DIGI Slovakia
DIGI Sport
Aktuálne vysielame: AS Rím - Fiorentina, Nasleduje: 09:55 Everton - Chelsea
DIGI Sport
Aktuálne vysielame: n/a, Nasleduje: 09:55 D.Streda - Žilina

Program

07:00 Premier League Review 2
Magazín Premier League
08:00 Myjava - Slovan
Fortuna liga
10:00 Mix zóna o Fortuna lige
10:30 Sunderland - Manchester United
Premier League
12:30 Everton - Arsenal
Premier League
14:30 Niche  2
Tvoja dávka adrenalínu
15:00 Majstrovský marš 
Serie A
15:15 Juventus - AC Miláno - Sassuolo
TIM Trophy
16:10 Juventus - AC Miláno - Sassuolo
TIM Trophy
17:05 Juventus - AC Miláno - Sassuolo
TIM Trophy
18:00 MSR rally Rzeszow
Motormagazín
18:15 Aká bude sezóna 2014/2015
Serie A
18:35 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
19:05 Slovan v KHL
Hokejový magazín
19:25 Highlights 3
Magazín Ligue 1
20:20 Premier League World  2
Magazín Premier League
20:50 St. Eienne - Rennais
Ligue 1
22:50 Tottenham - QPR
Premier League
07:00 Premier League Review 2
Magazín Premier League
08:00 Swansea - Burnley
Premier League
10:00 Niche  2
Tvoja dávka adrenalínu
10:30 Premier League Review 2
Magazín Premier League
11:30 St. Eienne - Rennais
Ligue 1
13:25 MS 2014 Sidecar: Assen
FIM Magazín
13:55 Myjava - Slovan
Fortuna liga
16:00 Mix zóna o Fortuna lige
16:30 Evian - PSG
Ligue 1
18:30 Highlights 3
Magazín Ligue 1
19:30 Atlético Madrid  - Real Madrid
Supercopa
21:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
22:00 Premier League World  2
Magazín Premier League
22:30 Slovan v KHL
Hokejový magazín
23:00 Aká bude sezóna 2014/2015
Serie A
23:15 Senica - Trenčín
Fortuna liga
07:00 MS 2014 Trial GP Belgicko
FIM Magazín
08:00 Porto - Lille
Liga majstrov
09:55 Highlights 3
Magazín Ligue 1
10:55 Premier League Review 2
Magazín Premier League
11:55 Zenit Petrohrad - Standard de Liege
Liga majstrov
13:50 MSR rally Rzeszow
Motormagazín
14:05 Arsenal - Besiktas
Liga majstrov
16:00 Leverkusen - FC Kodaň
Liga majstrov
18:00 Mix zóna
19:00 Highlighty Birmingham Grand Prix
Diamantová liga
20:00 Weltklasse Zürich
Diamantová liga
22:20 ATP World Tour Uncovered 16
Tenisový magazín 
22:50 Malmo - Salzburg
Liga majstrov
07:00 Rok  2009 Chelsea - Liverpool
Liga majstrov z archívu
08:55 Borisov - Slovan
Liga majstrov
10:50 Leverkusen - FC Kodaň
Liga majstrov
12:45 Celtic - Maribor
Liga majstrov
14:40 Malmo - Salzburg 
Liga majstrov
16:35 Highlighty Birmingham Grand Prix
Diamantová liga
17:40 Žreb skupinovej fázy
Liga majstrov
18:55 Slovan v play-off UCL
Krátky dokument
19:10 Zenit Petrohrad - Standard de Liege
Liga majstrov
21:05 Porto - Lille
Liga majstrov
23:00 Arsenal - Besiktas
Liga majstrov
07:00 Highlights 3
Magazín Ligue 1
08:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
08:30 St. Eienne - Rennais
Ligue 1
10:30 Senica - Trenčín
Fortuna liga
12:35 Slovan v KHL
Hokejový magazín
12:55 Tottenham - QPR
Premier League
14:55 Premier League World  2
Magazín Premier League
15:25 Aston Villa - Newcastle
Premier League
17:20 Total Italian Football 1 Prehľad...
Magazín Total Italian Football
17:50 Preview Show 4
Magazín Ligue 1
18:20 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
20:25 Marseille - Nice
Ligue 1
22:25 PL Match Pack 3
Magazín Premier League
22:55 Fighting Spirit MMA 15
Magazín bojových športov
23:35 Manchester City - Liverpool
Premier League
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Chelsea - Leicester
Premier League
09:30 Premier League World  2
Magazín Premier League
10:00 Evian - PSG
Ligue 1
11:55 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:25 Senica - Trenčín
Fortuna liga
14:30 Mix zóna o Fortuna lige
15:00 Everton - Arsenal
Premier League
17:00 Fighting Spirit MMA 15
Magazín bojových športov
17:45 St. Eienne - Rennais
Ligue 1
19:45 Total Italian Football 1 Prehľad...
Magazín Total Italian Football
20:15 Preview Show 4
Magazín Ligue 1
20:45 PL Match Pack 3
Magazín Premier League
21:15 Manchester City - Liverpool
Premier League
23:10 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
07:00 Zurich
IronMan 2014    
07:30 Myjava - Slovan
Fortuna liga
09:35 Mix zóna o Fortuna lige
10:05 Rok 2013 Dortmund - Bayern  
Liga majstrov z archívu
12:05 ATP World Tour Uncovered 16
Tenisový magazín 
12:35 Mix zóna
13:35 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
14:05 Real Madrid - Atlético Madrid 
Supercopa
16:05 Malmo - Salzburg
Liga majstrov
18:00 Premier League World  2
Magazín Premier League
18:30 inCycle 24
Cyklistický magazín
19:00 Weltklasse Zürich
Diamantová liga
21:05 Leverkusen - FC Kodaň
Liga majstrov
23:00 Preview Show 4
Magazín Ligue 1
23:30 Arsenal - Besiktas
Liga majstrov
07:05 Rok 1997 Feyenoord - Košice
Liga majstrov z archívu
09:00 DN Galan
Diamantová liga
10:55 Rok 2010 Žilina - Chelsea
Liga majstrov z archívu
12:45 Leverkusen - FC Kodaň
Liga majstrov
14:40 Malmo - Salzburg
Liga majstrov
16:35 Weltklasse Zürich
Diamantová liga
18:40 Porto - Lille
Liga majstrov
20:35 Celtic - Maribor
Liga majstrov
21:05 Arsenal - Besiktas
Liga majstrov
23:00 Borisov - Slovan
Liga majstrov
07:00 Desafio Guarani 2014
Motormagazín
08:00 Marseille - Nice
Ligue 1
09:55 MSR rally Rzeszow
Motormagazín
10:05 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
12:10 Fighting Spirit MMA 15
Magazín bojových športov
12:55 Premier League Preview 3
Magazín Premier League
13:40 Burnley - Manchester United
Premier League
15:55 West Ham - Southhampton
Premier League
18:25 Everton - Chelsea
Premier League
20:40 AS Rím - Fiorentina
Serie A
22:40 Manchester City - Stoke City
Premier League
00:35 Chievo - Juventus
Serie A
07:00 MS 2014  Trial  GP Veľkej Británie
FIM Magazín
08:00 Fighting Spirit MMA 15
Magazín bojových športov
08:45 Premier League World  2
Magazín Premier League
09:15 MSR rally Rzeszow
Motormagazín
09:25 Manchester City - Liverpool
Premier League
11:25 PL Match Pack 3
Magazín Premier League
11:55 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:25 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
14:30 Premier League Preview 3
Magazín Premier League
15:00 Preview Show 4
Magazín Ligue 1
15:30 Marseille - Nice
Ligue 1
17:25 Total Italian Football 1 Prehľad...
Magazín Total Italian Football
17:55 Chievo - Juventus
Serie A
19:55 Burnley - Manchester United
Premier League
22:00 West Ham - Southhampton
Premier League
07:00 Preview Show 4
Magazín Ligue 1
07:30 Total Italian Football 1 Prehľad...
Magazín Total Italian Football
08:00 Premier League World  2
Magazín Premier League
08:30 ATP World Tour Uncovered 16
Tenisový magazín 
09:00 Arsenal - Besiktas
Liga majstrov
10:55 Marseille - Nice
Ligue 1
12:50 inCycle 24
Cyklistický magazín
13:20 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
13:50 Zurich
IronMan 2014    
14:20 Zenit Petrohrad - Standard de Liege
Liga majstrov
16:15 Žreb skupinovej fázy
Liga majstrov
16:45 Daj brvno 10
Krátky dokument
16:55 Monaco - Lille
Ligue 1
18:55 Atlético Madrid  - Real Madrid
Supercopa
21:00 Highlighty Weltklasse Zürich   
Diamantová liga
21:55 Borisov - Slovan
Liga majstrov
23:50 Weltklasse Zürich
Diamantová liga
07:00 Malmo - Salzburg
Liga majstrov
08:55 Weltklasse Zürich
Diamantová liga
11:00 Porto - Lille
Liga majstrov
12:55 Žreb skupinovej fázy
Liga majstrov
14:20 Arsenal - Besiktas
Liga majstrov
16:20 Borisov - Slovan
Liga majstrov
18:15 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
20:20 Marseille - Nice
Ligue 1
22:15 Atlético Madrid  - Real Madrid
Supercopa
00:20 Highlighty Weltklasse Zürich   
Diamantová liga
07:00 Manchester City - Stoke City
Premier League
09:05 Chievo - Juventus
Serie A
11:00 PL Match Pack 3
Magazín Premier League
11:30 AS Rím - Fiorentina
Serie A
13:35 Premier League Preview 3
Magazín Premier League
14:25 Tottenham - Liverpool
Premier League
16:55 Leicester - Arsenal
Premier League
18:50 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
20:55 PSG - St Etienne
Ligue 1
22:55 AC Miláno - Lazio
Serie A
07:00 MS 2014 Trial GP Belgicko
FIM Magazín
08:00 Preview Show 4
Magazín Ligue 1
08:30 West Ham - Southhampton
Premier League
10:30 AS Rím - Fiorentina
Serie A
12:25 Everton - Chelsea
Premier League
14:25 Aston Villa - Hull
Premier League
16:25 Total Italian Football 1 Prehľad...
Magazín Total Italian Football
16:55 MS 2014  Trial  GP Veľkej Británie
FIM Magazín
17:55 AC Miláno - Lazio
Serie A
19:55 Fighting Spirit MMA 15
Magazín bojových športov
20:40 Janov - Neapol
Serie A
22:45 Tottenham - Liverpool
Premier League
07:00 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
07:20 inCycle 24
Cyklistický magazín
07:50 Atlético Madrid  - Real Madrid
Supercopa
09:55 Arsenal - Besiktas
Liga majstrov
11:50 Weltklasse Zürich
Diamantová liga
13:55 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
16:00 Marseille - Nice
Ligue 1
17:55 Chievo - Juventus
Serie A
19:50 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:40 Turín - Inter Miláno
Serie A
22:40 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
07:00 Chievo - Juventus
Serie A
08:55 Everton - Chelsea
Premier League
10:50 Žreb skupinovej fázy
Liga majstrov
12:15 Rok 2012 Bayern - Chelsea
Liga majstrov z archívu
14:50 Malmo - Salzburg 
Liga majstrov
16:45 Highlighty Weltklasse Zürich   
Diamantová liga
17:45 Arsenal - Besiktas
Liga majstrov
19:40 Celtic - Maribor
Liga majstrov
21:40 Porto - Lille
Liga majstrov
23:35 PSG - St Etienne
Ligue1
07:00 MS 2014  Sidecar Sachsenring
FIM Magazín
07:30 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
09:35 Manchester City - Stoke City
Premier League
11:35 Chievo - Juventus
Serie A
13:30 Burnley - Manchester United
Premier League
15:25 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
17:30 Mix zóna o Fortuna lige
18:00 West Ham - Southhampton
Premier League
20:00 Premier League Review 3
Magazín Premier League
21:00 Leicester - Arsenal
Premier League
23:00 AC Miláno - Lazio
Serie A
07:00 MS 2014 Trial GP Francúzska
FIM Magazín
08:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
08:30 AC Miláno - Lazio
Serie A
10:25 n/a
Ligue 1
12:20 Janov - Neapol
Serie A
14:15 Desafio Guarani 2014
Motormagazín
15:15 Tottenham - Liverpool
Premier League
17:15 Chievo - Juventus
Serie A
19:10 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
19:30 Highlights 4
Magazín Ligue 1
20:30 Aston Villa - Hull
Premier League
22:30 Mix zóna o Fortuna lige
23:00 Leicester - Arsenal
Premier League
07:00 Arctic Race of Norway 1.etapa
Cyklistika 
09:05 Highlighty Birmingham Grand Prix
Diamantová liga
10:00 DN Galan
Diamantová liga
12:05 Mont Tremblant
IronMan 2014    
12:35 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
14:40 MS 2014 Enduro: Suzuka 8 hodín
FIM Magazín
15:40 Birmingham Grand Prix
Diamantová liga
17:45 Weltklasse Zürich
Diamantová liga
19:50 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
21:55 Highlighty Weltklasse Zürich   
Diamantová liga
22:50 n/a
Ligue 1
07:00 n/a
Ligue 1
08:55 Chievo - Juventus
Serie A
10:50 Rok  2009 Chelsea - Liverpool
Liga majstrov z archívu
12:45 Play-off
Liga majstrov
14:40 Play-off
Liga majstrov
16:35 Play-off
Liga majstrov
18:30 Melbourne
IronMan 2014    
19:00 Play-off
Liga majstrov
20:55 Play-off
Liga majstrov
22:50 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
07:00 Niche  2
Tvoja dávka adrenalínu
07:30 MS 2014 Sidecar: Assen 2.pretek
FIM Magazín
08:00 AS Rím - Fiorentina
Serie A
09:55 Everton - Chelsea
Premier League
11:55 Manchester City - Stoke City
Premier League
13:55 Leicester - Arsenal
Premier League
15:55 Premier League Review 3
Magazín Premier League
16:55 AC Miláno - Lazio
Serie A
18:50 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
19:10 Mix zóna o Fortuna lige
19:40 Tottenham - Liverpool
Premier League
21:40 Highlights 4
Magazín Ligue 1
22:35 AA + IMRC Hungaroring – 4.kolo
Motormagazín
22:50 Janov - Neapol
Serie A
07:00 Highlights 4
Magazín Ligue 1
08:00 n/a
Ligue 1
09:55 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
12:00 Mix zóna o Fortuna lige
12:30 Janov - Neapol
Serie A
14:25 Premier League Review 3
Magazín Premier League
15:25 Highlights 4
Magazín Ligue 1
16:25 Chievo - Juventus
Serie A
18:15 Burnley - Manchester United
Premier League
20:15 AA + IMRC Hungaroring – 4.kolo
Motormagazín
20:30 n/a
Ligue 1
22:25 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
22:40 Leicester - Arsenal
Premier League
07:00 Arctic Race of Norway 2.etapa
Cyklistika 
09:20 Slovan v KHL
Hokejový magazín
09:45 Maribor - Celtic
Liga majstrov
11:40 Standard de Liege - Zenit
Liga majstrov
13:40 Arctic Race of Norway 3.etapa
Cyklistika 
16:00 LOSC Lille - FC Porto
Liga majstrov
17:55 Mont Tremblant
IronMan 2014    
18:25 Besiktas - Arsenal
Liga majstrov
20:20 reb skupinovej fázy
Liga majstrov
20:50 AA + IMRC Hungaroring – 4.kolo
Motormagazín
21:00 Neapol - Athletic Club Bilbao
Liga majstrov
22:55 FC Kodaň - Leverkusen
Liga majstrov
07:00 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
09:05 PSG - St Etienne
Ligue 1
11:00 Finále 2006. FC Barcelona - Arsenal
Liga majstrov z archívu
12:55 Play-off
Liga majstrov
14:50 Play-off
Liga majstrov
16:45 Play-off
Liga majstrov
18:40 Play-off
Liga majstrov
20:40 Melbourne
IronMan 2014    
21:10 Play-off
Liga majstrov
23:05 Play-off
Liga majstrov
07:00 Highlights 4
Magazín Ligue 1
08:00 Tottenham - Liverpool
Premier League
10:00 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
10:20 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
12:25 Mix zóna o Fortuna lige
12:55 Chievo - Juventus
Serie A
14:50 Aston Villa - Hull
Premier League
16:50 Everton - Chelsea
Premier League
18:50 Leicester - Arsenal
Premier League
20:50 Serie A Show 1
Magazín Serie A
21:20 AS Rím - Fiorentina
Serie A
23:15 Burnley - Manchester United
Premier League
07:00 Premier League Review 3
Magazín Premier League
08:00 Highlights 4
Magazín Ligue 1
09:00 n/a
Ligue 1
10:55 AC Miláno - Lazio
Serie A
12:50 Aston Villa - Hull
Premier League
14:50 Tottenham - Liverpool
Premier League
16:50 Leicester - Arsenal
Premier League
18:50 AS Rím - Fiorentina
Serie A
20:45 Premier League Review 3
Magazín Premier League
21:45 Serie A Show 1
Magazín Serie A
22:15 Janov - Neapol
Serie A
07:00 Arctic Race of Norway 3.etapa
Cyklistika 
09:05 reb skupinovej fázy
Liga majstrov
09:35 Neapol - Athletic Club Bilbao
Liga majstrov
11:30 FC Kodaň - Leverkusen
Liga majstrov
13:25 Mont Tremblant
IronMan 2014    
13:55 Besiktas - Arsenal
Liga majstrov
15:50 Arctic Race of Norway 4.etapa
Cyklistika 
18:05 Maribor - Celtic
Liga majstrov
20:00 ATP World Tour Uncovered 17
Tenisový magazín 
20:35 LOSC Lille - FC Porto
Liga majstrov
22:30 Standard de Liege - Zenit
Liga majstrov
07:00 n/a
Ligue 1
08:55 AC Miláno - Lazio
Serie A
10:50 n/a
Ligue 1
12:50 inCycle 24
Cyklistický magazín
13:20 Rok 2003:  Manchester Utd. - Real...
Liga majstrov z archívu
15:15 n/a
Ligue 1
17:10 Janov - Neapol
Serie A
19:05 Finále 2006. FC Barcelona - Arsenal
Liga majstrov z archívu
21:00 Rok 2004: Osemfinále  Chelsea - FC...
Liga majstrov z archívu
22:55 Play-off
Liga majstrov
07:00 Serie A Show 1
Magazín Serie A
07:30 Niche  2
Tvoja dávka adrenalínu
08:00 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
10:05 Mix zóna o Fortuna lige
10:35 Burnley - Manchester United
Premier League
12:30 West Ham - Southhampton
Premier League
14:30 Manchester City - Stoke City
Premier League
16:30 Premier League Review 3
Magazín Premier League
17:30 Serie A Show 1
Magazín Serie A
18:00 AC Miláno - Lazio
Serie A
19:55 Premier League World  3
Magazín Premier League
20:25 Slovensko 21 - Škótsko 21
Kvalifikácia U21 ME 2015
22:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
23:00 Tottenham - Liverpool
Premier League
07:00 Highlights 4
Magazín Ligue 1
08:00 Janov - Neapol
Serie A
09:55 Serie A Show 1
Magazín Serie A
10:25 Premier League Review 3
Magazín Premier League
11:25 Burnley - Manchester United
Premier League
13:25 Highlights 19
Copa Libertadores 
13:55 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
16:00 Mix zóna o Fortuna lige
16:30 n/a
Ligue 1
18:30 Highlights 4
Magazín Ligue 1
19:30 Tottenham - Liverpool
Premier League
21:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
22:00 Premier League World  3
Magazín Premier League
22:30 Serie A Show 1
Magazín Serie A
23:00 AC Miláno - Lazio
Serie A
07:00 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
07:20 n/a
Ligue 1
09:15 Highlights 4
Magazín Ligue 1
10:15 Premier League Review 3
Magazín Premier League
11:15 n/a
Ligue 1
13:10 Serie A Show 1
Magazín Serie A
13:40 Play-off
Liga majstrov
15:35 Play-off
Liga majstrov
17:35 Slovan v KHL
Hokejový magazín
18:00 Mix zóna
19:00 Košice Open 
Tanečný šport
20:05 ATP World Tour Uncovered 17
Tenisový magazín 
20:35 Play-off
Liga majstrov
22:30 Play-off
Liga majstrov
07:00 Janov - Neapol
Serie A
08:55 Rok  2010 Marseille - Žilina 
Liga majstrov z archívu
10:50 Neapol - Athletic Club Bilbao
Liga majstrov
12:45 Besiktas - Arsenal
Liga majstrov
14:40 FC Kodaň - Leverkusen
Liga majstrov
16:35 LOSC Lille - FC Porto
Liga majstrov
18:30 Rok  2010 Chelsea - Žilina 
Liga majstrov z archívu
20:25 Standard de Liege - Zenit
Liga majstrov
22:20 Maribor - Celtic
Liga majstrov
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Highlights 4
Magazín Ligue 1
08:30 Fighting Spirit MMA 15
Magazín bojových športov
09:15 Janov - Neapol
Serie A
11:10 Serie A Show 1
Magazín Serie A
11:40 Aston Villa - Hull
Premier League
13:40 Premier League Review 3
Magazín Premier League
14:40 Burnley - Manchester United
Premier League
16:40 Leicester - Arsenal
Premier League
18:40 Mix zóna o Fortuna lige
19:10 Slovensko 21 - Škótsko 21
Kvalifikácia U21 ME 2015
21:10 Chievo - Juventus
Serie A
23:10 Everton - Chelsea
Premier League
07:00 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
07:20 AC Miláno - Lazio
Serie A
09:15 Serie A Show 1
Magazín Serie A
09:45 n/a
Ligue 1
11:40 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:10 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
14:15 Mix zóna o Fortuna lige
14:45 Leicester - Arsenal
Premier League
16:45 Fighting Spirit MMA 16
Magazín bojových športov
17:30 Slovensko 21 - Škótsko 21
Kvalifikácia U21 ME 2015
19:30 Highlights 4
Magazín Ligue 1
20:30 n/a
Ligue 1
22:30 Janov - Neapol
Serie A
23:00 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
07:00 Serie A Show 1
Magazín Serie A
07:30 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
09:35 Mix zóna o Fortuna lige
10:05 Chievo - Juventus
Serie A
12:00 ATP World Tour Uncovered 17
Tenisový magazín 
12:30 Mix zóna
13:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
14:00 Play-off
Liga majstrov
15:55 Play-off
Liga majstrov
17:50 Highlighty Weltklasse Zürich   
Diamantová liga
18:45 AA + IMRC Hungaroring – 4.kolo
Motormagazín
19:00 Premier League World  3
Magazín Premier League
19:30 inCycle 25
Cyklistický magazín
20:00 Belgacom Memorial Van Damme
Diamantová liga
22:05 ATP World Tour Uncovered 17
Tenisový magazín 
22:35 Play-off
Liga majstrov
07:05 Rok 2010 Spartak Moskva - Žilina 
Liga majstrov z archívu
09:00 Maribor - Celtic
Liga majstrov
10:55 Rok 2005 Inter - Petržalka 
Liga majstrov z archívu
12:45 Standard de Liege - Zenit
Liga majstrov
14:40 Rok 2005 Rangers - Petržalka 
Liga majstrov z archívu
16:35 Rok 2010 Žilina - Marseille 
Liga majstrov z archívu
18:30 Besiktas - Arsenal
Liga majstrov
20:25 reb skupinovej fázy
Liga majstrov
20:55 FC Kodaň - Leverkusen
Liga majstrov
22:50 LOSC Lille - FC Porto
Liga majstrov
07:00 Premier League Review 3
Magazín Premier League
08:00 Highlights 4
Magazín Ligue 1
09:00 AS Rím - Fiorentina
Serie A
10:55 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
13:00 n/a
Ligue 1
14:55 Spa Francorchamps 1.preteky
Euroformula Open
15:55 Spa Francorchamps 1.preteky
International GT Open   
17:20 Manchester City - Stoke City
Premier League
19:20 AA + IMRC Hungaroring – 4.kolo
Motormagazín
19:35 Premier League World  3
Magazín Premier League
20:05 Leicester - Arsenal
Premier League
22:05 Serie A Show 1
Magazín Serie A
22:35 Aston Villa - Hull
Premier League
07:00 Highlights 4
Magazín Ligue 1
08:00 Fighting Spirit MMA 16
Magazín bojových športov
08:45 Premier League World  3
Magazín Premier League
09:15 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
09:35 Leicester - Arsenal
Premier League
11:35 Serie A Show 1
Magazín Serie A
12:05 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:35 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
14:40 Premier League World  3
Magazín Premier League
15:10 n/a
Ligue 1
17:04 AS Rím - Fiorentina
Serie A
18:59 n/a
Ligue 1
20:55 Spa Francorchamps 1.preteky
Euroformula Open
21:40 Spa Francorchamps 1.preteky
International GT Open   
23:00 Everton - Chelsea
Premier League
07:00 inCycle 25
Cyklistický magazín
07:30 Serie A Show 1
Magazín Serie A
08:00 Premier League World  3
Magazín Premier League
08:30 ATP World Tour Uncovered 17
Tenisový magazín 
09:00 Highlighty Weltklasse Zürich   
Diamantová liga
10:00 Play-off
Liga majstrov
11:55 n/a
Ligue 1
13:50 inCycle 25
Cyklistický magazín
14:20 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
14:50 Slovan v KHL
Hokejový magazín
15:20 Play-off
Liga majstrov
17:15 Weltklasse Zürich
Diamantová liga
19:20 Belgacom Memorial Van Damme
Diamantová liga
21:25 Play-off
Liga majstrov
23:20 LOSC Lille - FC Porto
Liga majstrov
07:00 Rok 2005 Petržalka - FC Porto  
Liga majstrov z archívu
08:55 n/a
Ligue 1
10:50 Play-off
Liga majstrov
12:45 reb skupinovej fázy
Liga majstrov
13:15 Rok 2013 Dortmund - Bayern  
Liga majstrov z archívu
15:15 Neapol - Athletic Club Bilbao
Liga majstrov
17:10 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
19:15 n/a
Ligue 1
21:10 Neapol - Athletic Club Bilbao
Liga majstrov
23:05 Play-off
Liga majstrov
07:00 n/a
Ligue 1
09:00 Fighting Spirit MMA 16
Magazín bojových športov
09:45 Aston Villa - Hull
Premier League
11:40 AA + IMRC Hungaroring – 4.kolo
Motormagazín
11:55 Spa Francorchamps 2.preteky
Euroformula Open
12:55 Spa Francorchamps 2.preteky
International GT Open   
14:20 Slovensko 21 - Škótsko 21
Kvalifikácia U21 ME 2015
16:25 Manchester City - Stoke City
Premier League
18:25 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
20:30 Tottenham - Liverpool
Premier League
22:30 Everton - Chelsea
Premier League
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Premier League Review 3
Magazín Premier League
08:30 Burnley - Manchester United
Premier League
10:30 AC Miláno - Lazio
Serie A
14:25 West Ham - Southhampton
Premier League
16:30 Janov - Neapol
Serie A
18:30 Juventus - AC Miláno - Sassuolo
TIM Trophy
19:25 Juventus - AC Miláno - Sassuolo
TIM Trophy
20:20 Juventus - AC Miláno - Sassuolo
TIM Trophy
21:20 Spa Francorchamps 2.preteky
Euroformula Open
22:10 Spa Francorchamps 2.preteky
International GT Open   
23:25 Chievo - Juventus
Serie A
07:00 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
07:20 inCycle 25
Cyklistický magazín
07:50 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
09:55 Juventus - AC Miláno - Sassuolo
TIM Trophy
10:50 Juventus - AC Miláno - Sassuolo
TIM Trophy
11:45 Juventus - AC Miláno - Sassuolo
TIM Trophy
12:45 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
14:50 Belgacom Memorial Van Damme
Diamantová liga
16:55 Janov - Neapol
Serie A
18:50 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
20:55 AS Rím - Fiorentina
Serie A
22:50 Slovensko 21 - Škótsko 21
Kvalifikácia U21 ME 2015
07:00 Rok 2002 Leverkusen - Real Madrid    ...
Liga majstrov z archívu
08:55 Rok  1999 Juventus - Manchester United...
Liga majstrov z archívu
10:50 reb skupinovej fázy
Liga majstrov
11:20 Play-off
Liga majstrov
13:15 Play-off
Liga majstrov
15:10 Chievo - Juventus
Serie A
17:05 Play-off
Liga majstrov
19:00 Play-off
Liga majstrov
20:55 Tottenham - Liverpool
Premier League
22:55 n/a
Ligue 1
 Program pripravujeme...
07:00 MS 2014  Trial  GP Veľkej Británie
FIM Magazín
08:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
08:30 Turín - Inter Miláno
Serie A
10:25 Monaco - Lille
Ligue 1
12:20 Janov - Neapol
Serie A
14:15 Spa Francorchamps 1.preteky
Euroformula Open
15:10 Burnley - Manchester United
Premier League
17:10 AC Miláno - Lazio
Serie A
19:05 Predstavujeme MŠK Žilina
Krátky dokument
19:25 Highlights 4
Magazín Ligue 1
20:25 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
22:30 Mix zóna o Fortuna lige
23:00 Aston Villa - Hull
Premier League
07:00 Monaco - Lille
Ligue1
08:55 Desafio Guarani 2014
Motormagazín
09:50 AS Rím - Fiorentina
Serie A
11:45 Zurich
IronMan 2014    
12:15 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
14:10 Košice Open 
Tanečný šport
15:15 Slovensko 21 - Škótsko 21
Kvalifikácia ME 2015
17:10 Belgacom Memorial Van Damme
Diamantová liga
19:15 Premier League Review 3
Magazín Premier League
20:10 Tottenham - Liverpool
Premier League
22:10 Mix zóna o Fortuna lige
22:40 Everton - Chelsea
Premier League
07:00 PSG - St Etienne
Ligue 1
08:55 Turín - Inter Miláno
Serie A
10:50 Finále 2006. FC Barcelona - Arsenal
Liga majstrov z archívu
12:45 Maribor - Celtic
Liga majstrov
16:35 Borisov - Slovan
Liga majstrov
18:30 Magazín Ligy Majstrov 1
UCL Magazín
19:00 FC Kodaň - Leverkusen
Liga majstrov
20:55 Leverkusen - Kodaň
Liga majstrov
22:50 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
 Program pripravujeme...
07:00 Premier League Review 3
Magazín Premier League
08:00 Monaco - Lille
Ligue 1
09:55 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
12:00 Mix zóna o Fortuna lige
12:30 Janov - Neapol
Serie A
14:25 Premier League Review 3
Magazín Premier League
15:25 Highlights 4
Magazín Ligue 1
16:25 Turín - Inter Miláno
Serie A
18:20 Tottenham - Liverpool
Premier League
20:20 PSG - St Etienne
Ligue 1
22:15 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
22:30 Leicester - Arsenal
Premier League
07:00 Marseille - Nice
Ligue1
08:55 Highlights 
ME  2014 vo vodnom slalome
09:50 Malmo - Salzburg
Liga majstrov
11:45 Spa Francorchamps 1.preteky
Euroformula Open
12:40 Spa Francorchamps 1.preteky
International GT Open
14:10 West Ham - Southhampton
Premier League
16:05 Arsenal - Besiktas
Liga majstrov
18:00 Highlighty Belgacom Memorial Van Damme
Diamantová liga
18:55 MSR PAV Čierny Balog
Motormagazín
19:05 Magazín Ligy Majstrov 1
UCL Magazín
19:35 inCycle 25
Cyklistický magazín
20:05 Mix zóna o Fortuna lige
20:35 Borisov - Slovan
Liga majstrov
22:30 Burnley - Manchester United
Premier League
07:00 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
09:05 Chievo - Juventus
Serie A
11:00 Rok  2009 Chelsea - Liverpool
Liga majstrov z archívu
12:55 Play-off
Liga majstrov
14:50 Play-off
Liga majstrov
16:45 Manchester City - Stoke City
Premier League
18:40 Slovensko 21 - Škótsko 21
Kvalifikácia ME 2015
20:35 Magazín Ligy Majstrov 1
UCL Magazín
21:05 Rok 2003:  Manchester Utd. - Real...
Liga majstrov z archívu
22:55 AS Rím - Fiorentina
Serie A
 Program pripravujeme...
07:00 Highlights 4
Magazín Ligue 1
08:00 Premier League Review 3
Magazín Premier League
09:00 Monaco - Lille
Ligue 1
10:55 Chievo - Juventus
Serie A
12:50 West Ham - Southhampton
Premier League
14:50 Manchester City - Stoke City
Premier League
16:50 Spa Francorchamps 1.preteky
Euroformula Open
17:35 Spa Francorchamps 1.preteky
International GT Open   
19:00 AS Rím - Fiorentina
Serie A
20:55 Serie A Show 1
Magazín Serie A
21:25 MSR PAV Čierny Balog
Motormagazín
21:40 Predstavujeme MŠK Žilina
Krátky dokument
22:00 Premier League Review 3
Magazín Premier League
23:00 AC Miláno - Lazio
Serie A
07:00 Arctic Race of Norway 4.etapa
Cyklistika 
09:20 Highlighty Weltklasse Zürich   
Diamantová liga
10:15 Na kávičke s Jánom Ďuricom
Krátky dokument
10:30 Mix zóna o Fortuna lige
11:00 Spa Francorchamps 2.preteky
International GT Open
12:25 Magazín Ligy Majstrov 1
UCL Magazín
12:55 Zostrihy zápasov 3
Liga majstrov
13:50 Spa Francorchamps 2.preteky
Euroformula Open
15:15 Leverkusen - Kodaň
Liga majstrov
17:10 n/a
Liga majstrov
17:45 Janov - Neapol
Serie A
19:40 Highlighty Belgacom Memorial Van Damme
Diamantová liga
20:35 ATP World Tour Uncovered 18
Tenisový magazín 
21:05 Aston Villa - Hull
Premier League
23:05 Chievo - Juventus
Serie A
07:00 Marseille - Nice
Ligue 1
08:55 AS Rím - Fiorentina
Serie A
10:50 Rok 1997: 1.FC Košice - Feyenoord 
Liga majstrov z archívu
12:50 Magazín Ligy Majstrov 1
UCL Magazín
13:20 Rok 1997 Feyenoord - Košice
Liga majstrov z archívu
15:15 Manchester City - Barcelona
Liga majstrov z archívu 2013-14
17:10 Leverkusen - PSG
Liga majstrov z archívu 2013-14
19:05 Rok  1999 Juventus - Manchester United...
Liga majstrov z archívu
21:00 Neapol - Athletic Club Bilbao
Liga majstrov
22:55 Zenit Petrohrad - Dortmund
Liga majstrov z archívu 2013-14
 Program pripravujeme...
07:00 Highlights 4
Magazín Ligue 1
08:00 AC Miláno - Lazio
Serie A
09:55 MS 2014 Sidecar: Rijeka
FIM Magazín
10:25 Premier League Review 3
Magazín Premier League
11:25 Leicester - Arsenal
Premier League
13:25 Niche  2
Tvoja dávka adrenalínu
13:55 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
16:00 Mix zóna o Fortuna lige
16:30 Marseille - Nice
Ligue 1
18:30 Highlights 4
Magazín Ligue 1
19:30 Aston Villa - Hull
Premier League
21:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
22:00 Premier League World  4
Magazín Premier League
22:30 Serie A Show 1
Magazín Serie A
22:55 Janov - Neapol
Serie A
07:55 Turín - Inter Miláno
Serie A
09:55 Highlights 4
Magazín Ligue 1
10:55 Premier League Review 3
Magazín Premier League
11:50 AC Miláno - Lazio
Serie A
13:45 Magazín Ligy Majstrov 1
UCL Magazín
14:15 Slovan - B.Bystrica
Fortuna liga
16:10 Play-off
Liga majstrov
18:00 Mix zóna
19:00 Slovensko 21 - Škótsko 21
Kvalifikácia ME 2015
20:55 Slovan v KHL
Hokejový magazín
21:25 Zostrihy zápasov 4
Liga majstrov
22:20 Play-off
Liga majstrov
07:00 AC Miláno - Lazio
Serie A
08:55 Rok 1997 Košice - Juventus  
Liga majstrov z archívu
10:50 Rok 1997: Juventus - FC  Košice 
Liga majstrov z archívu
12:45 Olympiacos - Manchester Utd.
Liga majstrov z archívu 2013-14
14:40 PSG-Leverkusen
Liga majstrov z archívu 2013-14
16:35 Galatasaray - Chelsea
Liga majstrov z archívu 2013-14
18:30 Atlético Madrid - AC Miláno
Liga majstrov z archívu 2013-14
20:25 Rok 2004: Osemfinále  Chelsea - FC...
Liga majstrov z archívu
22:20 Bayern - Arsenal
Liga majstrov z archívu 2013-14
 Program pripravujeme...
07:00 Predstavujeme MFK Košice
Krátky dokument
07:20 Janov - Neapol
Serie A
09:15 Serie A Show 1
Magazín Serie A
09:45 PSG - St Etienne
Ligue 1
11:40 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:10 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
14:15 Mix zóna o Fortuna lige
14:45 Spa Francorchamps 2.preteky
Euroformula Open
15:35 Spa Francorchamps 2.preteky
International GT Open   
16:55 Fighting Spirit MMA 17
Magazín bojových športov
17:30 Turín - Inter Miláno
Serie A
19:25 Total Italian Football 2
Magazín Total Italian Football
19:55 Preview Show 5
Magazín Ligue 1
20:25 n/a
Ligue 1
22:25 PL Match Pack 4
Magazín Premier League
22:55 Myjava - Trnava
Fortuna liga
07:00 ATP World Tour Uncovered 18
Tenisový magazín 
07:30 D.Streda - Žilina
Fortuna liga
09:55 Belgacom Memorial Van Damme
Diamantová liga
12:00 Mix zóna
12:55 1.dvojhra
Davis Cup Švajčiarsko - Taliansko
15:30 2.dvojhra
Davis Cup Švajčiarsko - Taliansko
18:05 Premier League World  4
Magazín Premier League
18:35 inCycle 26
Cyklistický magazín
19:05 portmagazín 5
portmagazín
19:20 Premier League World  4
Magazín Premier League
19:50 Fighting Spirit MMA 17
Magazín bojových športov
20:25 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:55 Magazín Ligy Majstrov 2
UCL Magazín
21:25 Highlighty Belgacom Memorial Van Damme
Diamantová liga
22:20 Slovensko 21 - Škótsko 21
Kvalifikácia ME 2015
07:05 Rok 2005 Inter - Petržalka 
Liga majstrov z archívu
08:55 Rok 2005 Petržalka - Inter
Liga majstrov z archívu
10:45 Zostrihy zápasov 3
Liga majstrov
11:40 Magazín Ligy Majstrov 1
UCL Magazín
12:10 Real - Schalke
Liga majstrov z archívu 2013-14
15:55 Slovensko 21 - Škótsko 21
Kvalifikácia ME 2015
19:45 Magazín Ligy Majstrov 2
UCL Magazín
20:15 Real Madrid - FC Sevilla
UEFA Super Cup
22:10 1.dvojhra
Davis Cup Švajčiarsko - Taliansko
 Program pripravujeme...
07:00 MS 2014 Enduro: Suzuka 8 hodín
FIM Magazín
08:00 Fighting Spirit MMA 17
Magazín bojových športov
08:40 Premier League World  4
Magazín Premier League
09:10 Predstavujeme MŠK Žilina
Krátky dokument
09:30 Aston Villa - Hull
Premier League
11:30 PL Match Pack 4
Magazín Premier League
12:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
14:30 Premier League Preview 4
Magazín Premier League
15:00 Preview Show 5
Magazín Ligue 1
15:30 n/a
Ligue 1
17:25 Total Italian Football 2
Magazín Total Italian Football
17:55 n/a
Serie A
19:55 Sunderland - Tottenham
Premier League
21:55 West Brom - Everton
Premier League
07:00 Preview Show 5
Magazín Ligue 1
07:30 Total Italian Football 2
Magazín Total Italian Football
08:00 Premier League World  4
Magazín Premier League
08:30 ATP World Tour Uncovered 18
Tenisový magazín 
09:00 Arsenal - Besiktas
Liga majstrov
11:00 n/a
Ligue 1
12:55 tvorhra
Davis Cup Švajčiarsko - Taliansko
15:30 Magazín Ligy Majstrov 2
UCL Magazín
16:00 Slovan v KHL
Hokejový magazín
16:30 Borisov - Slovan
Liga majstrov
18:25 Zostrihy zápasov 4
Liga majstrov
19:20 Myjava - Trnava
Fortuna liga
21:15 Arsenal - Manchester City
Premier League
23:10 n/a
Serie A
07:00 2.dvojhra
Davis Cup Švajčiarsko - Taliansko
08:55 Zostrihy zápasov 4
Liga majstrov
11:45 Magazín Ligy Majstrov 2
UCL Magazín
16:10 Myjava - Trnava
Fortuna liga
18:15 n/a
Ligue 1
22:05 Zostrihy zápasov 3
Liga majstrov
 Program pripravujeme...
07:00 MS 2014 Trial GP Francúzska
FIM Magazín
08:00 Preview Show 5
Magazín Ligue 1
08:30 West Brom - Everton
Premier League
10:30 n/a
Serie A
12:25 n/a
Serie A
14:25 Total Italian Football 2
Magazín Total Italian Football
14:55 n/a
Serie A
18:50 ilina - Slovan 
Fortuna liga
20:55 n/a
Ligue 1
07:00 Dasafio Ruta 2014
Motormagazín
07:55 inCycle 26
Cyklistický magazín
08:25 Myjava - Trnava
Fortuna liga
10:25 Serie A
12:20 Fighting Spirit MMA 17
Magazín bojových športov
12:55 3.dvojhra
Davis Cup Švajčiarsko - Taliansko
15:00 4.dvojhra
Davis Cup Švajčiarsko - Taliansko
17:05 n/a
Serie A
19:00 Liverpool - Aston Villa
Premier League
20:55 Manchester United - QPR
Premier League
22:50 ilina - Slovan
Fortuna liga
07:00 tvorhra
Davis Cup Švajčiarsko - Taliansko
11:20 Magazín Ligy Majstrov 2
UCL Magazín
19:30 Zostrihy zápasov 4
Liga majstrov
20:25 Chelsea - Swansea
Premier League
22:25 n/a
Ligue 1
 Program pripravujeme...
 Program pripravujeme...
 Program pripravujeme...
 Program pripravujeme...
 Program pripravujeme...
 Program pripravujeme...
 Program pripravujeme...
 Program pripravujeme...