
20:55 Lille - PSG
Francúzsky Ligový pohár
22:55 WBA - Tottenham
Premier League
07:00 Trenčín - Slovan
Fortuna liga
08:55 MS vo vytrvalostných pretekoch...
Motormagazín
09:10 Ligue 1
11:05 Kometa Brno - Litvínov
eská  hokejová extraliga
13:00 Udinese - Juventus
Serie A
14:55 Bouchardová –  Šafářová
Hopmanov pohár Kanada - Česká...
16:20 Pospisil –   Pavlásek
Hopmanov pohár Kanada - Česká...
17:55 Bouchardová, Pospisil –...
Hopmanov pohár Kanada - Česká...
19:10 Udinese - Juventus
Serie A
21:05 Arsenal - Aston Villa
Premier League
23:05 Highlights 23
Magazín Ligue 1
07:00 Petrohrad - Monako
Liga majstrov
08:50 Liverpool - Ludogorec
Liga majstrov
10:40 Myjava - Dunajská Streda
Fortuna liga
12:35 Janov - Fiorentina
Serie A
14:30 Olympiakos - Atlético Madrid
Liga majstrov
16:25 Real - Bazilej
Liga majstrov
18:20 Juventus - Malmo
Liga majstrov
20:15 Chelsea - Schalke
Liga majstrov
22:10 Ajax - PSG
Liga majstrov
07:00 Krav Maga pre ženy
Krátky dokument
07:20 Taekwondo ITF Czech Open
Krátky dokument
07:40 Hull - Newcastle
Premier League
09:40 AC Miláno - Parma
Serie A
11:35 Chievo - Neapol
Serie A
13:30 Liverpool - West Ham
Premier League
15:30 Manchester United - Leicester
Premier League
17:30 Lille - PSG
Francúzsky Ligový pohár
19:35 Serie A Show 21
Magazín Serie A
20:10 Netbusters 21
PL Netbusters
20:40 Neapol - Inter
Coppa Italia
22:45 Highlights 23
Magazín Ligue 1
07:00 PSG - Rennes
Ligue 1
08:50 S. Williamsová - Šafářová
Hopmanov pohár Česká republika -...
11:40 Isner - Pavlásek
Hopmanov pohár Česká republika -...
12:55 S. Williamsová/Isner -...
Hopmanov pohár Česká republika -...
14:05 Hull - Newcastle
Premier League
16:00 Udinese - Juventus
Serie A
17:55 Serie A Show 21
Magazín Serie A
18:25 Netbusters 21
PL Netbusters
18:55 Chelsea - Man City
Premier League
20:55 Monaco - Bastia
Francúzsky Ligový pohár
22:55 Premier League Review 23
Magazín Premier League
07:00 ilina - Senica
Fortuna liga
08:55 Ligue 1
10:50 Kostarika - Chasing Jaguars
Krátky dokument
11:25 Highlights 23
Magazín Ligue 1
12:20 AC Miláno - Parma
Serie A
12:55 Southampton - Swansea
Premier League
14:55 afářová-Pennettaová
Hopmanov pohár Česká republika -...
16:35 Pavlásek -  Fognini 
Hopmanov pohár Česká republika -...
18:20 Šafářová,Pavlásek...
Hopmanov pohár Česká republika -...
19:15 Premier League Review 23
Magazín Premier League
20:10 ATP World Tour Uncovered 5
Tenisový magazín 
20:40 Apoel Nikózia - FC Barcelona
Liga majstrov
22:35 Majstrovstá SR  v latinskoamerických...
Tanečný šport
07:00 Rok 2010 Žilina - Marseille 
Liga majstrov z archívu
08:45 Monaco - Leverkusen
Liga majstrov
10:40 Senica  - Slovan
Fortuna liga
12:40 Barcelona - Nikózia
Liga majstrov
14:35 AS Rím - CSKA Moskva
Liga majstrov
16:30 Kometa Brno - Litvínov
eská  hokejová extraliga
18:25 CSKA Moskva - Bayern
Liga majstrov
20:20 Porto - Borisov
Liga majstrov
22:15 Manchester C. - AS Rím
Liga majstrov
07:00 Janov - Fiorentina
Serie A
08:55 Netbusters 21
PL Netbusters
09:25 AS Rím - Fiorentina
Coppa Italia
11:20 Premier League Review 23
Magazín Premier League
12:20 Liverpool - West Ham
Premier League
14:20 Serie A Show 21
Magazín Serie A
14:50 Arsenal - Aston Villa
Premier League
16:45 WBA - Tottenham
Premier League
18:40 Slovan v KHL
Hokejový magazín
19:10 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:10 Premier League World  24
Magazín Premier League
20:40 Chelsea - Man City
Premier League
22:35 Neapol - Inter
Coppa Italia
07:00 Serie A Show 21
Magazín Serie A
07:30 Chievo - Neapol
Serie A
09:25 Chelsea - Man City
Premier League
11:25 Monaco - Lyon
Ligue 1
13:25 Netbusters 21
PL Netbusters
13:55 Sassuolo - Inter
Serie A
15:50 PSG - Rennes
Ligue 1
17:45 Highlights 23
Magazín Ligue 1
18:40 Monaco - Bastia
Francúzsky Ligový pohár
20:40 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
21:10 Premier League World  24
Magazín Premier League
21:40 Slovan v KHL
Hokejový magazín
22:10 Udinese - Juventus
Serie A
07:00 B.Bystrica - Podbrezová
Fortuna liga
08:55 AS Rím - Empoli
Serie A
10:50 Pardubice - Hr.Králové
eská  hokejová extraliga
12:55 Liverpool - West Ham
Premier League
14:55 S.Williamsová - Bouchardová
Hopmanov pohár Kanada - USA 1.zápas
16:05 Isner - Pospisil 
Hopmanov pohár Kanada - USA 2.zápas
17:40 S.Williamsová,Isner -...
Hopmanov pohár Kanada - USA 3.zápas
18:55 Serie A Show 21
Magazín Serie A
19:25 Alpské lyžovanie 11
Magazín zimných športov 
19:55 Liverpool - Bazilej
Liga majstrov
21:50 Malmö - Juventus
Liga majstrov
23:45 MS vo vytrvalostných pretekoch...
Motormagazín
07:00 Rok 2005 Petržalka - Inter
Liga majstrov z archívu
08:45 Bilbao - Doneck
Liga majstrov
10:40 Zlaté Moravce - Žilina
Fortuna liga
12:35 Apoel Nikózia - Ajax
Liga majstrov
14:30 Doneck - Porto
Liga majstrov
16:25 Sporting Lisabon - Chelsea
Liga majstrov
18:20 Leverkusen - Benfica
Liga majstrov
20:15 PSG - Barcelona
Liga majstrov
22:10 Bazilej - Liverpool
Liga majstrov
07:00 Netbusters 21
PL Netbusters
07:30 Udinese - Juventus
Serie A
09:30 Premier League Review 23
Magazín Premier League
10:30 Sassuolo - Inter
Serie A
12:30 Liverpool - West Ham
Premier League
14:30 Chelsea - Man City
Premier League
16:30 Manchester United - Leicester
Premier League
18:30 Premier League World  24
Magazín Premier League
19:00 PL Match Pack 22
Magazín Premier League
19:30 Total Italian Football 16
Magazín Total Italian Football
20:00 Preview Show 24
Magazín Ligue 1
20:30 St.Etienne - Lens
Ligue 1
22:30 AC Miláno - Parma
Serie A
07:00 Arsenal - Aston Villa
Premier League
08:55 Premier League World  24
Magazín Premier League
09:25 Monaco - Lyon
Ligue 1
11:20 WBA - Tottenham
Premier League
13:15 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
13:45 Serie A Show 21
Magazín Serie A
14:15 Sassuolo - Inter
Serie A
16:10 AS Rím - Empoli
Serie A
18:10 Netbusters 21
PL Netbusters
18:40 Lille - PSG
Francúzsky Ligový pohár
20:35 PL Match Pack 22
Magazín Premier League
21:05 Preview Show 24
Magazín Ligue 1
21:35 Total Italian Football 16
Magazín Total Italian Football
22:05 Copa del Rey
07:00 Serie A Show 21
Magazín Serie A
07:30 Ružomberok - Slovan
Fortuna liga
09:25 Autoslide - Oslany
Motormagazín
09:40 Dellacquaová - Watsononová
Hopmanov pohár Austrália - Veľká...
11:35 Matosevic - Murray
Hopmanov pohár Austrália - Veľká...
13:00 Dellacquaová/Matosevic -...
Hopmanov pohár Austrália - Veľká...
14:15 ATP World Tour Uncovered 5
Tenisový magazín 
14:45 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
15:15 Chelsea - Man City
Premier League
17:10 Premier League World  24
Magazín Premier League
17:40 Slovan v KHL
Hokejový magazín
18:10 S. Williamsová - Šafářová
Hopmanov pohár Česká republika -...
21:05 Isner - Pavlásek
Hopmanov pohár Česká republika -...
22:20 S. Williamsová/Isner -...
Hopmanov pohár Česká republika -...
23:30 Netbusters
PL Netbusters
07:00 Rok 2010 Žilina - Spartak Moskva 
Liga majstrov z archívu
08:50 Petrohrad - Monako
Liga majstrov
10:45 Slovan - Myjava
Fortuna liga
12:40 Porto - Bilbao
Liga majstrov
14:35 Nikózia - PSG
Liga majstrov
16:30 Ludogorec Razgrad - Real
Liga majstrov
18:25 Anderlecht - Borussia
Liga majstrov
20:20 Arsenal - Galatasaray
Liga majstrov
22:15 AS Rím - Bayern
Liga majstrov
07:00 Premier League Review 23
Magazín Premier League
08:00 Preview Show 24
Magazín Ligue 1
08:30 Netbusters 21
PL Netbusters
09:00 Slovan v KHL
Hokejový magazín
09:30 Total Italian Football 16
Magazín Total Italian Football
10:00 Ligue 1
12:00 Premier League World  24
Magazín Premier League
12:30 PL Match Pack 22
Magazín Premier League
13:00 Premier League Preview 22
Magazín Premier League
13:40 Tottenahm - Arsenal
Premier League
15:55 Aston Villa - Chelsea
Premier League
18:25 Everton - Liverpool
Premier League
20:40 Juventus - AC Miláno
Serie A
22:40 Manchester City - Hull 
Premier League
07:00 Atlético Madrid - Barcelona
Copa del Rey
09:00 Chievo - Neapol
Serie A
11:00 Premier League World  24
Magazín Premier League
11:30 WTA Tour 1
Tenisový magazín 
12:00 1. dvojhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
14:25 2. dvojhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
16:55 PL Match Pack 22
Magazín Premier League
17:25 Total Italian Football 16
Magazín Total Italian Football
17:55 Verona - Turín
Serie A
19:55 Premier League Preview 22
Magazín Premier League
20:25 Manchester City - Hull 
Premier League
22:20 Swansea - Sunderland
Premier League
07:00 Total Italian Football 16
Magazín Total Italian Football
07:30 Preview Show 24
Magazín Ligue 1
08:00 S. Williamsová - Radwanska
Hopmanov pohár Finále 1.zápas USA -...
10:20 ..
Hopmanov pohár Finále 3.zápas USA...
11:55 PL Match Pack 22
Magazín Premier League
12:25 Ligue 1
14:25 Slovan v KHL
Hokejový magazín
14:55 Enfusion Live 23 Oss
Kickbox   
16:55 Real - Ludogorec
Liga majstrov
18:50 1. dvojhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
20:45 2. dvojhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
22:30 Verona - Turín
Serie A
07:00 Rok 1997 Košice - Juventus  
Liga majstrov z archívu
08:55 Maribor - Schalke
Liga majstrov
10:45 Senica - Trnava
Fortuna liga
12:40 CSKA Moskva - Manchester C.
Liga majstrov
14:35 Dortmund -Anderlecht
Liga majstrov
16:30 Ligue 1
18:25 Chelsea -Maribor
Liga majstrov
20:15 Barcelona - Ajax
Liga majstrov
22:10 Monaco - Petrohrad
Liga majstrov
07:00 Preview Show 24
Magazín Ligue 1
07:30 Slovan v KHL
Hokejový magazín
08:00 Manchester City - Hull 
Premier League
10:00 Swansea - Sunderland
Premier League
12:00 Premier League Preview 22
Magazín Premier League
12:55 Burnley - WBA
Premier League
15:00 Newcastle - Stoke
Premier League
17:10 WHU - Manchester United
Premier League
19:20 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
19:50 Kostarika - Chasing Jaguars
Krátky dokument
20:25 Horská výzva
Krátky dokument
20:40 Inter - Palermo
Serie A
22:40 Fiorentina - Atalanta 
Serie A
07:00 St.Etienne - Lens
Ligue 1
08:55 Total Italian Football 16
Magazín Total Italian Football
09:25 Premier League Preview 22
Magazín Premier League
09:55 Tottenahm - Arsenal
Premier League
11:55 3. dvojhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
14:25 4. dvojhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
16:55 tvorhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
19:25 Slovan v KHL
Hokejový magazín
20:00 Autoslide - Oslany
Motormagazín
20:15 Zostrihy z Majstrovstiev Sveta v Abú...
Wakeboarding 
20:40 Juventus - AC Miláno
Serie A
22:35 Cagliari - AS Rím
Serie A
07:00 Trenčín - Ružomberok
Fortuna liga
08:55 Enfusion Live 19
Kickbox   
10:30 Juventus - AC Miláno
Serie A
12:30 Fiorentina - Atalanta
Serie A
14:30 Total Italian Football 16
Magazín Total Italian Football
15:00 Neapol - Udinese
Serie A
17:00 Barcelona - PSG
Liga majstrov
18:55 Cagliari - AS Rím
Serie A
20:50 Tourminátor - profil P.Sagana
Krátky dokument
21:00 TBA
Ligue 1
23:00 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
07:00 Verona - Turín
Serie A
08:55 Athletic - Borisov
Liga majstrov
10:50 Žilina - Dunajská Streda
Fortuna liga
12:45 Ajax - APOEL Nikózia
Liga majstrov
14:40 Fragaria cup 2014
Krátky dokument
14:55 Cagliari - AS Rím
Serie A
16:50 Galatasaray - Dortmund
Liga majstrov
18:45 Bayern - CSKA
Liga majstrov
20:40 Tottenahm - Arsenal
Premier League
22:35 Rok 2011 Barcelona - Manchester United 
Liga majstrov z archívu
07:00 Slovan v KHL
Hokejový magazín
07:30 Swansea - Sunderland
Premier League
09:25 Aston Villa - Chelsea
Premier League
11:25 Verona - Turín
Serie A
13:20 Tottenham - Arsenal
Premier League
15:15 Fiorentina - Atalanta 
Serie A
17:15 Autoslide - Oslany
Motormagazín
17:30 Kostarika - Chasing Jaguars
Krátky dokument
18:00 WHU - Manchester United
Premier League
20:00 Premier League Review 24
Magazín Premier League
21:00 Highlights 24
Magazín Ligue 1
21:55 Newcastle - Stoke
Premier League
07:00 Fiorentina - Atalanta 
Serie A
09:00 Slovan v KHL
Hokejový magazín
09:30 St.Etienne - Lens
Ligue 1
11:25 3. dvojhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
13:30 4. dvojhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
15:35 Niche  7
Tvoja dávka adrenalínu
16:05 Everton - Liverpool
Premier League
18:05 Lyon - PSG
Ligue 1
20:00 Highlights 24
Magazín Ligue 1
21:00 Premier League Review 24
Magazín Premier League
22:00 Lazio - Janov
Serie A
07:00 Pardubice - Hr.Králové
eská  hokejová extraliga
09:00 Slovak Open 2. deň
Tanečný šport
10:00 Verona - Turín
Serie A
11:55 MS 2014 Endurance: Le mans 24 hodín
FIM Magazín
12:50 Slovan - Podbrezová
Fortuna liga
14:45 WTA Tour 1
Tenisový magazín 
15:15 1. dvojhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
17:10 2. dvojhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
19:05 Juventus - AC Miláno
Serie A
21:00 Lyon - PSG
Ligue 1
23:00 Highlights 24
Magazín Ligue 1
07:00 Rok 1997: 1.FC Košice - Feyenoord 
Liga majstrov z archívu
08:40 Monaco - Benfica
Liga majstrov
10:35 Trenčín - Trnava
Fortuna liga
12:30 Lyon - PSG
Ligue 1
14:25 Leverkusen - Zenit Petrohrad
Liga majstrov
16:20 Malmö - Atlético Madrid
Liga majstrov
18:15 Juventus - Olympiakos
Liga majstrov
20:10 Arsenal - Anderlecht
Liga majstrov
22:05 PSG - Nikózia
Liga majstrov
07:00 Inter - Palermo
Serie A
09:00 Newcastle - Stoke
Premier League
11:00 WHU - Manchester United
Premier League
13:00 Everton - Liverpool
Premier League
15:00 Premier League Review 24
Magazín Premier League
16:00 Fragaria cup 2014
Krátky dokument
16:15 Tottenham - Arsenal
Premier League
18:10 Manchester City - Hull 
Premier League
20:10 KL Racing rally team – sezóna 2014
Motormagazín
20:25 Netbusters 22
PL Netbusters
20:55 Liverpool - Tottenham 
Premier League
23:00 Highlights 24
Magazín Ligue 1
07:00 Highlights 24
Magazín Ligue 1
07:55 Lyon - PSG
Ligue 1
09:55 Swansea - Sunderland
Premier League
11:50 Manchester City - Hull 
Premier League
13:45 Premier League Review 24
Magazín Premier League
14:45 Highlights 24
Magazín Ligue 1
15:40 Burnley - WBA
Premier League
17:40 St.Etienne - Lens
Ligue 1
19:40 Netbusters 22
PL Netbusters
20:10 Slovan v KHL
Hokejový magazín
20:40 Arsenal - Leicester City
Premier League
22:35 Inter - Palermo
Serie A
07:00 Ružomberok - Žilina
Fortuna liga
08:55 Slovan v KHL
Hokejový magazín
09:25 St.Etienne - Lens
Ligue 1
11:20 MS 2014 Trial of the Nations Andorra
FIM Magazín
12:15 Neapol - Udinese
Serie A
14:10 Fighting Spirit MMA 15
Magazín bojových športov
14:55 3. dvojhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
16:50 4. dvojhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
18:45 tvorhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
20:40 Hull City - A.Villa
Premier League
22:40 KL Racing rally team – sezóna 2014
Motormagazín
22:55 Premier League Review 24
Magazín Premier League
07:00 Rok 1997: Manchester Utd - Košice 
Liga majstrov z archívu
08:50 Petrohrad - Leverkusen
Liga majstrov
10:45 B.Bystrica - Žilina
Fortuna liga
12:40 Inter - Palermo
Serie A
14:35 Bilbao - Porto
Liga majstrov
16:30 Zostrihy zápasov 7
Liga majstrov
17:55 Rok 2008 Manchester United - Chelsea 
Liga majstrov z archívu
20:40 Sunderland - QPR
Premier League
22:40 Zostrihy zápasov 8
Liga majstrov
07:00 Fragaria cup 2014
Krátky dokument
07:15 Highlights 24
Magazín Ligue 1
08:10 Juventus - AC Miláno
Serie A
10:05 Neapol - Udinese 
Serie A
12:00 Arsenal - Leicester City
Premier League
14:00 WTA Antverpy
16:00 WTA Antverpy
18:00 WTA Antverpy
20:05 Serie A Show 22
Magazín Serie A
20:40 Chelsea - Everton 
Premier League
22:45 Sunderland - QPR
Premier League
07:00 St.Etienne - Lens
Ligue 1
08:55 tvorhra
Fed Cup Poľsko - Rusko
11:00 Premier League Review 24
Magazín Premier League
12:00 Arsenal - Leicester City
Premier League
13:55 Sunderland - QPR
Premier League
15:55 Liverpool - Tottenham 
Premier League
17:55 Hull City - Aston Villa 
Premier League
19:55 KL Racing rally team – sezóna 2014
Motormagazín
20:10 Netbusters 22
PL Netbusters
20:40 Manchester United - Burnley
Premier League
22:40 Serie A Show 22
Magazín Serie A
23:10 Highlights 24
Magazín Ligue 1
07:00 ilina - Košice
Fortuna liga
08:55 Lyon - PSG
Ligue 1
10:50 Netbusters
PL Netbusters
11:20 Highlights 24
Magazín Ligue 1
12:15 Premier League Review 24
Magazín Premier League
13:10 Sunderland - QPR
Premier League
15:05 Arsenal - Leicester City
Premier League
17:00 Liverpool - Tottenham
Premier League
18:55 KL Racing rally team – sezóna 2014
Motormagazín
19:10 Zostrihy z 1.kola Svetovej skupiny
Fed Cup
20:05 ATP World Tour Uncovered 6
Tenisový magazín 
20:35 Stoke - Man C
Premier League
22:35 Zostrihy zápasov 5
Liga majstrov
07:00 Rok 1997: Juventus - FC  Košice 
Liga majstrov z archívu
08:55 Arsenal - Leicester City
Premier League
10:55 Košice - Slovan
Fortuna liga
12:55 Liverpool - Tottenham
Premier League
14:55 Zostrihy zápasov 6
Liga majstrov
16:20 Sunderland - QPR
Premier League
18:20 K.Vary - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
20:40 Fragaria cup 2014
Krátky dokument
20:55 WBA - Swansea
Premier League
22:55 Zostrihy z 1.kola Svetovej skupiny
Fed Cup
07:00 Lazio - Janov
Serie A
08:55 Inter - Palermo
Serie A
10:50 Manchester United - Burnley
Premier League
12:45 Netbusters 22
PL Netbusters
13:15 KL Racing rally team – sezóna 2014
Motormagazín
14:00 WTA Antverpy
16:00 WTA Antverpy
18:00 WTA Antverpy
20:00 WTA Antverpy
22:00 Premier League Review 25
Magazín Premier League
23:00 Premier League World  25
Magazín Premier League
23:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:00 Serie A Show 22
Magazín Serie A
07:30 Neapol - Udinese 
Serie A
09:25 Hull City - Aston Villa 
Premier League
11:25 WTA Antverpy
13:25 Netbusters 22
PL Netbusters
13:55 Manchester United - Burnley
Premier League
15:50 Stoke - Manchester City
Premier League
17:50 WBA - Swansea
Premier League
19:50 Premier League World  25
Magazín Premier League
20:20 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:50 Premier League Review 25
Magazín Premier League
21:50 KL Racing rally team – sezóna 2014
Motormagazín
22:05 Chelsea - Everton 
Premier League
07:00 Senica - Žilina
Fortuna liga
08:55 Lazio - Janov
Serie A
10:50 K.Vary - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
12:55 Hull City - A.Villa
Premier League
14:55 Stoke - Man C
Premier League
16:55 WBA - Swansea
Premier League
18:55 Chelsea -Everton
Premier League
20:50 Serie A Show 22
Magazín Serie A
21:20 Man U - Burnely
Premier League
23:20 Fighting Spirit MMA 14
Magazín bojových športov
07:00 Rok 2005: FC Porto - Artmedia Petržalka
Liga majstrov z archívu
08:45 Hull City - A.Villa
Premier League
10:40 Z.Moravce - B.Bystrica
Fortuna liga
12:35 WBA - Swansea
Premier League
14:30 Chelsea -Everton
Premier League
16:25 Man City - CSKA
Liga majstrov
18:20 Dortmund - Galatasaray
Liga majstrov
20:15 Real - Liverpool
Liga majstrov
22:10 Stoke - Man C
Premier League
07:00 Serie A Show 22
Magazín Serie A
07:30 WBA - Swansea
Premier League
09:30 Premier League World  25
Magazín Premier League
10:00 Chelsea - Everton 
Premier League
12:00 Stoke - Manchester City
Premier League
14:00 tvrťfinále
WTA Antverpy
16:00 tvrťfinále
WTA Antverpy
18:00 tvrťfinále
WTA Antverpy
20:00 tvrťfinále
WTA Antverpy
22:00 Total Italian Football 17
Magazín Total Italian Football
22:30 Netbusters 23
PL Netbusters
23:00 Preview Show 25
Magazín Ligue 1
23:30 Serie A Show 22
Magazín Serie A
07:00 Neapol - Udinese 
Serie A
08:55 KL Racing rally team – sezóna 2014
Motormagazín
09:10 Lyon - PSG
Ligue 1
11:05 Juventus - AC Miláno
Serie A
13:05 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
13:35 Serie A Show 22
Magazín Serie A
14:05 Liverpool - Tottenham 
Premier League
16:00 Arsenal - Leicester City
Premier League
18:00 Premier League Review 25
Magazín Premier League
19:00 Netbusters 23
PL Netbusters
19:30 Total Italian Football 17
Magazín Total Italian Football
20:00 Preview Show 25
Magazín Ligue 1
20:30 Ligue 1
22:30 Manchester United - Burnley
Premier League
07:00 Serie A Show 22
Magazín Serie A
07:30 Trenčín - Podbrezová
Fortuna liga
09:25 KL Racing rally team – sezóna 2014
Motormagazín
09:40 Hull City - A.Villa
Premier League
11:40 WBA - Swansea
Premier League
13:40 Stoke - Man C
Premier League
15:40 ATP World Tour Uncovered 6
Tenisový magazín 
16:10 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
16:40 Premier League World  25
Magazín Premier League
17:10 Magazín Ligy Majstrov 18
UCL Magazín
17:40 K.Vary - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
19:35 Premier League Review 25
Magazín Premier League
20:30 Snowboard 7
Magazín zimných športov 
21:00 Total Italian Football 17
Magazín Total Italian Football
21:30 Preview Show 25
Magazín Ligue 1  
22:00 Chelsea -Everton
Premier League
07:00 Rok 2005: Artmedia Petržalka -...
Liga majstrov z archívu
08:50 Malmö - Juventus
Liga majstrov
10:45 Trenčín - Košice
Fortuna liga
12:40 Doneck - Bilbao
Liga majstrov
14:35 Razgrad - Liverpool
Liga majstrov
16:30 Schalke - Chelsea
Liga majstrov
18:25 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
19:50 Magazín Ligy Majstrov 18
UCL Magazín
20:20 Bayern - AS Rím
Liga majstrov
22:15 PSG - Ajax
Liga majstrov
07:00 tvrťfinále
WTA Antverpy
09:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
09:30 Premier League World  25
Magazín Premier League
10:00 Štvrťfinále
WTA Antverpy
12:00 Premier League Review 25
Magazín Premier League
13:00 Ligue 1
15:00 Semifinále
WTA Antverpy
16:55 Netbusters 23
PL Netbusters
17:25 Total Italian Football 17
Magazín Total Italian Football
17:55 Sassuolo - Fiorentina
Serie A
19:55 Preview Show 25
Magazín Ligue 1
20:25 KL Racing rally team – sezóna 2014
Motormagazín
20:40 Palermo - Neapol
Serie A
22:40 Manchester United - Burnley
Premier League
07:00 Sunderland - QPR
Premier League
09:00 Liverpool - Tottenham 
Premier League
11:00 Total Italian Football 17
Magazín Total Italian Football
11:30 Preview Show 25
Magazín Ligue 1
12:00 tvrťfinále
WTA Antverpy
14:00 Stoke - Manchester City
Premier League
16:00 Premier League World  25
Magazín Premier League
16:30 Chelsea - Everton 
Premier League
18:30 Premier League Review 25
Magazín Premier League
19:30 Netbusters 23
PL Netbusters
20:00 Semifinále
WTA Antverpy
22:00 Ligue 1
07:00 Total Italian Football 17
Magazín Total Italian Football
07:30 Preview Show 25
Magazín Ligue 1  
08:00 Netbusters
PL Netbusters
08:30 Niche  7
Tvoja dávka adrenalínu
09:00 K.Vary - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
10:55 Olympiacos - Juventus
Liga majstrov
12:50 Ligue 1
14:45 Silvester Rally - Hungaroring
Motormagazín
15:00 Magazín Ligy Majstrov 18
UCL Magazín
15:30 Anderlecht - Arsenal
Liga majstrov
17:25 Kuba - Kazachstan  1.deň
Box - Súboj titanov 
19:45 Atlético - Malmo
Liga majstrov
21:35 Snowboard 7
Magazín zimných športov 
22:05 Sassuolo - Fiorentina
Serie A
07:00 Rok  2010 Chelsea - Žilina 
Liga majstrov z archívu
08:50 Borisov - Porto
Liga majstrov
10:45 Senica - Trenčín
Fortuna liga
12:40 CSKA Moskva - AS Rím
Liga majstrov
14:35 Maribor - Chelsea
Liga majstrov
16:30 Ligue 1
18:25 Manchester City -  Bayern  
Liga majstrov
20:20 Zostrihy zápasov 10
Liga majstrov
21:45 Rok 2012 Bayern - Chelsea 
Liga majstrov z archívu
07:00 Preview Show 25
Magazín Ligue 1
07:30 Netbusters 23
PL Netbusters
08:00 Semifinále
WTA Antverpy
09:55 Semifinále
WTA Antverpy
11:55 Serie A Show 22
Magazín Serie A
12:25 AC Miláno - Empoli
Serie A
14:25 Total Italian Football 17
Magazín Total Italian Football
14:55 Janov - Verona
Serie A
16:55 Premier League Review 25
Magazín Premier League
17:55 Chievo - Sampodria
Serie A
19:55 Premier League World  25
Magazín Premier League
20:25 Fragaria cup 2014
Krátky dokument
20:40 Cesena - Juventus
Serie A
22:40 Finále
WTA Antverpy
07:00 Arsenal - Leicester City
Premier League
08:55 Total Italian Football 17
Magazín Total Italian Football
09:25 Netbusters 23
PL Netbusters
09:55 Semifinále
WTA Antverpy
11:55 Semifinále
WTA Antverpy
14:30 Finále
WTA Antverpy
17:00 Ligue 1
19:00 Palermo - Neapol
Serie A
21:00 Ligue 1
22:55 AC Miláno - Empoli
Serie A
07:00 Slovan - Ružomberok
Fortuna liga
08:55 Rolex Grand Slam, Ženeva
Parkúr 
11:15 Palermo - Neapol
Serie A
13:10 JetSurf Jam 2014
Krátky dokument
13:30 Santos Tour Down Under 2015
Cyklistika 
14:25 Total Italian Football 17
Magazín Total Italian Football
14:55 AS Rím - Parma
Serie A
16:55 AC Miláno - Empoli
Serie A
18:50 Kuba - Kazachstan 2.deň
Box - Súboj titanov 
21:10 Rok  1999 Juventus - Manchester United...
Liga majstrov z archívu
22:55 Majstrovstá SR  10 tancov
Tanečný šport
07:00 Sassuolo - Fiorentina
Serie A
08:55 Sporting - Schalke
Liga majstrov
10:50 Myjava - Slovan
Fortuna liga
12:45 Magazín Ligy Majstrov 18
UCL Magazín
13:15 Snowboard 7
Magazín zimných športov 
13:45 Rok 2012 Bayern - Chelsea 
Liga majstrov z archívu
16:20 Vítkovice - Olomouc
eská hokejová extraliga
18:40 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
20:05 Liverpool - Tottenham
Premier League
22:05 Finále 2006. FC Barcelona - Arsenal
Liga majstrov z archívu