Facebook
DIGI Slovakia
DIGI Sport
Aktuálne vysielame: FIBA World Basketball, Nasleduje: 20:35 Premier League World  15
DIGI Sport
Aktuálne vysielame: Crystal Palace - Liverpool, Nasleduje: 21:25 Slovan v KHL

Program

07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
08:30 Preview Show 14
Magazín Ligue 1
09:00 Metz - PSG
Ligue 1
11:00 Slovan v KHL
Hokejový magazín
11:30 Total Italian Football 8
Magazín Total Italian Football
12:00 Zlaté Moravce - Žilina
Fortuna liga
14:10 Premier League World  14
Magazín Premier League
14:40 PL Match Pack 12
Magazín Premier League
15:10 Premier League Preview 12
Magazín Premier League
15:55 Chelsea - WBA
Premier League
18:25 Arsenal - Manchester United
Premier League
20:40 Lazio - Juventus
Serie A
22:40 Atalanta - AS Rím
Serie A
07:00 Total Italian Football 8
Magazín Total Italian Football
07:30 Preview Show 14
Magazín Ligue 1
08:25 Fighting Spirit MMA 27
Magazín bojových športov
09:05 PL Match Pack 12
Magazín Premier League
09:35 Zlaté Moravce - Žilina
Fortuna liga
11:35 Premier League World  14
Magazín Premier League
12:05 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:35 Enfusion Live 21   Meserburg
Kickbox   
14:30 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
15:25 Benneteau, Gasquet - Chiudinelli,...
Davis Cup finále...
18:30 Metz - PSG
Ligue 1
20:30 Manchester City - Swansea
Premier League
22:30 Everton - West Ham
Premier League
07:00 Preview Show 14
Magazín Ligue 1
07:30 Total Italian Football 8
Magazín Total Italian Football
08:00 PL Match Pack 12
Magazín Premier League
08:30 ATP World Tour Uncovered 28
Tenisový magazín 
09:00 Majstrovstá SR  10 tancov
Tanečný šport
10:00 Maribor - Chelsea
Liga majstrov
11:55 Metz - PSG
Ligue 1
13:50 Alpské lyžovanie 2
Magazín zimných športov 
14:20 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
14:50 Magazín Ligy Majstrov 12
UCL Magazín
15:20 Tourminátor - profil P.Sagana
Krátky dokument
15:30 Fighting Spirit MMA 27
Magazín bojových športov
16:00 Olomouc - Litvínov
eská  hokejová extraliga
17:55 Atalanta - AS Rím
Serie A
19:55 Bayern - AS Rím
Liga majstrov
21:50 Slovan v KHL
Hokejový magazín
22:25 Benneteau, Gasquet - Chiudinelli,...
Davis Cup finále...
07:00 Rok 2005 Glasqow Rangers - Petržalka 
Liga majstrov z archívu
08:50 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
10:15 Atlético Madrid - Malmö
Liga majstrov
12:10 Magazín Ligy Majstrov 12
UCL Magazín
12:40 Olomouc - Litvínov
eská hokejová extraliga
14:35 Olympiacos - Juventus
Liga majstrov
16:30 Zlaté Moravce - Žilina
Fortuna liga
18:25 Anderlecht - Arsenal
Liga majstrov
20:20 Barcelona - Ajax
Liga majstrov
22:15 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
23:40 Monaco - Benfica
Liga majstrov
07:00 Preview Show 14
Magazín Ligue 1
07:35 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
08:05 Manchester City - Swansea
Premier League
10:00 Everton - West Ham
Premier League
12:00 Total Italian Football 8
Magazín Total Italian Football
12:30 Turín - Sassuolo
Serie A
14:25 Crystal Palace - Liverpool
Premier League
16:25 Slovan v KHL
Hokejový magazín
16:55 Hull - Tottenham
Premier League
18:55 Slovan - Myjava
Fortuna liga
20:55 Marseille - Bordeaux
Ligue 1
22:55 Verona - Fiorentina
Serie A
07:00 Zlaté Moravce - Žilina
Fortuna liga
08:55 Lazio - Juventus
Serie A
10:55 Manchester City - Swansea
Premier League
12:55 Tsonga - Federer
Davis Cup finále...
15:50 Monfils - Wawrinka
Davis Cup finále...
18:45 Atalanta - AS Rím
Serie A
20:40 AC Miláno - Inter
Serie A
22:40 Neapol - Cagliari
Serie A
07:00 MS 2014 Trial GP Francúzska
FIM Magazín
07:55 Slovan v KHL
Hokejový magazín
08:25 Zlaté Moravce - Žilina
Fortuna liga
10:20 Real Madrid - Liverpool
Liga majstrov
12:15 Pardubice - Liberec
eská  hokejová extraliga
14:10 Fighting Spirit MMA 16
Magazín bojových športov
14:55 Neapol - Cagliari
Serie A
16:55 Majstrovstá SR  v latinskoamerických...
Tanečný šport
18:20 Třinec - Kometa Brno
eská  hokejová extraliga
20:30 Enfusion Live 22 Groningen 
Kickbox   
22:35 Tsonga - Federer
Davis Cup finále...
07:00 Rok  2010 Marseille - Žilina 
Liga majstrov z archívu
08:55 Olomouc - Litvínov
eská hokejová extraliga
10:50 Daj brvno 15
Krátky dokument
11:05 Petrohrad - Leverkusen
Liga majstrov
13:00 Maribor - Chelsea
Liga majstrov
14:55 Verona - Fiorentina
Serie A
16:55 Bayern - AS Rím
Liga majstrov
18:50 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
20:15 Chelsea - WBA
Premier League
22:10 Zostrihy zápasov 10
Liga majstrov
23:35 Marseille - Bordeaux
Ligue 1
07:00 Slovan v KHL
Hokejový magazín
07:30 Zlaté Moravce - Žilina
Fortuna liga
09:35 Arsenal - Manchester United
Premier League
11:35 Lazio - Juventus
Serie A
13:30 Crystal Palace - Liverpool
Premier League
15:25 Slovan - Myjava
Fortuna liga
17:30 Mix zóna o Fortuna lige
18:00 Hull - Tottenham
Premier League
20:00 Premier League Review 12
Magazín Premier League
21:00 Aston Villa - Southampton
Premier League
23:00 AC Miláno - Inter
Serie A
07:00 Atalanta - AS Rím
Serie A
09:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
09:30 Lazio - Juventus
Serie A
11:25 Slovan v KHL
Hokejový magazín
11:55 Marseille - Bordeaux
Ligue 1
13:50 Turín - Sassuolo
Serie A
15:45 Chelsea - WBA
Premier League
17:45 AC Miláno - Inter
Serie A
19:45 Highlights 14
Magazín Ligue 1
20:40 Janov - Palermo
Serie A
22:40 Mix zóna o Fortuna lige
23:10 Zlaté Moravce - Žilina
Fortuna liga
07:00 Monfils - Federer
Davis Cup finále...
09:00 Kona Preview
IronMan 2014    
09:55 Pohár HC Slovanov - silných mužov
Krátky dokument
10:25 Chelsea - WBA
Premier League
12:20 Zlaté Moravce - Žilina
Fortuna liga
14:15 MS 2014 Trial GP Francúzska
FIM Magazín
15:10 Manchester City - Swansea
Premier League
17:10 Arsenal - Man U
Premier League
19:10 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
20:05 Třinec - Kometa Brno
eská  hokejová extraliga
22:05 Magazín Ligy Majstrov 12
UCL Magazín
22:35 Marseille - Bordeaux
Ligue 1
07:00 Metz - PSG
Ligue 1
08:55 Atalanta - AS Rím
Serie A
10:50 Rok 2010 Žilina - Spartak Moskva 
Liga majstrov z archívu
12:35 Rok 1997: Juventus - FC  Košice 
Liga majstrov z archívu
14:30 CSKA Moskva - Bayern
Liga majstrov
16:25 Manchester City - AS Rím
Liga majstrov
18:20 Magazín Ligy Majstrov 12
UCL Magazín
18:50 Zostrihy zápasov 5
Liga majstrov
20:15 PSG - Barcelona
Liga majstrov
22:10 Slovan - Myjava
Fortuna liga
07:00 Indoor Kart Cup 2014/2015 – 1. kolo
Motormagazín
07:15 MSR rally Tatry
Motormagazín
07:45 Lazio - Juventus
Serie A
09:40 Manchester City - Swansea
Premier League
11:40 Chelsea - WBA
Premier League
13:40 Aston Villa - Southampton
Premier League
15:40 Premier League Review 12
Magazín Premier League
16:40 Janov - Palermo
Serie A
18:40 Autoshow – Slovakiaring
Motormagazín
19:10 Mix zóna o Fortuna lige
19:40 Arsenal - Manchester United
Premier League
21:40 Highlights 14
Magazín Ligue 1
22:35 Atalanta - AS Rím
Serie A
07:00 Desafio Inca 2014
Motormagazín
08:00 Metz - PSG
Ligue 1
09:55 Zlaté Moravce - Žilina
Fortuna liga
12:00 Mix zóna o Fortuna lige
12:30 Neapol - Cagliari
Serie A
14:25 Premier League Review 12
Magazín Premier League
15:25 Highlights 14
Magazín Ligue 1
16:20 Lazio - Juventus
Serie A
18:20 Hull - Tottenham
Premier League
20:20 Marseille - Bordeaux
Ligue 1
22:15 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
22:45 Aston Villa - Southampton
Premier League
07:00 Hull - Tottenham
Premier League
09:00 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
09:55 Manchester City - Swansea
Premier League
11:45 Benneteau, Gasquet - Federer, Wawrinka
Davis Cup finále...
14:10 Janov - Palermo
Serie A
16:05 A.Villa - Southampton
Premier League
18:00 CSKA Moskva - AS Rím
Liga majstrov
20:40 Manchester City -  Bayern  
Liga majstrov
22:50 Zostrihy zápasov 13
Liga majstrov
07:00 Slovan - Myjava
Fortuna liga
08:55 Atalanta - AS Rím
Serie A
10:50 Rok 2005 Inter - Petržalka 
Liga majstrov z archívu
12:40 Liverpool - Ludogorec
Liga majstrov
14:35 Olympiakos - Atlético Madrid
Liga majstrov
16:30 Premier League Review 12
Magazín Premier League
17:30 Magazín Ligy Majstrov 12
UCL Magazín
18:00 Borisov - Porto
Liga majstrov
20:00 Schalke - Chelsea
Liga majstrov
22:45 Kometa Brno - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:35 Aston Villa - Southampton
Premier League
09:35 Autoshow – Slovakiaring
Motormagazín
10:05 Zlaté Moravce - .Žilina
Fortuna liga
12:10 Mix zóna o Fortuna lige
12:40 Janov - Palermo
Serie A
14:40 Arsenal - Manchester United
Premier League
16:40 Hull - Tottenham
Premier League
18:40 Crystal Palace - Liverpool
Premier League
20:40 Serie A Show 12
Magazín Serie A
21:10 Netbusters 10
PL Netbusters
21:40 Lazio - Juventus
Serie A
23:35 Everton - West Ham
Premier League
07:00 Premier League Review 12
Magazín Premier League
08:00 Marseille - Bordeaux
Ligue 1
09:55 Verona - Fiorentina
Serie A
11:50 Chelsea - WBA
Premier League
13:50 Everton - West Ham
Premier League
15:50 Aston Villa - Southampton
Premier League
17:50 AC Miláno - Inter
Serie A
19:45 Janov - Palermo
Serie A
21:40 Serie A Show 12
Magazín Serie A
22:10 Netbusters 10
PL Netbusters
22:40 Autoshow – Slovakiaring
Motormagazín
23:10 Neapol - Cagliari
Serie A
07:00 Miláno - Inter
Serie A
08:55 Majstrovstá SR  v štandartných...
Tanečný šport
10:10 Mix zóna o Fortuna lige
10:40 CSKA Moskva - AS Rím
Liga majstrov
12:35 Zostrihy zápasov 13
Liga majstrov
14:00 Schalke - Chelsea
Liga majstrov
15:55 Apoel Nikózia - FC Barcelona
Liga majstrov
17:55 Petrohrad- Benfica
Liga majstrov
20:40 Bazilej - Real Madrid
Liga majstrov
22:50 Zostrihy zápasov 14
Liga majstrov
07:00 Metz - PSG
Ligue 1
08:55 Janov - Palermo
Serie A
10:50 Kometa Brno - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
12:50 Magazín Ligy Majstrov 12
UCL Magazín
13:20 Borisov - Porto
Liga majstrov
15:15 PSG - Ajax
Liga majstrov
17:10 Doneck - Bilbao
Liga majstrov
19:05 Zostrihy zápasov 13
Liga majstrov
20:30 Tourminátor - profil P.Sagana
Krátky dokument
20:40 Atlético Madrid - Olympiacos
Liga majstrov
22:40 Man. City - Bayern
Liga majstrov
07:00 Serie A Show 12
Magazín Serie A
07:30 Tourminátor - profil P.Sagana
Krátky dokument
07:40 Slovan - Myjava
Fortuna liga
09:45 Mix zóna o Fortuna lige
10:15 Chelsea - WBA
Premier League
12:15 Manchester City - Swansea
Premier League
14:15 Crystal Palace - Liverpool
Premier League
16:15 Premier League Review 12
Magazín Premier League
17:15 Netbusters 10
PL Netbusters
17:45 Turín - Sassuolo
Serie A
19:40 Slovan v KHL
Hokejový magazín
20:05 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:35 Premier League World  15
Magazín Premier League
21:05 Hull - Tottenham
Premier League
23:05 Aston Villa - Southampton
Premier League
07:00 Highlights 14
Magazín Ligue 1
08:00 Verona - Fiorentina
Serie A
09:55 Netbusters 10
PL Netbusters
10:25 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
11:25 Arsenal - Manchester United
Premier League
13:25 Serie A Show 12
Magazín Serie A
13:55 Slovan - Myjava
Fortuna liga
16:00 Mix zóna o Fortuna lige
16:30 Marseille - Bordeaux
Ligue 1
18:25 Highlights 14
Magazín Ligue 1
19:25 Crystal Palace - Liverpool
Premier League
21:25 Slovan v KHL
Hokejový magazín
21:50 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
22:20 Premier League World  15
Magazín Premier League
22:50 Janov - Palermo
Serie A
07:00 MS 2014 Enduro: Le mans 24 hodín
FIM Magazín
08:00 Třinec - Kometa Brno
eská  hokejová extraliga
10:05 Highlights 14
Magazín Ligue 1
11:05 Premier League Review 12
Magazín Premier League
12:05 Kometa Brno - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
14:05 Serie A Show 12
Magazín Serie A
14:35 Zostrihy zápasov 14
Liga majstrov
16:00 Razgrad - Liverpool
Liga majstrov
18:00 Mix zóna
19:00 PSG - Ajax
Liga majstrov
20:55 Netbusters 10
PL Netbusters
21:25 Leverkusen - Monaco
Liga majstrov
23:20 Malmö - Juventus
Liga majstrov
07:00 Miláno - Inter
Serie A
08:55 Rok 1997 Košice - Juventus  
Liga majstrov z archívu
10:45 Man. City - Bayern
Liga majstrov
12:40 Petrohrad - Benfica
Liga majstrov
14:35 Bazilej - Real Madrid
Liga majstrov
16:30 Leverkusen - Monaco
Liga majstrov
18:25 Zostrihy zápasov 14
Liga majstrov
19:50 Malmö - Juventus
Liga majstrov
21:45 Atlético Madrid - Olympiacos
Liga majstrov
23:40 Doneck - Bilbao
Liga majstrov
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Premier League Review 12
Magazín Premier League
08:30 Premier League World  15
Magazín Premier League
09:00 Monfils - Berdych
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
09:45 Ivanovičová - Hantuchová
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
10:30 Monfils, Bopanna - Soares, Hewitt
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
11:10 Sania, Bopanna - Hantuchová, Soares
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
11:50 Santoro - Rafter
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
12:30 Murray - Čilič
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
13:15 arapovová - Mladenovičová
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
14:00 Huey, Nestor - Čilič, Zimonjič
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
14:45 Flipkensová, Huey - Mladenovičová,...
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
15:30 Moya - Ivaniševič
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
16:20 Autoshow – Slovakiaring
Motormagazín
16:50 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
17:20 Premier League World  15
Magazín Premier League
17:50 Mix zóna o Fortuna lige
18:20 Senica - Trnava
Fortuna liga
20:30 PL Match Pack 13
Magazín Premier League
21:00 Total Italian Football 9
Magazín Total Italian Football
21:30 Aston Villa - Southampton
Premier League
23:20 Janov - Palermo
Serie A
07:00 Lazio - Juventus
Serie A
08:55 Premier League World  15
Magazín Premier League
09:25 Serie A Show 12
Magazín Serie A
09:55 Marseille - Bordeaux
Ligue 1
11:50 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:20 Slovan - Myjava
Fortuna liga
14:25 Mix zóna o Fortuna lige
14:55 Aston Villa - Southampton
Premier League
16:55 Janov - Palermo
Serie A
18:50 Fighting Spirit MMA 28
Magazín bojových športov
19:30 Total Italian Football 9
Magazín Total Italian Football
20:00 Preview Show 15
Magazín Ligue 1
20:30 Marseille - Nantes
Ligue 1
22:30 PL Match Pack 13
Magazín Premier League
23:00 Senica - Trnava
Fortuna liga
07:00 Serie A Show 12
Magazín Serie A
07:30 HC Slovan - Myjava
Fortuna liga
09:25 Mix zóna o Fortuna lige
09:55 Kometa Brno - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
11:50 Alpské lyžovanie 2
Magazín zimných športov 
12:20 Mix zóna
13:20 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
13:50 Zostrihy zápasov 13
Liga majstrov
15:15 Apoel Nikózia - FC Barcelona
Liga majstrov
17:10 Premier League World  15
Magazín Premier League
17:40 Litvínov - Sparta
eská  hokejová extraliga
20:05 Fighting Spirit MMA 27
Magazín bojových športov
20:40 Magazín Ligy Majstrov 13
UCL Magazín
21:10 Highlighty  finále   CZE - GER
Fed Cup  
22:05 PL Match Pack 13
Magazín Premier League
22:35 Malmö - Juventus
Liga majstrov
07:00 Rok 2005 Petržalka - FC Porto  
Liga majstrov z archívu
08:50 Schalke - Chelsea
Liga majstrov
10:45 Zostrihy zápasov 14
Liga majstrov
12:10 Apoel Nikózia - FC Barcelona
Liga majstrov
14:05 Kometa Brno - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
16:00 Zostrihy zápasov 13
Liga majstrov
17:25 Malmö - Juventus
Liga majstrov
19:20 Magazín Ligy Majstrov 13
UCL Magazín
19:50 Leverkusen - Monaco
Liga majstrov
21:45 Razgrad - Liverpool
Liga majstrov
23:40 Litvínov - Sparta
eská  hokejová extraliga
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Premier League Review 12
Magazín Premier League
08:30 Netbusters 10
PL Netbusters
09:00 Total Italian Football 9
Magazín Total Italian Football
09:30 Preview Show 15
Magazín Ligue 1
10:00 Senica - Trnava
Fortuna liga
12:00 Premier League World  15
Magazín Premier League
12:30 PL Match Pack 13
Magazín Premier League
13:00 Premier League Preview 13
Magazín Premier League
13:40 WBA - Arsenal
Premier League
15:55 Liverpool - Stoke City
Premier League
18:25 Sunderland - Chelsea
Premier League
20:40 Chievo - Lazio
Serie A
22:40 Manchester United - Hull
Premier League
07:00 Autoshow – Slovakiaring
Motormagazín
07:30 Premier League World  15
Magazín Premier League
08:00 PL Match Pack 13
Magazín Premier League
08:30 Preview Show 15
Magazín Ligue 1
09:00 mužská dvojhra
IPTL UAE Royals vs Singapore Slammers
09:40 enská dvojhra
IPTL UAE Royals vs Singapore Slammers
10:20 mužská štvorhra
IPTL UAE Royals vs Singapore Slammers
11:00 zmiešaná štvorhra
IPTL UAE Royals vs Singapore Slammers
11:45 dvojhra legiend
IPTL UAE Royals vs Singapore Slammers
12:30 mužská dvojhra
IPTL Manila Mavericks vs Micromax...
13:15 enská dvojhra
IPTL Manila Mavericks vs Micromax...
14:00 mužská štvorhra
IPTL Manila Mavericks vs Micromax...
14:45 zmiešaná štvorhra
IPTL Manila Mavericks vs Micromax...
15:30 dvojhra legiend
IPTL Manila Mavericks vs Micromax...
16:25 Fighting Spirit MMA 28
Magazín bojových športov
17:05 Total Italian Football 9
Magazín Total Italian Football
17:35 Daj brvno 15
Krátky dokument
17:55 Sassuolo - Verona
Serie A
20:00 Premier League Preview 13
Magazín Premier League
20:30 Manchester United - Hull
Premier League
22:30 West Ham - Newcastle
Premier League
07:00 Preview Show 15
Magazín Ligue 1
07:30 Total Italian Football 9
Magazín Total Italian Football
08:00 Premier League World  15
Magazín Premier League
08:30 PL Match Pack 13
Magazín Premier League
09:00 Highlighty  finále   CZE - GER
Fed Cup  
09:55 Bazilej - Real Madrid
Liga majstrov
11:50 Marseille - Nantes
Ligue 1
13:45 Fighting Spirit MMA 27
Magazín bojových športov
14:20 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
14:50 Magazín Ligy Majstrov 13
UCL Magazín
15:20 Zostrihy zápasov 13
Liga majstrov
16:45 Litvínov - Sparta
eská  hokejová extraliga
18:45 Zostrihy zápasov 14
Liga majstrov
20:40 Malmö - Juventus
Liga majstrov
22:35 Enfusion Live 22 Groningen 
Kickbox   
07:00 Rok 2004: Osemfinále  Chelsea - FC...
Liga majstrov z archívu
08:50 Zostrihy zápasov 13
Liga majstrov
10:15 CSKA Moskva - AS Rím
Liga majstrov
12:10 Magazín Ligy Majstrov 13
UCL Magazín
12:40 Litvínov - Sparta
eská  hokejová extraliga
14:35 Petrohrad - Benfica
Liga majstrov
16:30 Senica - Trnava
Fortuna liga
18:25 Leverkusen - Monaco
Liga majstrov
20:20 Man. City - Bayern
Liga majstrov
22:15 Zostrihy zápasov 14
Liga majstrov
23:40 PSG - Ajax
Liga majstrov
07:00 Preview Show 15
Magazín Ligue 1
07:35 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
08:05 Manchester United - Hull
Premier League
10:00 West Ham - Newcastle
Premier League
12:00 Sassuolo - Verona
Serie A
14:25 Southampton - Manchester City
Premier League
16:55 Tottenham - Everton
Premier League
18:55 Žilina - Dunajská Streda
Fortuna liga
20:55 St. Etienne - Lyon
Ligue 1
22:55 AC Miláno - Udinese
Serie A
07:00 Marseille - Nantes
Ligue 1
08:55 mužská dvojhra
IPTL UAE Royals vs Micromax Indian Aces
09:35 enská dvojhra
IPTL UAE Royals vs Micromax Indian Aces
10:15 mužská štvorhra
IPTL UAE Royals vs Micromax Indian Aces
10:55 zmiešaná štvorhra
IPTL UAE Royals vs Micromax Indian Aces
11:40 dvojhra legiend
IPTL UAE Royals vs Micromax Indian Aces
12:25 mužská dvojhra
IPTL Manila Mavericks vs Singapore...
13:10 enská dvojhra
IPTL Manila Mavericks vs Singapore...
13:55 mužská štvorhra
IPTL Manila Mavericks vs Singapore...
14:40 zmiešaná štvorhra
IPTL Manila Mavericks vs Singapore...
15:30 dvojhra legiend
IPTL Manila Mavericks vs Singapore...
16:30 Budúci králi hôr
Krátky dokument
16:45 Slovan v KHL
Hokejový magazín
17:15 Fighting Spirit MMA 28
Magazín bojových športov
17:55 Juventus - Turín 
Serie A
19:55 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:25 Tourminátor - profil P.Sagana
Krátky dokument
20:40 AS Rím - Inter
Serie A
22:40 Cesena - Janov
Serie A
07:00 Kona Preview
IronMan 2014    
07:55 Magazín Ligy Majstrov 13
UCL Magazín
08:25 Senica - Trnava
Fortuna liga
10:20 Razgrad - Liverpool
Liga majstrov
12:15 Litvínov - Sparta
eská  hokejová extraliga
14:15 Fighting Spirit MMA 26
Magazín bojových športov
14:55 Cesena - Janov
Serie A
16:55 Autoshow – Slovakiaring
Motormagazín
17:25 AC Miláno - Udinese
Serie A
19:20 Liberec - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
21:45 Zostrihy zápasov 14
Liga majstrov
23:10 Žilina - Dunajská Streda
Fortuna liga
07:00 Rok 2003:  Manchester Utd. - Real...
Liga majstrov z archívu
08:45 Litvínov - Sparta
eská  hokejová extraliga
10:40 Magazín Ligy Majstrov 13
UCL Magazín
11:10 Petrohrad- Benfica
Liga majstrov
13:00 CSKA Moskva - AS Rím
Liga majstrov
14:55 AC Miláno - Udinese
Serie A
16:55 Atlético Madrid - Olympiacos
Liga majstrov
18:50 Zostrihy zápasov 14
Liga majstrov
20:15 WBA - Arsenal
Premier League
22:10 Zostrihy zápasov 13
Liga majstrov
23:35 St. Etienne - Lyon
Ligue 1
07:00 Slovan v KHL
Hokejový magazín
07:30 Senica - Trnava
Fortuna liga
09:35 WBA - Arsenal
Premier League
11:35 Juventus - Turín 
Serie A
13:30 Liverpool - Stoke City
Premier League
15:25 ilina - Dunajská Streda
Fortuna liga
17:30 Mix zóna o Fortuna lige
18:00 Tottenham - Everton
Premier League
20:00 Premier League Review 13
Magazín Premier League
21:00 Sampdoria - Neapol
Serie A
23:00 AS Rím - Inter
Serie A
07:00 AC Miláno - Udinese
Serie A
09:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
09:30 Cesena - Janov
Serie A
11:25 Slovan v KHL
Hokejový magazín
11:55 Marseille - Nantes
Ligue 1
13:50 Chievo - Lazio
Serie A
15:45 WBA - Arsenal
Premier League
17:45 Sassuolo - Verona
Serie A
19:45 Highlights 15
Magazín Ligue 1
20:40 Senica - Trnava
Fortuna liga
22:35 Mix zóna o Fortuna lige
23:05 Southampton - Manchester City
Premier League
07:00 Litvínov - Sparta
eská  hokejová extraliga
09:00 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
09:55 WBA - Arsenal
Premier League
11:55 MSR rally Tatry
Motormagazín
12:25 ilina - Dunajská Streda
Fortuna liga
14:20 MS 2014 Trial GP Španielska
FIM Magazín
15:15 Sunderland - Chelsea
Premier League
17:15 Liverpool - Stoke City
Premier League
19:15 Kona Preview
IronMan 2014    
20:10 Liberec - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
22:10 Magazín Ligy Majstrov 13
UCL Magazín
22:40 St. Etienne - Lyon
Ligue 1
07:00 St. Etienne - Lyon
Ligue 1
08:55 AS Rím - Inter
Serie A
10:50 Rok 2010 Žilina - Chelsea
Liga majstrov z archívu
12:35 Rok 2013 Dortmund - Bayern  
Liga majstrov z archívu
14:35 Petrohrad - Leverkusen
Liga majstrov
16:30 Borisov - Porto
Liga majstrov
18:25 Magazín Ligy Majstrov 13
UCL Magazín
18:55 Zostrihy zápasov 6
Liga majstrov
20:20 CSKA Moskva - AS Rím
Liga majstrov
22:15 ilina - Dunajská Streda
Fortuna liga
07:00 Manchester United - Hull
Premier League
08:55 1. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs UAE Royals
09:40 2. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs UAE Royals
10:25 3. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs UAE Royals
11:05 4. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs UAE Royals
11:45 5. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs UAE Royals
12:30 1. zápas
IPTL Singapore Slammers vs Manila...
13:15 2. zápas
IPTL Singapore Slammers vs Manila...
13:55 3. zápas
IPTL Singapore Slammers vs Manila...
14:35 4. zápas
IPTL Singapore Slammers vs Manila...
15:20 5. zápas
IPTL Singapore Slammers vs Manila...
16:05 Sunderland - Chelsea
Premier League
17:55 Majster volantu 2014
Motormagazín
18:10 Mix zóna o Fortuna lige
18:40 Southampton - Manchester City
Premier League
20:40 Manchester United - Stoke
Premier League
22:40 Highlights 15
Magazín Ligue 1
23:35 AC Miláno - Udinese
Serie A
07:00 Highlights 15
Magazín Ligue 1
08:00 St. Etienne - Lyon
Ligue 1
09:55 Senica - Trnava
Fortuna liga
12:00 Mix zóna o Fortuna lige
12:30 Juventus - Turín 
Serie A
14:25 Premier League Review 13
Magazín Premier League
15:25 Highlights 15
Magazín Ligue 1
16:25 Sampdoria - Neapol
Serie A
18:25 Tottenham - Everton
Premier League
20:25 Majster volantu 2014
Motormagazín
20:40 Leciester - Liverpool
Premier League
22:35 Preview Show 16
Magazín Ligue 1
23:05 Chievo - Lazio
Serie A
07:00 West Ham - Newcastle
Premier League
09:00 MS 2014 Trial GP Španielska
FIM Magazín
09:55 Liverpool - Stoke City
Premier League
11:55 Liberec - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
13:50 Chievo - Lazio
Serie A
15:45 Daj brvno 15
Krátky dokument
16:00 Southampton - Man C
Premier League
18:00 Sampdoria - Neapol
Serie A
19:55 Majster volantu 2014
Motormagazín
20:10 Magazín Ligy Majstrov 13
UCL Magazín
20:40 WBA - West Ham
Premier League
22:40 AS Rím - Inter
Serie A
07:00 ilina - Dunajská Streda
Fortuna liga
08:55 Sampdoria - Neapol
Serie A
10:50 Rok  2009 Chelsea - Liverpool
Liga majstrov z archívu
12:45 Rok 2002 Leverkusen - Real Madrid    ...
Liga majstrov z archívu
14:40 Bilbao - Porto
Liga majstrov
16:35 Apoel Nikózia - FC Barcelona
Liga majstrov
18:30 Liberec - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
20:25 Magazín Ligy Majstrov 13
UCL Magazín
20:55 Crystal Palace - A.Villa
Premier League
22:55 Atlético Madrid - Olympiacos
Liga majstrov
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Autoshow – Slovakiaring
Motormagazín
08:00 Highlights 15
Magazín Ligue 1
09:00 1. zápas
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
09:45 2. zápas
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
10:25 3. zápas
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
11:05 4. zápas
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
11:45 5. zápas
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
12:30 1. zápas
IPTL Singapore Slammers vs Micromax...
13:15 2. zápas
IPTL Singapore Slammers vs Micromax...
14:00 3. zápas
IPTL Singapore Slammers vs Micromax...
14:45 4. zápas
IPTL Singapore Slammers vs Micromax...
15:30 5. zápas
IPTL Singapore Slammers vs Micromax...
16:15 Premier League Review 13
Magazín Premier League
17:10 Daj brvno 15
Krátky dokument
17:25 Serie A Show 13
Magazín Serie A
17:55 Empoli - Janov 
Coppa Italia
19:55 Majster volantu 2014
Motormagazín
20:10 Netbusters 11
PL Netbusters
20:40 Arsenal - Southampton
Premier League
22:40 Preview Show 16
Magazín Ligue 1
23:10 Leciester - Liverpool
Premier League
07:00 Premier League Review 13
Magazín Premier League
07:55 Marseille - Nantes
Ligue 1
09:50 Juventus - Turín 
Serie A
11:45 WBA - West Ham
Premier League
13:45 Manchester United - Stoke
Premier League
15:45 Crystal Palace - A.Villa
Premier League
17:45 Preview Show 16
Magazín Ligue 1
18:15 AS Rím - Inter
Serie A
20:10 Netbusters 11
PL Netbusters
20:40 Chelsea - Tottenham
Premier League
22:35 Serie A Show 13
Magazín Serie A
23:05 Sampdoria - Neapol
Serie A
07:00 Sampdoria - Neapol
Serie A
08:55 Majstrovstá SR choreografií a show...
Tanečný šport
10:00 Mix zóna o Fortuna lige
10:30 PSG - Ajax
Liga majstrov
12:25 WBA - West Ham
Premier League
14:25 Crystal Palace - A.Villa
Premier League
16:20 Leciester - Liverpool
Premier League
18:20 Manchester Utd - Stoke
Premier League
20:15 Tourminátor - profil P.Sagana
Krátky dokument
20:25 Niche  5
Tvoja dávka adrenalínu
20:55 Lille - PSG
Ligue 1
22:55 Empoli - Janov
Coppa Italia
07:00 St. Etienne - Lyon
Ligue 1
10:45 WBA - West Ham
Premier League
12:45 Juventus - Olympiakos
Liga majstrov
14:40 Maribor - Chelsea
Liga majstrov
16:35 Doneck - Bilbao
Liga majstrov
18:35 Zostrihy zápasov 12
Liga majstrov
20:00 Manchester C -  Bayern  
Liga majstrov
21:55 1.kolo 16-finále Huesca - Baecelona
Copa del Rey
07:00 Leciester - Liverpool
Premier League
09:00 1. zápas
IPTL Manila Mavericks vs Micromax...
09:45 2. zápas
IPTL Manila Mavericks vs Micromax...
10:25 3. zápas
IPTL Manila Mavericks vs Micromax...
11:05 4. zápas
IPTL Manila Mavericks vs Micromax...
11:50 5. zápas
IPTL Manila Mavericks vs Micromax...
12:35 1. zápas
IPTL Singapore Slammers vs UAE Royals
13:20 2. zápas
IPTL Singapore Slammers vs UAE Royals
14:05 3. zápas
IPTL Singapore Slammers vs UAE Royals
14:50 4. zápas
IPTL Singapore Slammers vs UAE Royals
15:35 5. zápas
IPTL Singapore Slammers vs UAE Royals
16:25 WBA - West Ham
Premier League
18:25 Premier League World  16
Magazín Premier League
18:55 Slovan v KHL
Hokejový magazín
19:25 Premier League Review 14
Magazín Premier League
20:25 Preview Show 16
Magazín Ligue 1
20:55 Lyon - Reims
Ligue 1
22:55 Crystal Palace - A.Villa
Premier League
07:00 Leciester - Liverpool
Premier League
09:00 WBA - West Ham
Premier League
11:00 Netbusters 11
PL Netbusters
11:30 Arsenal - Southampton
Premier League
13:30 Serie A Show 13
Magazín Serie A
14:00 ilina - Dunajská Streda
Fortuna liga
16:05 Mix zóna o Fortuna lige
16:35 Lille - PSG
Ligue 1
18:30 Premier League Review 14
Magazín Premier League
19:30 Huesca - Barcelona
Copa del Rey
21:30 Slovan v KHL
Hokejový magazín
22:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
22:30 Premier League World  16
Magazín Premier League
23:00 Empoli - Janov 
Coppa Italia
07:00 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
08:00 Liberec - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
10:05 Highlights 15
Magazín Ligue 1
11:05 Premier League Review 13
Magazín Premier League
12:05 Empoli - Janov
Coppa Italia
14:05 Lille - PSG
Ligue 1
16:00 1.kolo 16-finále Huesca - Baecelona
Copa del Rey
18:00 Mix zóna
19:00 Serie A Show 13
Magazín Serie A
19:30 Alpské lyžovanie 3
Magazín zimných športov 
20:05 Netbusters 11
PL Netbusters
20:35 Arsenal - Southampton
Premier League
22:30 Chelsea - Tottenham
Premier League
07:00 Sampdoria - Neapol
Serie A
08:55 Rok 2005: FC Porto - Artmedia Petržalka
Liga majstrov z archívu
10:45 1.kolo 16-finále Huesca - Baecelona
Copa del Rey
12:40 Leciester - Liverpool
Premier League
14:35 Malmö - Atlético Madrid
Liga majstrov
16:30 Petrohrad- Benfica
Liga majstrov
18:25 PSG - Ajax
Liga majstrov
20:20 Arsenal - Anderlecht
Liga majstrov
22:20 Crystal Palace - A.Villa
Premier League
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Premier League Review 14
Magazín Premier League
08:30 Fighting Spirit MMA 28
Magazín bojových športov
09:15 Empoli - Janov 
Coppa Italia
11:10 Manchester United - Stoke
Premier League
13:10 Premier League World  16
Magazín Premier League
13:40 Crystal Palace - A.Villa
Premier League
15:40 Arsenal - Southampton
Premier League
17:40 Mix zóna o Fortuna lige
18:10 Highlights 16
Magazín Ligue 1
19:10 Netbusters 12
PL Netbusters
19:40 PL Match Pack 14
Magazín Premier League
20:10 Total Italian Football 10
Magazín Total Italian Football
20:40 Fiorentina - Juventus
Serie A
22:39 Preview Show 17
Magazín Ligue 1
23:05 Chelsea - Tottenham
Premier League
07:00 Sampdoria - Neapol
Serie A
08:55 Premier League World  16
Magazín Premier League
09:25 Serie A Show 13
Magazín Serie A
09:55 Arsenal - Southampton
Premier League
11:50 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:20 ilina - Dunajská Streda
Fortuna liga
14:25 Mix zóna o Fortuna lige
14:55 Chelsea - Tottenham
Premier League
16:55 Lille - PSG
Ligue 1
18:50 Fighting Spirit MMA 30
Magazín bojových športov
19:30 Total Italian Football 10
Magazín Total Italian Football
20:00 Preview Show 17
Magazín Ligue 1
20:30 Toulouse - Monaco
Ligue 1
22:30 Highlights
Copa del Rey
23:00 Lyon - Reims
Ligue 1
07:00 Serie A Show 13
Magazín Serie A
07:30 ilina - Dunajská Streda
Fortuna liga
09:25 Mix zóna o Fortuna lige
09:55 Kometa Brno - M.Boleslav
eská  hokejová extraliga
11:55 Alpské lyžovanie 3
Magazín zimných športov 
12:25 Mix zóna
13:25 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
13:55 1.kolo 16-finále Huesca - Baecelona
Copa del Rey
15:55 Lyon -Reims
Ligue 1
17:50 Premier League World  16
Magazín Premier League
18:20 Pardubice - Třinec
eská  hokejová extraliga
20:45 Magazín Ligy Majstrov 14
UCL Magazín
21:15 Fighting Spirit MMA 28
Magazín bojových športov
21:55 PL Match Pack 14
Magazín Premier League
22:25 Schalke - Chelsea
Liga majstrov
07:00 Rok 1997: Manchester Utd - Košice 
Liga majstrov z archívu
08:50 Lille - PSG
Ligue 1
10:45 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
12:10 Manchester Utd - Stoke
Premier League
14:05 PSG - Nikózia
Liga majstrov
16:00 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
17:25 Malmo - Juventus
Liga majstrov
19:20 Magazín Ligy Majstrov 14
UCL Magazín
19:50 Schalke - Chelsea
Liga majstrov
21:45 Real - Liverpool
Liga majstrov
23:40 Pardubice - Třinec
eská  hokejová extraliga
07:00 Serie A Show 13
Magazín Serie A
07:30 Premier League Review 14
Magazín Premier League
08:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
09:00 Total Italian Football 10
Magazín Total Italian Football
09:30 Preview Show 17
Magazín Ligue 1
10:00 Lyon - Reims
Ligue 1
12:00 Netbusters 12
PL Netbusters
12:30 PL Match Pack 14
Magazín Premier League
13:00 Premier League Preview 14
Magazín Premier League
13:40 Newcastle - Chelsea
Premier League
15:55 Liverpool - Sunderland
Premier League
18:25 Manchester City - Everton
Premier League
20:40 Turín - Palermo
Serie A
22:40 Stoke - Arsenal
Premier League
07:00 Lille - PSG
Ligue 1
09:00 Lyon - Reims
Ligue 1
10:55 Netbusters 12
PL Netbusters
11:25 1. zápas
IPTL UAE Royals vs Singapore Slammers
12:05 2. zápas
IPTL UAE Royals vs Singapore Slammers
12:45 3. zápas
IPTL UAE Royals vs Singapore Slammers
13:25 4. zápas
IPTL UAE Royals vs Singapore Slammers
14:10 5. zápas
IPTL UAE Royals vs Singapore Slammers
14:55 1. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs Manila...
15:40 2. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs Manila...
16:25 3. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs Manila...
17:10 4. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs Manila...
17:55 5. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs Manila...
18:50 Fighting Spirit MMA 30
Magazín bojových športov
19:30 Total Italian Football 10
Magazín Total Italian Football
20:00 Premier League Preview 14
Magazín Premier League
20:30 Stoke - Arsenal
Premier League
22:30 Tottenham - Crystal Palace
Premier League
07:00 Preview Show 17
Magazín Ligue 1
07:30 Total Italian Football 10
Magazín Total Italian Football
08:00 Premier League World  16
Magazín Premier League
08:30 PL Match Pack 14
Magazín Premier League
09:00 Highlights 16
Magazín Ligue 1
09:55 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
10:30 Toulouse - Monaco
Ligue 1
12:30 Premier League Review 14
Magazín Premier League
13:30 Magazín Ligy Majstrov 14
UCL Magazín
14:00 Fiorentina - Juventus
Serie A
15:55 Pardubice - Třinec
eská  hokejová extraliga
17:55 AS Rím - Sassuolo
Serie A
19:55 Highlights 1.kolo 16-finále
Copa del Rey
20:25 Manchester C - Bayern
Liga majstrov
22:20 Finále Azerbajdžan - Kuba 1.deň
Wordl Series of Boxing
07:00 Lyon -Reims
Ligue 1
08:55 Zostrihy zápasov 5
Liga majstrov
10:20 Arsenal - Southampton
Premier League
12:15 Magazín Ligy Majstrov 14
UCL Magazín
12:45 Pardubice - Třinec
eská  hokejová extraliga
14:40 Sporting - Schalke
Liga majstrov
16:35 Razgrad - Liverpool
Liga majstrov
18:30 Man City - CSKA
Liga majstrov
20:25 Bazilej - Real Madrid
Liga majstrov
22:20 Zostrihy zápasov 7
Liga majstrov
23:45 Rok 2004: Osemfinále  Chelsea - FC...
Liga majstrov z archívu
07:00 Preview Show 16
Magazín Ligue 1
07:35 Premier League Preview 14
Magazín Premier League
08:05 Liverpool - Sunderland
Premier League
10:00 Stoke - Arsenal
Premier League
12:00 Total Italian Football 10
Magazín Total Italian Football
12:30 Neapol - Empoli
Serie A
14:25 West Ham - Swansea
Premier League
16:25 Slovan v KHL
Hokejový magazín
16:55 Aston Villa - Leicester
Premier League
18:55 Tottenham - Crystal Palace
Premier League
20:55 Marseille - Metz
Ligue 1
22:55 Parma - Lazio
Serie A
07:00 Netbusters 12
PL Netbusters
07:30 Premier League Preview 14
Magazín Premier League
08:00 Preview Show 17
Magazín Ligue 1
08:30 Tottenham - Crystal Palace
Premier League
10:30 Manchester City - Everton
Premier League
12:30 Total Italian Football 10
Magazín Total Italian Football
13:00 AS Rím - Sassuolo
Serie A
14:55 Janov - AC Miláno
Serie A
16:50 Highlights
Copa del Rey
17:20 Slovan - Trnava
Fortuna liga
19:30 Highlights 16
Magazín Ligue 1
20:30 Slovan v KHL
Hokejový magazín
21:00 Marseille - Metz
Ligue 1
23:00 Neapol - Empoli
Serie A
07:00 Premier League Review 14
Magazín Premier League
07:55 Premier League Review 14
Magazín Premier League
08:25 Pardubice - Třinec
eská  hokejová extraliga
10:20 mužská dvojhra
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
11:05 enská dvojhra
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
11:45 mužská štvorhra
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
12:30 zmiešaná štvorhra
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
13:15 dvojhra legiend
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
13:50 Alpské lyžovanie 3
Magazín zimných športov 
14:20 Fighting Spirit MMA 28
Magazín bojových športov
15:00 Niche  5
Tvoja dávka adrenalínu
15:30 mužská dvojhra
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
16:15 enská dvojhra
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
16:55 mužská štvorhra
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
17:35 zmiešaná štvorhra
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
18:15 dvojhra legiend
IPTL Manila Mavericks vs UAE Royals
18:50 Neapol - Empoli
Serie A
20:40 HC Slovan - Trnava
Fortuna liga
22:30 Mountfield H.Králové - Sparta
eská  hokejová extraliga
07:00 Rok 2005: Artmedia Petržalka -...
Liga majstrov z archívu
08:45 Pardubice - Třinec
eská  hokejová extraliga
10:40 LM UEFA Trophy Tour 2014
Krátky dokument
11:10 Dortmund - Galatasaray
Liga majstrov
13:00 Leverkusen - Monaco
Liga majstrov
14:55 Parma - Lazio
Serie A
16:50 Magazín Ligy Majstrov 14
UCL Magazín
17:20 Mountfield H.Králové - Sparta
eská  hokejová extraliga
19:45 Newcastle - Chelsea
Premier League
21:40 Bayern - AS Rím
Liga majstrov
23:35 Marseille - Metz
Ligue 1
07:00 Slovan v KHL
Hokejový magazín
07:30 Žilina - Dunajská Streda
Fortuna liga
09:35 Newcastle - Chelsea
Premier League
11:35 AS Rím - Sassuolo
Serie A
13:30 Aston Villa - Leicester
Premier League
15:25 Slovan - Trnava
Fortuna liga
17:30 Mix zóna o Fortuna lige
18:00 Premier League Review 15
Magazín Premier League
18:55 Cagliari - Chievo
Serie A
20:55 Southampton - Manchester United
Premier League
22:55 Inter - Udinese
Serie A
07:00 Janov - AC Miláno
Serie A
09:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
09:30 Neapol - Empoli
Serie A
11:25 1. zápas
IPTL Manila Mavericks vs Singapore...
12:10 2. zápas
IPTL Manila Mavericks vs Singapore...
12:50 3. zápas
IPTL Manila Mavericks vs Singapore...
13:30 4. zápas
IPTL Manila Mavericks vs Singapore...
14:15 5. zápas
IPTL Manila Mavericks vs Singapore...
15:00 1. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs UAE Royals
15:40 2. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs UAE Royals
16:20 3. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs UAE Royals
17:05 4. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs UAE Royals
17:50 5. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs UAE Royals
18:35 Highlights 17
Magazín Ligue 1
19:35 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
19:55 Premier League Review 15
Magazín Premier League
20:55 Verona - Sampdoria
Serie A
22:50 Mix zóna o Fortuna lige
23:20 Aston Villa - Leicester
Premier League
07:00 Pardubice - Třinec
eská  hokejová extraliga
09:00 MS 2014 Trial GP Španielska
FIM Magazín
09:55 WBA - Arsenal
Premier League
11:55 Autoshow – Slovakiaring
Motormagazín
12:25 Slovan - Trnava
Fortuna liga
14:20 Desafio Inca 2014
Motormagazín
15:15 Fiorentina - Juventus
Serie A
17:15 Slovak Open 2. deň
Tanečný šport
18:10 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
18:30 AS Rím - Sassuolo
Serie A
20:25 Mountfield H.Králové - Sparta
eská  hokejová extraliga
22:25 Magazín Ligy Majstrov 14
UCL Magazín
22:55 Marseille - Metz
Ligue 1
07:00 Marseille - Metz
Ligue 1
08:55 Janov - AC Miláno
Serie A
10:50 Rok 1997: Juventus - FC  Košice 
Liga majstrov z archívu
12:40 CSKA Moskva - AS Rím
Liga majstrov
14:35 Borisov - Porto
Liga majstrov
16:30 Manchester City - Bayern
Liga majstrov
18:55 Zostrihy zápasov 14
Liga majstrov
20:20 Schalke - Chelsea
Liga majstrov
22:15 Slovan - Trnava
Fortuna liga
07:00 Majster volantu 2014
Motormagazín
07:15 Autoshow – Slovakiaring
Motormagazín
07:45 Janov - AC Miláno
Serie A
09:40 Tottenham - Crystal Palace
Premier League
11:40 Manchester City - Everton
Premier League
13:40 West Ham - Swansea
Premier League
15:40 Premier League Review 15
Magazín Premier League
16:40 Verona - Sampdoria
Serie A
18:40 AA + IMRC – sezóna 2014
Motormagazín
18:55 Mix zóna o Fortuna lige
19:25 Southampton - Manchester United
Premier League
21:25 Highlights 17
Magazín Ligue 1
22:20 Highlights
Copa del Rey
22:50 Cagliari - Chievo
Serie A
07:00 Highlights 17
Magazín Ligue 1
08:00 Toulouse - Monaco
Ligue 1
09:55 Slovan - Trnava
Fortuna liga
12:00 Mix zóna o Fortuna lige
12:30 Parma - Lazio
Serie A
14:25 Premier League Review 15
Magazín Premier League
15:25 Highlights 17
Magazín Ligue 1
16:25 Neapol - Empoli
Serie A
18:25 West Ham - Swansea
Premier League
20:25 Marseille - Metz
Ligue 1
22:20 Autoshow – Slovakiaring
Motormagazín
22:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
23:00 Verona - Sampdoria
Serie A
07:00 A.Villa - Leicester
Premier League
09:00 Desafio Inca 2014
Motormagazín
09:55 Marseille - Metz
Ligue 1
11:55 Mountfield H.Králové - Sparta
eská  hokejová extraliga
13:50 Tourminátor - profil P.Sagana
Krátky dokument
14:00 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
14:20 Southampton - Manchester United
Premier League
18:10 Cagliari - Chievo
Serie A
20:40 Liverpool - Bazilej
Liga majstrov
22:50 Zostrihy zápasov 15
Liga majstrov
07:00 Slovan - Trnava
Fortuna liga
08:55 AS Rím - Sassuolo
Serie A
10:45 Rok 1997: 1.FC Košice - Feyenoord 
Liga majstrov z archívu
12:25 Doneck - Bilbao
Liga majstrov
14:20 Apoel Nikózia - FC Barcelona
Liga majstrov
16:15 PSG - Ajax
Liga majstrov
18:10 Pardubice - Třinec
eská  hokejová extraliga
20:40 Juventus - Atlético
Liga majstrov
22:40 Mountfield H.Králové - Sparta
eská  hokejová extraliga
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:35 Southampton - Manchester United
Premier League
09:35 AA + IMRC – sezóna 2014
Motormagazín
09:50 Slovan - Trnava
Fortuna liga
11:55 Mix zóna o Fortuna lige
12:25 Cagliari - Chievo
Serie A
14:25 West Ham - Swansea
Premier League
16:25 Liverpool - Sunderland
Premier League
18:25 Stoke - Arsenal
Premier League
20:25 Serie A Show 14
Magazín Serie A
20:55 Netbusters 13
PL Netbusters
21:25 Verona - Sampdoria
Serie A
23:20 Newcastle - Chelsea
Premier League
07:00 Premier League Review 15
Magazín Premier League
08:00 Marseille - Metz
Ligue 1
09:55 Cagliari - Chievo
Serie A
11:50 Newcastle - Chelsea
Premier League
13:50 Stoke - Arsenal
Premier League
15:50 Tottenham - Crystal Palace
Premier League
17:50 Verona - Sampdoria
Serie A
19:45 Huesca - Barcelona
Copa del Rey
21:40 Serie A Show 14
Magazín Serie A
22:10 Netbusters 13
PL Netbusters
22:40 Highlights
Copa del Rey
23:10 Inter - Udinese
Serie A
07:00 Cagliari - Chievo
Serie A
08:55 Highlights 1.kolo 16-finále
Copa del Rey
09:25 Magazín Ligy Majstrov 14
UCL Magazín
09:55 Mix zóna o Fortuna lige
10:25 EL silných mužov - Košice 2014
Krátky dokument
10:55 Verona - Sampdoria
Serie A
12:50 Zostrihy zápasov 15
Liga majstrov
14:15 Liverpool - Bazilej
Liga majstrov
16:10 Monaco - Petrohrad
Liga majstrov
18:05 Benfica - Leverkusen
Liga majstrov
20:40 Liga majstrov
22:50 Zostrihy zápasov 16
Liga majstrov
07:00 Toulouse - Monaco
Ligue 1
08:55 Cagliari - Chievo
Serie A
10:50 Mountfield H.Králové - Sparta
eská  hokejová extraliga
13:20 Juventus - Atlético
Liga majstrov
15:10 Olympiacos - Malmo
Liga majstrov
17:05 Liverpool - Bazilej
Liga majstrov
19:00 AA + IMRC – sezóna 2014
Motormagazín
19:15 Zostrihy zápasov 15
Liga majstrov
20:40 Liga majstrov
22:45 Real - Ludogorec
Liga majstrov
07:00 Serie A Show 14
Magazín Serie A
07:30 Tottenham - Crystal Palace
Premier League
09:30 Mix zóna o Fortuna lige
10:00 Stoke - Arsenal
Premier League
12:00 Premier League Review 15
Magazín Premier League
12:55 1. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
13:40 2. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
14:20 3. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
15:00 4. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
15:45 5. zápas
IPTL Micromax Indian Aces vs Singapore...
16:30 1. zápas
IPTL UAE Royals vs Manila Mavericks
17:15 2. zápas
IPTL UAE Royals vs Manila Mavericks
18:00 3. zápas
IPTL UAE Royals vs Manila Mavericks
18:45 4. zápas
IPTL UAE Royals vs Manila Mavericks
19:30 5. zápas
IPTL UAE Royals vs Manila Mavericks
20:20 Športmagazín 8
Športmagazín
20:40 Premier League World  17
Magazín Premier League
21:10 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
21:40 Liverpool - Sunderland
Premier League
23:40 Chelsea - Tottenham
Premier League
07:00 Highlights 17
Magazín Ligue 1
08:00 AS Rím - Sassuolo
Serie A
09:55 Netbusters 13
PL Netbusters
10:25 Medzinárodná 6-dňová  2014
FIM Magazín
11:25 Manchester City - Everton
Premier League
13:25 Serie A Show 14
Magazín Serie A
13:55 Slovan - Trnava
Fortuna liga
16:00 Mix zóna o Fortuna lige
16:30 Toulouse - Monaco
Ligue 1
18:25 Nielsen,Marray - Lindstedt , Tecau
Champions Battle 2014
19:20 Športmagazín 8
Športmagazín
19:35 Southampton - Manchester United
Premier League
21:35 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
22:05 Premier League World  17
Magazín Premier League
22:35 Turín - Palermo
Serie A
07:00 Fighting Spirit MMA 27
Magazín bojových športov
07:40 Mountfield H.Králové - Sparta
eská  hokejová extraliga
09:45 Highlights 17
Magazín Ligue 1
10:45 Premier League Review 15
Magazín Premier League
11:45 Olympiacos - Malmo
Liga majstrov
13:40 Liga majstrov
15:35 Serie A Show 14
Magazín Serie A
16:05 Liga majstrov
19:00 Liga majstrov
20:50 Alpské lyžovanie 4
Magazín zimných športov 
21:20 Netbusters 13
PL Netbusters
22:00 Zostrihy zápasov 16
Liga majstrov
23:25 Liga majstrov
07:00 Verona - Sampdoria
Serie A
08:55 Rok 1997: Manchester Utd - Košice 
Liga majstrov z archívu
10:45 Monaco - Petrohrad
Liga majstrov
12:40 Benfica - Leverkusen
Liga majstrov
14:35 Liga majstrov
16:30 Liga majstrov
18:25 Zostrihy zápasov 16
Liga majstrov
19:50 Liga majstrov
21:45 Liga majstrov
23:40 Liga majstrov