Facebook
DIGI Slovakia
DIGI Sport
Aktuálne vysielame: Sunderland - Arsenal, Nasleduje: 07:00 Total Italian Football 6
DIGI Sport
Aktuálne vysielame: Southampton - Stoke, Nasleduje: 07:00 MS 2014 Trial GP Španielska

Program

07:00 Daj brvno 14
Krátky dokument
07:15 Pohár Slovanov - silných mužov
Krátky dokument
07:45 AS Rím - Chievo
Serie A
09:40 Everton- A.Villa
Premier League
11:40 QPR - Liverpool
Premier League
13:40 Stoke - Swansea
Premier League
15:40 Premier League Review 8
Magazín Premier League
16:40 Janov - Empoli
Serie A
18:40 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
19:00 Mix zóna o Fortuna lige
19:30 WBA - Manchester United
Premier League
21:30 Highlights 10
Magazín Ligue 1
22:30 ST DRIFT – Košice
Motormagazín
22:45 Fiorentina - Lazio
Serie A
07:00 Highlights 10
Magazín Ligue 1
08:00 Lens - PSG
Ligue 1
09:55 ilina - Senica
Fortuna liga
12:00 Mix zóna o Fortuna lige
12:30 Palermo - Cessena
Serie A
14:25 Premier League Review 8
Magazín Premier League
15:25 Highlights 10
Magazín Ligue 1
16:25 Inter - Neapol
Serie A
18:25 Arsenal - Hull
Premier League
20:25 Montpellier - Lyon
Ligue 1
22:20 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
22:50 WBA - Manchester United
Premier League
07:00 Lens - PSG
Ligue 1
08:55 Lancelin  Icean Classic
Adrenalínové športy
09:25 Mont Tremblant
IronMan 2014    
09:55 Southampton - Sunderland
Premier League
11:50 HC Energie Karlovy Vary - HC VERVA...
eská  hokejová extraliga
13:45 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
14:05 Janov - Empoli
Serie A
16:00 WBA - Macnhester Utd.
Premier League
17:55 CSKA Moskva - ManchesterC.
Liga majstrov
20:40 AS Rím - Bayern
Liga majstrov
22:50 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
07:00 ilina - Senica
Fortuna liga
08:55 Rok  2010 Chelsea - Žilina 
Liga majstrov z archívu
10:45 Rok 1997: 1.FC Košice - Feyenoord 
Liga majstrov z archívu
12:25 Manchester City - Barcelona
Liga majstrov z archívu 2013-14
14:20 Leverkusen - PSG
Liga majstrov z archívu 2013-14
16:15 AC Miláno - Atlético Madrid
Liga majstrov z archívu 2013-14
18:10 Borusia - Arsenal
Liga majstrov
20:05 Magazín Ligy Majstrov 7
UCL Magazín
20:35 Barcelona - Ajax
Liga majstrov
22:40 HC Energie Karlovy Vary - HC VERVA...
eská  hokejová extraliga
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:35 QPR - Liverpool
Premier League
09:35 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
09:55 Žilina - Senica
Fortuna liga
12:00 Mix zóna o Fortuna lige
12:30 Verona - AC Miláno
Serie A
14:25 Crystal - Chelsea
Premier League
16:25 Arsenal - Hull
Premier League
18:25 Manchester City - Tottenham
Premier League
20:25 Serie A Show 7
Magazín Serie A
20:55 Netbusters 6
PL Netbusters
21:25 Niche  4
Adrenalínové športy
21:55 Inter - Neapol
Serie A
23:45 WBA - Manchester United
Premier League
07:00 Premier League Review 8
Magazín Premier League
08:00 Pohár Slovanov - silných mužov
Krátky dokument
08:30 Montpellier - Lyon
Ligue 1
10:25 Verona - AC Miláno
Serie A
12:20 QPR - Liverpool
Premier League
14:20 Stoke - Swansea
Premier League
16:20 WBA - Manchester United
Premier League
18:20 Inter - Neapol
Serie A
20:15 Janov - Empoli
Serie A
22:10 Serie A Show 7
Magazín Serie A
22:40 Netbusters 6
PL Netbusters
23:10 Sassuolo - Juventus
Serie A
07:00 HC Energie Karlovy Vary - HC VERVA...
eská  hokejová extraliga
08:55 MS 2014 Enduro  Bol d´Or Francúzsko
FIM Magazín
09:55 Mix zóna o Fortuna lige
10:25 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
11:50 CSKA Moskva - Manchester C.
Liga majstrov
13:45 Chelsea - Maribor
Liga majstrov
15:40 Porto - Bilbao
Liga majstrov
17:35 Nikózia - PSG
Liga majstrov
19:30 Magazín Ligy Majstrov 7
UCL Magazín
20:40 Olympiacos - Juventus
Liga majstrov
22:50 Zostrihy zápasov 10
Liga majstrov
07:00 Lens - PSG
Ligue 1
08:55 Rok 2010 Žilina - Marseille 
Liga majstrov z archívu
10:50 Rok 2005 Inter - Petržalka 
Liga majstrov z archívu
12:40 Barcelona - Ajax
Liga majstrov
14:35 Magazín Ligy Majstrov 7
UCL Magazín
15:05 AS Rím - Bayern
Liga majstrov
17:00 Chelsea - Maribor
Liga majstrov
18:55 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
20:20 Anderlecht - Arsenal
Liga majstrov
22:15 CSKA Moskva - Manchester C.
Liga majstrov
07:00 Serie A Show 7
Magazín Serie A
07:30 AA + IMRC Slovakiaring – 6.kolo
Motormagazín
07:45 Inter - Neapol
Serie A
09:50 Mix zóna o Fortuna lige
10:20 Everton- A.Villa
Premier League
12:20 Southampton - Sunderland
Premier League
14:20 QPR - Liverpool
Premier League
16:20 Premier League Review 8
Magazín Premier League
17:20 Slovan v KHL
Hokejový magazín
17:50 Palermo - Cessena
Serie A
19:45 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:15 Premier League World  10
Magazín Premier League
20:45 Stoke - Swansea
Premier League
22:45 WBA - Manchester United
Premier League
07:00 Highlights 10
Magazín Ligue 1
08:00 Fiorentina - Lazio
Serie A
09:55 Netbusters 6
PL Netbusters
10:25 Premier League Review 8
Magazín Premier League
11:25 Manchester City - Tottenham
Premier League
13:25 Serie A Show 7
Magazín Serie A
13:55 Inter - Neapol
Serie A
16:00 Mix zóna o Fortuna lige
16:30 Lens - PSG
Ligue 1
18:25 Slovan v KHL
Hokejový magazín
18:55 Arsenal - Hull
Premier League
20:55 Niche  4
Adrenalínové športy
21:26 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
21:56 Premier League World  10
Magazín Premier League
22:26 Serie A Show 7
Magazín Serie A
22:56 AS Rím - Chievo
Serie A
07:00 MS 2014 Enduro: Suzuka 8 hodín
FIM Magazín
08:00 WBA - Macnhester Utd.
Premier League
10:05 Barcelona - Ajax
Liga majstrov
12:00 Olympiacos - Juventus
Liga majstrov
13:55 ST DRIFT – Košice
Motormagazín
14:10 Atlético - Malmo
Liga majstrov
16:05 Leverkusen - Zenit Petrohrad
Liga majstrov
18:00 Mix zóna
19:00 Monaco - Benfica
Liga majstrov
20:55 ATP World Tour Uncovered 24
Tenisový magazín 
21:25 Serie A Show 7
Magazín Serie A
21:55 Zostrihy zápasov 10
Liga majstrov
23:20 Anderlecht - Arsenal
Liga majstrov
07:00 Janov - Empoli
Serie A
08:55 Rok 1997: Juventus - FC  Košice 
Liga majstrov z archívu
10:45 Rok 2010 Žilina - Spartak Moskva 
Liga majstrov z archívu
12:40 Porto - Bilbao
Liga majstrov
14:35 Anderlecht - Arsenal
Liga majstrov
16:30 Galatasaray - Dortmund
Liga majstrov
18:25 Zostrihy zápasov 10
Liga majstrov
19:50 Atlético - Malmo
Liga majstrov
21:45 Olympiacos - Juventus
Liga majstrov
23:40 Leverkusen - Zenit Petrohrad
Liga majstrov
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Premier League Review 8
Magazín Premier League
08:30 Fighting Spirit MMA 22
Magazín bojových športov
09:10 AA + IMRC Slovakiaring – 6.kolo
Motormagazín
09:25 Sassuolo - Juventus
Serie A
11:20 WBA - Manchester United
Premier League
13:20 Premier League World  10
Magazín Premier League
13:50 Manchester City - Tottenham
Premier League
15:50 Arsenal - Hull
Premier League
17:50 Mix zóna o Fortuna lige
18:20 B.Bystrica - Podbrezová
Fortuna liga
20:30 PL Match Pack 9
Magazín Premier League
21:00 Total Italian Football 6
Magazín Total Italian Football
21:30 Stoke - Swansea
Premier League
23:30 Janov - Empoli
Serie A
07:00 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
07:20 AS Rím - Chievo
Serie A
09:15 Premier League World  10
Magazín Premier League
09:45 Montpellier - Lyon
Ligue 1
11:40 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:10 QPR - Liverpool
Premier League
14:15 Mix zóna o Fortuna lige
14:45 Manchester City - Tottenham
Premier League
16:45 Fighting Spirit MMA 23
Magazín bojových športov
17:25 Janov - Empoli
Serie A
19:25 Total Italian Football 6
Magazín Total Italian Football
19:55 Preview Show 11
Magazín Ligue 1
20:25 Toulouse - Lens
Ligue 1
22:25 PL Match Pack 9
Magazín Premier League
22:55 B.Bystrica - Podbrezová
Fortuna liga
07:00 Serie A Show 7
Magazín Serie A
07:30 Montpellier - Lyon
Ligue 1
09:25 Mix zóna o Fortuna lige
09:55 Highlights 
36.Gold Coast Airport Maratón
10:45 Zostrihy zápasov 10
Liga majstrov
12:10 Mix zóna
13:10 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
14:35 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
15:05 Chelsea -Maribor
Liga majstrov
17:05 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
17:25 Premier League World  10
Magazín Premier League
17:50 Magazín Ligy Majstrov 8
UCL Magazín
18:20 Zlín - Brno
eská  hokejová extraliga
20:45 Slovan v KHL
Hokejový magazín
21:15 Galatasaray - Dortmund
Liga majstrov
23:10 Fighting Spirit MMA 23
Magazín bojových športov
23:50 PL Match Pack 9
Magazín Premier League
07:00 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
08:25 Porto - Bilbao
Liga majstrov
10:15 Atlético - Malmo
Liga majstrov
12:10 Anderlecht - Arsenal
Liga majstrov
14:05 HC Energie Karlovy Vary - HC VERVA...
eská  hokejová extraliga
17:55 Monaco - Benfica
Liga majstrov
19:50 Magazín Ligy Majstrov 8
UCL Magazín
20:20 Barcelona - Ajax
Liga majstrov
22:15 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
23:40 Zlín - Brno
eská  hokejová extraliga
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Serie A Show 7
Magazín Serie A
08:00 Premier League Review 8
Magazín Premier League
09:00 B.Bystrica - Podbrezová
Fortuna liga
11:00 Total Italian Football 6
Magazín Total Italian Football
11:30 Netbusters 6
PL Netbusters
12:00 Premier League World  10
Magazín Premier League
12:30 PL Match Pack 9
Magazín Premier League
13:00 Premier League Preview 9
Magazín Premier League
13:40 West Ham - Manchester City
Premier League
15:55 Liverpool - Hull
Premier League
18:25 Swansea - Leicester
Premier League
20:40 Sampdoria - AS Rím
Serie A
22:40 Sunderland - Arsenal
Premier League
07:00 Serie A Show 7
Magazín Serie A
07:30 Preview Show 11
Magazín Ligue 1
08:00 Fighting Spirit MMA 23
Magazín bojových športov
08:40 Premier League World  10
Magazín Premier League
09:10 WBA - Manchester United
Premier League
11:10 PL Match Pack 9
Magazín Premier League
11:40 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:10 B.Bystrica - Podbrezová
Fortuna liga
14:15 Premier League Preview 9
Magazín Premier League
14:45 AA + IMRC Slovakiaring – 6.kolo
Motormagazín
14:55 Empoli - Cagliari
Serie A
16:55 Preview Show 11
Magazín Ligue 1
17:25 Total Italian Football 6
Magazín Total Italian Football
17:55 Parma - Sassuolo
Serie A
20:00 Premier League World  10
Magazín Premier League
20:30 Sunderland - Arsenal
Premier League
22:30 Southampton - Stoke
Premier League
07:00 Preview Show 11
Magazín Ligue 1
07:30 Total Italian Football 6
Magazín Total Italian Football
08:00 Premier League World  10
Magazín Premier League
08:30 ATP World Tour Uncovered 24
Tenisový magazín 
09:00 Highlighty Šanghaj
Diamantová liga
09:55 Leverkusen - Zenit Petrohrad
Liga majstrov
11:50 Toulouse - Lens
Ligue 1
13:45 Slovan v KHL
Hokejový magazín
14:15 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
14:45 Magazín Ligy Majstrov 8
UCL Magazín
15:15 Zostrihy zápasov 10
Liga majstrov
16:40 Zlín - Brno
eská  hokejová extraliga
18:35 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
20:00 ExxonMobil Bislett Games
Diamantová liga
22:00 AS Rím - Bayern
Liga majstrov
23:55 Monaco - Benfica
Liga majstrov
07:00 SF1   Atlético Madrid - Chelsea  
Liga majstrov z archívu 2013-14
09:00 Zostrihy zápasov 10
Liga majstrov
12:45 Zlín - Brno
eská  hokejová extraliga
14:40 Olympiacos - Juventus
Liga majstrov
16:35 B.Bystrica - Podbrezová
Fortuna liga
18:30 Toulouse - Lens
Ligue 1
20:25 Galatasaray - Dortmund
Liga majstrov
22:20 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
07:00 Total Italian Football 6
Magazín Total Italian Football
07:35 Premier League Preview 9
Magazín Premier League
08:05 West Ham - Manchester City
Premier League
10:00 Sunderland - Arsenal
Premier League
12:00 Southampton - Stoke
Premier League
14:25 Tottenham - Newcastle
Premier League
16:55 Manchester United - Chelsea
Premier League
18:55 Ružomberok - Slovan
Fortuna liga
20:55 Lyon - Marseille
Ligue 1
22:55 Juventus - Palermo
Serie A
07:00 MS 2014 Trial GP Španielska
FIM Magazín
08:00 Premier League Preview 9
Magazín Premier League
08:30 Parma - Sassuolo
Serie A
10:25 West Ham - Manchester City
Premier League
12:25 Empoli - Cagliari
Serie A
14:25 Burnley- Everton
Premier League
16:25 MS 2014 Sidecar: Oschersleben
FIM Magazín
16:55 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
17:25 Total Italian Football 6
Magazín Total Italian Football
17:55 Neapol - Verona
Serie A
19:55 Pohár Slovanov - silných mužov
Krátky dokument
20:25 Predstavujeme FC Vion Zlaté Moravce
Krátky dokument
20:40 AC Miláno - Fiorentina
Serie A
22:40 Chievo - Janov
Serie A
07:00 MS 2014 Enduro: Le mans 24 hodín
FIM Magazín
07:55 Magazín Ligy Majstrov 8
UCL Magazín
08:25 B.Bystrica - Podbrezová
Fortuna liga
10:20 Atlético - Malmo
Liga majstrov
12:15 Zlín - Brno
eská  hokejová extraliga
14:15 Fighting Spirit MMA 23
Magazín bojových športov
14:55 Juventus - Palermo
Serie A
16:55 Daj brvno 14
Krátky dokument
17:10 Košice Open 
Tanečný šport
18:20 Třinec - Litvínov
eská  hokejová extraliga
20:45 DN Galan
Diamantová liga
22:50 Niche  4
Adrenalínové športy
23:20 Ružomberok - Slovan
Fortuna liga
07:00 Rok 2010 Spartak Moskva - Žilina 
Liga majstrov z archívu
08:50 Atlético - Malmo
Liga majstrov
10:45 Magazín Ligy Majstrov 8
UCL Magazín
11:15 Porto - Bilbao
Liga majstrov
13:05 Anderlecht - Arsenal
Liga majstrov
15:00 CSKA Moskva - Manchester C.
Liga majstrov
16:55 Chelsea -Maribor
Liga majstrov
18:50 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
20:15 WHU - Man C
Premier League
22:10 Zostrihy zápasov 10
Liga majstrov
23:35 Lyon - Marseille
Ligue 1
07:00 Slovan v KHL
Hokejový magazín
07:30 B.Bystrica - Podbrezová
Fortuna liga
09:35 West Ham - Manchester City
Premier League
11:35 Sampdoria - AS Rím
Serie A
13:30 Liverpool - Hull
Premier League
15:25 Ružomberok - Slovan
Fortuna liga
17:30 Mix zóna o Fortuna lige
18:00 Premier League Review 9
Magazín Premier League
19:00 Manchester United - Chelsea
Premier League
20:55 QPR - Aston Villa
Premier League
22:55 AC Miláno - Fiorentina
Serie A
07:00 Parma - Sassuolo
Serie A
09:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
09:30 Sampdoria - AS Rím
Serie A
11:25 Toulouse - Lens
Ligue 1
13:20 Chievo - Janov
Serie A
15:15 West Ham - Manchester City
Premier League
17:15 Empoli - Cagliari
Serie A
19:10 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
19:25 Highlights 11
Magazín Ligue 1
20:25 B.Bystrica - Podbrezová
Fortuna liga
22:25 Mix zóna o Fortuna lige
22:55 Manchester United - Chelsea
Premier League
07:00 Zlín - Brno
eská  hokejová extraliga
08:55 MS 2014 Trial GP Belgicko
FIM Magazín
09:50 Liverpool - Hull
Premier League
11:45 Bubo - portrét T.Buberníka
Krátky dokument
12:20 Ružomberok - Slovan
Fortuna liga
14:15 1.kolo
ATP Štokholm
16:05 1.kolo
ATP Štokholm
18:00 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
18:20 Sunderland - Arsenal
Premier League
20:15 Třinec - Litvínov
eská  hokejová extraliga
22:15 Magazín Ligy Majstrov 8
UCL Magazín
22:45 Lyon - Marseille
Ligue 1
07:00 Toulouse - Lens
Ligue 1
08:55 Parma - Sassuolo
Serie A
10:50 Zenit Petrohrad - Dortmund
Liga majstrov 2013-14
12:45 Olympiacos - Manchester Utd.
Liga majstrov 2013-14
14:40 Bilbao - Doneck
Liga majstrov
16:35 Monaco - Leverkusen
Liga majstrov
18:30 Magazín Ligy Majstrov 8
UCL Magazín
19:00 Zostrihy zápasov 1
Liga majstrov
19:55 Real - Bazilej
Liga majstrov
21:50 Zostrihy zápasov 2
Liga majstrov
22:45 Ružomberok - Slovan
Fortuna liga
07:00 Predstavujeme FC Vion Zlaté Moravce
Krátky dokument
07:15 EL silných mužov - Košice 2014
Krátky dokument
07:45 Neapol - Verona
Serie A
09:40 Southampton - Stoke
Premier League
11:40 Burnley- Everton
Premier League
13:40 Tottenham - Newcastle
Premier League
15:40 Premier League Review 9
Magazín Premier League
16:40 AC Miláno - Fiorentina
Serie A
18:40 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
19:00 Mix zóna o Fortuna lige
19:30 Highlights 11
Magazín Ligue 1
20:25 Daj brvno 14
Krátky dokument
20:40 Sassuolo - Empoli
Serie A
22:40 MSR rally Tatry
Motormagazín
23:10 QPR - Aston Villa
Premier League
07:00 Highlights 11
Magazín Ligue 1
08:00 Lyon - Marseille
Ligue 1
09:55 B.Bystrica - Podbrezová
Fortuna liga
12:00 Mix zóna o Fortuna lige
12:30 Juventus - Palermo
Serie A
14:25 Premier League Review 9
Magazín Premier League
15:25 Neapol - Verona
Serie A
17:25 Toulouse - Lens
Ligue 1
19:25 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
20:25 MSR rally Tatry
Motormagazín
20:55 Francúzsky Ligový pohár
22:55 AC Miláno - Fiorentina
Serie A
07:00 Southampton - Stoke
Premier League
08:55 Highlights 11
Magazín Ligue 1
09:50 WHU - Man C
Premier League
11:45 Třinec - Litvínov
eská  hokejová extraliga
13:40 MS 2014  Trial  GP Veľkej Británie
FIM Magazín
14:35 ATP Štokholm
16:30 ATP Štokholm
18:25 CSKA Moskva - Manchester C.
Liga majstrov
20:20 Magazín Ligy Majstrov 8
UCL Magazín
20:50 QPR - A.Villa
Premier League
23:10 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
07:00 Ružomberok - Slovan
Fortuna liga
08:55 AC Miláno - Fiorentina
Serie A
10:50 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
11:10 AC Miláno - Atlético Madrid
Liga majstrov 2013-14
13:05 Galatasaray - Chelsea
Liga majstrov 2013-14
15:00 Juventus - Malmo
Liga majstrov
16:55 Olympiakos - Atlético Madrid
Liga majstrov
18:50 Třinec - Litvínov
eská  hokejová extraliga
20:45 Borusia - Arsenal
Liga majstrov
22:45 Liverpool - Ludogorec
Liga majstrov
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:35 Swansea - Leicester
Premier League
09:35 MSR rally Tatry
Motormagazín
10:05 Ružomberok - Slovan
Fortuna liga
12:10 Mix zóna o Fortuna lige
12:40 Atalanta - Neapol
Serie A
14:40 Sassuolo - Empoli
Serie A
16:40 Manchester United - Chelsea
Premier League
18:40 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
19:40 Netbusters 7
PL Netbusters
20:10 Serie A Show 8
Magazín Serie A
20:40 Janov - Juventus
Serie A
22:40 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
23:00 Burnley- Everton
Premier League
07:00 Premier League Review 9
Magazín Premier League
08:00 MSR rally Tatry
Motormagazín
08:30 Lyon - Marseille
Ligue 1
10:25 Chievo - Janov
Serie A
12:20 QPR - Aston Villa
Premier League
14:20 Southampton - Stoke
Premier League
16:20 Francúzsky Ligový pohár
18:20 Juventus - Palermo
Serie A
20:15 Slovan v KHL
Hokejový magazín
20:40 Inter - Sampdoria
Serie A
22:40 Serie A Show 8
Magazín Serie A
23:10 Sassuolo - Empoli
Serie A
07:00 Juventus - Palermo
Serie A
08:55 Mix zóna o Fortuna lige
09:25 Toulouse - Lens
Ligue 1
11:20 ATP Štokholm
13:10 ATP Štokholm
15:05 QPR - A.Villa
Premier League
16:55 Sassuolo - Empoli
Serie A
18:45 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika
19:40 MSR rally Tatry
Motormagazín
20:10 ATP World Tour Uncovered 25
Tenisový magazín
20:40 Atalanta - Neapol
Serie A
22:45 Zostrihy zápasov 10
Liga majstrov
07:00 Toulouse - Lens
Ligue 1
08:55 Sassuolo - Empoli
Serie A
10:50 Zlín - Brno
eská  hokejová extraliga
12:45 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
13:00 Bayern - Arsenal
Liga majstrov 2013-14
14:55 Chelsea - Schalke
Liga majstrov
16:50 Ajax - PSG
Liga majstrov
18:45 Barcelona - Nikózia
Liga majstrov
20:40 AS Rím - CSKA Moskva
Liga majstrov
22:35 ATP World Tour Uncovered 25
Tenisový magazín
23:05 Zostrihy zápasov 5
Liga majstrov
07:00 Serie A Show 8
Magazín Serie A
07:30 Predstavujeme FC Vion Zlaté Moravce
Krátky dokument
07:40 B.Bystrica - Podbrezová
Fortuna liga
09:45 Mix zóna o Fortuna lige
10:15 West Ham - Manchester City
Premier League
12:15 Liverpool - Hull
Premier League
14:15 Inter - Sampdoria
Serie A
16:15 Premier League Review 9
Magazín Premier League
17:15 MSR rally Tatry
Motormagazín
17:45 Atalanta - Neapol
Serie A
19:40 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:10 Premier League World  11
Magazín Premier League
20:40 Verona - Lazio
Serie A
22:40 Sunderland - Arsenal
Premier League
07:00 Highlights 11
Magazín Ligue 1
08:00 Sassuolo - Empoli
Serie A
09:55 MSR rally Tatry
Motormagazín
10:25 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
11:25 Francúzsky Ligový pohár
13:25 Serie A Show 8
Magazín Serie A
13:55 Ružomberok - Slovan
Fortuna liga
16:00 Mix zóna o Fortuna lige
16:30 Manchester United - Chelsea
Premier League
18:25 EL silných mužov - Košice 2014
Krátky dokument
18:55 Janov - Juventus
Serie A
20:55 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
21:15 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
21:45 Premier League World  11
Magazín Premier League
22:15 Netbusters 7
PL Netbusters
22:45 Atalanta - Neapol
Serie A
07:00 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika
07:55 ATP Štokholm
09:55 Highlights 11
Magazín Ligue 1
10:50 Premier League Review 9
Magazín Premier League
11:50 Třinec - Litvínov
eská  hokejová extraliga
13:45 Serie A Show 8
Magazín Serie A
14:15 Atalanta - Neapol
Serie A
16:10 Inter - Sampdoria
Serie A
18:00 Mix zóna
19:00 Janov - Juventus
Serie A
21:25 Netbusters 7
PL Netbusters
21:55 Niche 4
Adrenalínové športy
22:25 ATP World Tour Uncovered 25
Tenisový magazín
22:55 Galatasaray - Dortmund
Liga majstrov
07:00 Inter - Sampdoria
Serie A
08:55 Atlético Madrid - AC Miláno
Liga majstrov 2013-14
10:50 PSG-Leverkusen
Liga majstrov 2013-14
12:45 Chelsea - Galatasaray
Liga majstrov 2013-14
14:40 Porto - Borisov
Liga majstrov
16:35 CSKA Moskva - Bayern
Liga majstrov
18:30 Manchester C. - AS Rím
Liga majstrov
20:25 Zostrihy zápasov 7
Liga majstrov
21:50 Serie A Show 8
Magazín Serie A
22:20 PSG - Barcelona
Liga majstrov
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Premier League World  11
Magazín Premier League
08:30 Fighting Spirit MMA 23
Magazín bojových športov
09:10 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
09:25 Sassuolo - Empoli
Serie A
11:20 Manchester United - Chelsea
Premier League
13:20 Netbusters 7
PL Netbusters
13:50 Janov - Juventus
Serie A
15:50 Verona - Lazio
Serie A
17:50 Mix zóna o Fortuna lige
18:20 Trenčín - Ružomberok
Fortuna liga
20:30 PL Match Pack 10
Magazín Premier League
21:00 Preview Show 12
Magazín Ligue 1
21:30 QPR - Aston Villa
Premier League
23:30 Atalanta - Neapol
Serie A
07:00 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
07:20 Inter - Sampdoria
Serie A
09:15 Premier League World  11
Magazín Premier League
09:45 Lyon - Marseille
Ligue 1
11:40 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:10 Ružomberok - Slovan
Fortuna liga
14:15 Mix zóna o Fortuna lige
14:45 Southampton - Stoke
Premier League
16:45 Fighting Spirit MMA 24
Magazín bojových športov
17:30 Verona - Lazio
Serie A
19:25 Premier League World  11
Magazín Premier League
19:55 Preview Show 12
Magazín Ligue 1
20:25 Monaco - Reims
Ligue 1
22:25 PL Match Pack 10
Magazín Premier League
22:55 Trenčín - Ružomberok
Fortuna liga
07:00 Serie A Show 8
Magazín Serie A
07:30 Ružomberok - Slovan
Fortuna liga
09:25 Mix zóna o Fortuna lige
09:55 Janov - Juventus
Serie A
11:50 ATP World Tour Uncovered 25
Tenisový magazín
12:20 Mix zóna
13:20 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
13:50 Daj brvno 14
Krátky dokument
14:05 ATP Štokholm
15:55 Dostihový magazín
Turf na Slovensku
16:10 Premier League World 11
Magazín Premier League
16:40 Alpské lyžovanie 1
Magazín zimných športov
17:10 Magazín Ligy Majstrov 9
UCL Magazín
17:40 Pardubice - Mountfield
eská  hokejová extraliga
20:10 Slovan v KHL
Hokejový magazín
20:40 Fighting Spirit MMA 24
Magazín bojových športov
21:25 Verona - Lazio
Serie A
23:20 Monaco - Reims
Ligue 1
07:00 Verona - Lazio
Serie A
08:55 Real - Schalke
Liga majstrov 2013-14
10:45 Zostrihy zápasov 8
Liga majstrov
12:10 Doneck - Porto
Liga majstrov
14:05 Třinec - Litvínov
eská  hokejová extraliga
15:55 Petrohrad - Monako
Liga majstrov
17:50 Zostrihy zápasov 6
Liga majstrov
19:15 Magazín Ligy Majstrov 9
UCL Magazín
19:45 Bazilej - Liverpool
Liga majstrov
21:40 Sporting Lisabon - Chelsea
Liga majstrov
23:35 Pardubice - Mountfield
eská  hokejová extraliga
07:00 Serie A Show 8
Magazín Serie A
07:30 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
08:00 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
09:00 Verona - Lazio
Serie A
11:00 Preview Show 12
Magazín Ligue 1
11:30 Netbusters 7
PL Netbusters
12:00 Premier League World  11
Magazín Premier League
12:30 PL Match Pack 10
Magazín Premier League
13:00 Premier League Preview 10
Magazín Premier League
13:40 Newcastle - Liverpool
Premier League
15:55 Chelsea - QPR
Premier League
18:05 Trenčín - Ružomberok
Fortuna liga
20:10 Serie A Show 9
Magazín Serie A
20:40 Parma - Inter
Serie A
22:40 Arsenal - Burnley
Premier League
07:00 Serie A Show 8
Magazín Serie A
07:30 Preview Show 12
Magazín Ligue 1
08:00 Fighting Spirit MMA 24
Magazín bojových športov
08:45 PL Match Pack 10
Magazín Premier League
09:15 QPR - Aston Villa
Premier League
11:15 Premier League World  11
Magazín Premier League
11:45 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:15 Trenčín - Ružomberok
Fortuna liga
14:20 Premier League Preview 10
Magazín Premier League
14:55 Neapol - AS Rím
Serie A
16:55 Preview Show 12
Magazín Ligue 1
17:25 Serie A Show 9
Magazín Serie A
17:55 Empoli - Juventus
Serie A
19:55 Lille - Saint Etienne
Ligue 1
21:55 Hull - Southampton
Premier League
23:55 Arsenal - Burnley
Premier League
07:00 Preview Show 12
Magazín Ligue 1
07:30 Alpské lyžovanie 1
Magazín zimných športov
08:00 PL Match Pack 10
Magazín Premier League
08:30 ATP World Tour Uncovered 25
Tenisový magazín
09:00 Premier League World 11
Magazín Premier League
09:25 Serie A Show 9
Magazín Serie A
09:55 Leverkusen - Zenit Petrohrad
Liga majstrov
11:50 Monaco - Reims
Ligue 1
13:45 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
14:10 Catalunya 1.preteky
Euroformula Open
15:15 Catalunya 1.preteky
International GT Open
16:40 Pardubice - Mountfield
eská  hokejová extraliga
18:35 Magazín Ligy Majstrov 9
UCL Magazín
19:05 ATP Štokholm
21:00 Birmingham Grand Prix
Diamantová liga
23:05 Neapol - AS Rím
Serie A
07:00 Dortmund - Zenit 
Liga majstrov 2013-14
08:55 Zostrihy zápasov 9
Liga majstrov
10:20 Leverkusen - Benfica
Liga majstrov
12:15 Magazín Ligy Majstrov 9
UCL Magazín
12:45 Pardubice - Mountfield
eská  hokejová extraliga
14:40 Arsenal - Galatasaray
Liga majstrov
16:35 Trenčín - Ružomberok
Fortuna liga
18:30 Monaco - Reims
Ligue 1
20:25 AS Rím - Bayern
Liga majstrov
22:20 Barcelona - Ajax
Liga majstrov
07:00 Premier League Preview 10
Magazín Premier League
07:35 Serie A Show 9
Magazín Serie A
08:05 Newcastle - Liverpool
Premier League
10:00 Arsenal - Burnley
Premier League
12:00 Hull - Southampton
Premier League
14:25 Manchester City - Manschester United
Premier League
16:55 Aston Villa - Tottenham
Premier League
18:55 ilina - B.Bystrica
Fortuna liga
20:55 Marseille - Lens
Ligue 1
22:55 Sampdoria - Fiorentina
Serie A
07:00 PL Match Pack 10
Magazín Premier League
08:00 Premier League Preview 10
Magazín Premier League
08:30 Empoli - Juventus
Serie A
10:25 Chelsea - QPR
Premier League
12:25 Neapol - AS Rím
Serie A
14:25 Serie A Show 9
Magazín Serie A
14:55 Udinese - Janov
Serie A
16:55 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
17:25 Bojovník z Linky-profil M.Mikoviča...
Krátky dokument
17:40 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
18:40 Catalunya 2.preteky
Euroformula Open
19:25 Catalunya 2.preteky
International GT Open   
20:40 Miláno - Palermo
Serie A
22:40 Sampdoria - Fiorentina
Serie A
07:00 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika
07:55 Bojovník z Linky-profil M.Mikoviča...
Krátky dokument
08:15 Trenčín - Ružomberok
Fortuna liga
10:10 Empoli - Juventus
Serie A
12:05 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika
13:00 Pardubice - Mountfield
eská  hokejová extraliga
14:55 Sampdoria- Fiorentina
Serie A
17:00 Fighting Spirit MMA 24
Magazín bojových športov
17:45 Alpské lyžovanie 1
Magazín zimných športov
18:20 Brno - Litvínov
eská  hokejová extraliga
20:45 Weltklasse Zürich
Diamantová liga
22:50 ilina - B.Bystrica
Fortuna liga
07:00 Manchester Utd - Bayern
Liga majstrov 2013-14
08:55 Pardubice - Mountfield
eská  hokejová extraliga
10:50 Magazín Ligy Majstrov 9
UCL Magazín
11:20 Ludogorec Razgrad - Real
Liga majstrov
13:15 Catalunya 2.preteky
Euroformula Open
14:10 Catalunya 2.preteky
International GT Open
15:30 Anderlecht - Arsenal
Liga majstrov
17:25 Olympiacos - Juventus
Liga majstrov
19:20 Galatasaray - Dortmund
Liga majstrov
21:15 Newcastle - Liverpool
Premier League
23:15 Marseille - Lens
Ligue 1
07:00 Slovan v KHL
Hokejový magazín
07:30 Trenčín - Ružomberok
Fortuna liga
09:35 Hull - Southampton
Premier League
11:35 Parma - Inter
Serie A
13:30 Chelsea - QPR
Premier League
15:25 ilina - B.Bystrica
Fortuna liga
17:30 Mix zóna o Fortuna lige
18:00 Premier League Review 10
Magazín Premier League
18:55 Cesena - Verona
Serie A
20:55 Crystal Palace - Sunderland
Premier League
22:55 Udinese - Janov
Serie A
07:00 Neapol - AS Rím
Serie A
09:00 Budúci králi hôr
Krátky dokument
09:15 Parma - Inter
Serie A
11:10 Monaco - Reims
Ligue 1
13:05 Sampdoria - Fiorentina
Serie A
15:00 Newcastle - Liverpool
Premier League
17:00 Miláno - Palermo
Serie A
18:55 Cesena - Verona
Serie A
21:00 Highlights 12
Magazín Ligue 1
22:00 Mix zóna o Fortuna lige
22:30 ilina - B.Bystrica
Fortuna liga
07:00 Pardubice - Mountfield
eská  hokejová extraliga
09:00 Kuba - Kazachstan  1.deň
Box - Súboj titanov 
11:20 ilina - B.Bystrica
Fortuna liga
13:15 Kuba - Kazachstan  2.deň
Box - Súboj titanov 
15:35 EL silných mužov - Košice 2014
Krátky dokument
16:05 Sampdoria- Fiorentina
Serie A
18:00 Man C - Man U
Premier League
19:55 Brno - Litvínov
eská  hokejová extraliga
21:55 Magazín Ligy Majstrov 9
UCL Magazín
22:25 Marseille - Lens
Ligue 1
07:00 Marseille - Lens
Ligue 1
08:55 Neapol - AS Rím
Serie A
10:50 Rok 2010 Žilina - Spartak Moskva 
Liga majstrov z archívu
12:35 Rok 1997: Juventus - FC  Košice 
Liga majstrov z archívu
14:30 CSKA Moskva - Bayern
Liga majstrov
16:25 Manchester C. - AS Rím
Liga majstrov
18:20 Magazín Ligy Majstrov 9
UCL Magazín
18:50 Zostrihy zápasov 5
Liga majstrov
20:15 PSG - Barcelona
Liga majstrov
22:10 ilina - B.Bystrica
Fortuna liga
07:00 Budúci králi hôr
Krátky dokument
07:15 EL silných mužov - Košice 2014
Krátky dokument
07:45 Empoli - Juventus
Serie A
09:40 Arsenal - Burnley
Premier League
11:40 Hull - Southampton
Premier League
13:40 Aston Villa - Tottenham
Premier League
15:40 Premier League Review 10
Magazín Premier League
16:40 Lazio - Cagliari
Serie A
18:40 Bojovník z Linky-profil M.Mikoviča...
Krátky dokument
19:00 Mix zóna o Fortuna lige
19:30 Manchester City - Manschester United
Premier League
21:30 Highlights 12
Magazín Ligue 1
22:25 Cesena - Verona
Serie A
07:00 Highlights 12
Magazín Ligue 1
08:00 Monaco - Reims
Ligue 1
09:55 ilina - B.Bystrica
Fortuna liga
12:00 Mix zóna o Fortuna lige
12:30 Neapol - AS Rím
Serie A
14:25 Premier League Review 10
Magazín Premier League
15:25 Highlights 12
Magazín Ligue 1
16:20 Empoli - Juventus
Serie A
18:20 Hull - Southampton
Premier League
20:20 Lille - Saint Etienne
Ligue 1
22:15 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
22:45 Crystal Palace - Sunderland
Premier League
07:00 Marseille - Lens
Ligue 1
08:55 EL silných mužov - Košice 2014
Krátky dokument
09:25 MS 2014 Sidecar: Le Mans
FIM Magazín
09:55 Arsenal - Burnley
Premier League
11:50 Brno - Litvínov
eská  hokejová extraliga
13:45 Budúci králi hôr
Krátky dokument
14:05 Lazio - Cagliari
Serie A
16:00 Crystal Palace - Sunderland
Premier League
17:55 Petrohrad - Leverkusen
Liga majstrov
20:40 Real - Liverpool
Liga majstrov
22:50 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
07:00 ilina - B.Bystrica
Fortuna liga
08:55 Monaco - Reims
Ligue 1
10:50 Rok 2005 Inter - Petržalka 
Liga majstrov z archívu
12:40 Liverpool - Ludogorec
Liga majstrov
14:35 Olympiakos - Atlético Madrid
Liga majstrov
16:30 Juventus - Malmo
Liga majstrov
18:25 Zostrihy zápasov 6
Liga majstrov
19:50 Magazín Ligy Majstrov 9
UCL Magazín
20:20 Arsenal - Anderlecht
Liga majstrov
22:45 Brno - Litvínov
eská  hokejová extraliga
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:35 Aston Villa - Tottenham
Premier League
09:35 LM UEFA Trophy Tour 2014
Krátky dokument
10:05 Trenčín - Ružomberok
Fortuna liga
12:10 Mix zóna o Fortuna lige
12:40 Miláno - Palermo
Serie A
14:40 Manchester City - Manschester United
Premier League
16:40 Chelsea - QPR
Premier League
18:40 Newcastle - Liverpool
Premier League
20:40 Serie A Show 10
Magazín Serie A
21:10 Netbusters 8
PL Netbusters
21:40 Neapol - AS Rím
Serie A
23:35 Crystal Palace - Sunderland
Premier League
07:00 Premier League Review 10
Magazín Premier League
08:00 MS 2014 Sidecar: Le Mans
FIM Magazín
08:30 Lille - Saint Etienne
Ligue 1
10:25 Miláno - Palermo
Serie A
12:20 Newcastle - Liverpool
Premier League
14:20 Arsenal - Burnley
Premier League
16:20 Chelsea - QPR
Premier League
18:20 Cesena - Verona
Serie A
20:15 Sampdoria - Fiorentina
Serie A
22:10 Serie A Show 10
Magazín Serie A
22:40 Netbusters 8
PL Netbusters
23:10 Lazio - Cagliari
Serie A
07:00 Brno - Litvínov
eská  hokejová extraliga
08:55 Kona Preview
IronMan 2014    
09:55 Mix zóna o Fortuna lige
10:25 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
11:50 Petrohrad - Leverkusen
Liga majstrov
13:45 Real - Liverpool
Liga majstrov
15:40 Malmö - Atlético Madrid
Liga majstrov
17:35 Dortmiund - Galatasaray
Liga majstrov
19:30 Magazín Ligy Majstrov 9
UCL Magazín
20:40 TBA
Liga majstrov
22:50 Zostrihy zápasov 12
Liga majstrov
07:00 Udinese - Janov
Serie A
08:55 Rok  2010 Chelsea - Žilina 
Liga majstrov z archívu
10:40 Rok 1997: 1.FC Košice - Feyenoord 
Liga majstrov z archívu
12:30 Arsenal - Anderlecht
Liga majstrov
14:25 Magazín Ligy Majstrov 9
UCL Magazín
14:55 Juventus - Olympiakos
Liga majstrov
16:50 Real - Liverpool
Liga majstrov
18:45 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
20:10 ATP World Tour Uncovered 26
Tenisový magazín 
20:40 Liga majstrov
22:35 Petrohrad - Leverkusen
Liga majstrov
07:00 Serie A Show 10
Magazín Serie A
07:30 Predstavujeme FC Vion Zlaté Moravce
Krátky dokument
07:40 ilina - B.Bystrica
Fortuna liga
09:45 Mix zóna o Fortuna lige
10:15 Hull - Southampton
Premier League
12:15 Newcastle - Liverpool
Premier League
14:15 Crystal Palace - Sunderland
Premier League
16:15 Premier League Review 10
Magazín Premier League
17:15 Netbusters 8
PL Netbusters
19:40 Športmagazín 7
Športmagazín
20:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:30 Premier League World  12
Magazín Premier League
21:00 Manchester City - Manschester United
Premier League
23:00 Aston Villa - Tottenham
Premier League
07:00 Highlights 12
Magazín Ligue 1
08:00 Udinese - Janov
Serie A
09:55 Pohár Slovanov - silných mužov
Krátky dokument
10:25 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
11:25 Newcastle - Liverpool
Premier League
13:25 Serie A Show 10
Magazín Serie A
13:55 Trenčín - Ružomberok
Fortuna liga
16:00 Mix zóna o Fortuna lige
16:30 Crystal Palace - Sunderland
Premier League
18:25 EL silných mužov - Košice 2014
Krátky dokument
18:55 Neapol - AS Rím
Serie A
20:55 Športmagazín 7
Športmagazín
21:15 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
21:45 Premier League World  12
Magazín Premier League
22:15 Netbusters 8
PL Netbusters
22:45 Empoli - Juventus
Serie A
07:00 MS 2014 Enduro: Le mans 24 hodín
FIM Magazín
08:00 Lazio - Cagliari
Serie A
10:05 Cesena - Verona
Serie A
12:00 Zostrihy zápasov 12
Liga majstrov
13:25 Kona Preview
IronMan 2014    
14:25 TBA
Liga majstrov
16:20 TBA
Liga majstrov
18:15 Mix zóna
19:15 TBA
Liga majstrov
21:10 ATP World Tour Uncovered 26
Tenisový magazín 
21:40 Serie A Show 10
Magazín Serie A
22:10 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
23:35 TBA
Liga majstrov
07:00 Empoli - Juventus
Serie A
08:55 Zenit Petrohrad - Dortmund
Liga majstrov z archívu 2013-14
10:45 Rok 2005 Petržalka - Inter
Liga majstrov z archívu
12:40 Liga majstrov
14:35 Liga majstrov
16:30 Malmö - Atlético Madrid
Liga majstrov
18:25 Zostrihy zápasov 12
Liga majstrov
19:50 Liga majstrov
21:45 Liga majstrov
23:40 Arsenal - Anderlecht
Liga majstrov
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Premier League Review 10
Magazín Premier League
08:30 Fighting Spirit MMA 24
Magazín bojových športov
09:15 Športmagazín 7
Športmagazín
09:30 Lazio - Cagliari
Serie A
11:25 Manchester City - Manschester United
Premier League
13:25 Premier League World  12
Magazín Premier League
13:55 Aston Villa - Tottenham
Premier League
15:50 Crystal Palace - Sunderland
Premier League
17:50 Mix zóna o Fortuna lige
18:20 Myjava - Dunajská Streda
Fortuna liga
20:30 PL Match Pack 11
Magazín Premier League
21:00 Total Italian Football 7
Magazín Total Italian Football
21:30 Newcastle - Liverpool
Premier League
23:30 Neapol - AS Rím
Serie A
07:00 Športmagazín 7
Športmagazín
07:20 Cesena - Verona
Serie A
09:15 Premier League World  12
Magazín Premier League
09:45 Lille - Saint Etienne
Ligue 1
11:40 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:10 ilina - B.Bystrica
Fortuna liga
14:15 Mix zóna o Fortuna lige
14:45 Hull - Southampton
Premier League
16:45 Fighting Spirit MMA 25
Magazín bojových športov
17:25 Lazio - Cagliari
Serie A
19:25 Total Italian Football 7
Magazín Total Italian Football
19:55 Preview Show 13
Magazín Ligue 1
20:25 Rennes - Lorient
Ligue 1
22:25 PL Match Pack 11
Magazín Premier League
22:55 Myjava - Dunajská Streda
Fortuna liga
07:00 Serie A Show 10
Magazín Serie A
07:30 Trenčín - Ružomberok
Fortuna liga
09:25 Mix zóna o Fortuna lige
09:55 Drug Aware River 2013
Adrenalínové športy
10:55 Majstrovstá SR  v latinskoamerických...
Tanečný šport
12:20 Mix zóna
13:20 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
14:45 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
15:15 TBA
Liga majstrov
17:15 Bojovník z Linky-profil M.Mikoviča...
Krátky dokument
17:35 Premier League World 12
Magazín Premier League
18:00 Magazín Ligy Majstrov 10
UCL Magazín
18:30 Juventus - Olympiakos
Liga majstrov
20:25 portmagazín 7
portmagazín
20:40 Arsenal - Anderlecht
Liga majstrov
22:35 Fighting Spirit MMA 25
Magazín bojových športov
23:15 PL Match Pack 11
Magazín Premier League
23:45 Crystal Palace - Sunderland
Premier League
07:00 SF1   Atlético Madrid - Chelsea  
Liga majstrov z archívu 2013-14
08:55 Malmö - Atlético Madrid
Liga majstrov
10:50 Zostrihy zápasov 12
Liga majstrov
12:15 Juventus - Olympiakos
Liga majstrov
14:10 Pardubice - Mountfield
eská  hokejová extraliga
16:05 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
17:30 Liga majstrov
19:25 Magazín Ligy Majstrov 10
UCL Magazín
19:55 Liga majstrov
21:50 Liga majstrov
23:45 Real - Liverpool
Liga majstrov
07:00 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
07:30 Serie A Show 10
Magazín Serie A
08:00 Premier League Review 10
Magazín Premier League
09:00 Total Italian Football 7
Magazín Total Italian Football
09:30 Športmagazín 7
Športmagazín
09:50 Myjava - Dunajská Streda
Fortuna liga
12:00 Premier League World  12
Magazín Premier League
12:30 PL Match Pack 11
Magazín Premier League
13:00 Premier League Preview 11
Magazín Premier League
13:40 Liverpool - Chelsea
Premier League
15:55 Manchester United - Crystal Palace
Premier League
18:25 QPR - Manchester City
Premier League
20:40 Sampdoria  - AC Miláno
Serie A
22:40 Southampton - Leicester
Premier League
07:00 Serie A Show 10
Magazín Serie A
07:30 Preview Show 13
Magazín Ligue 1
08:00 Fighting Spirit MMA 25
Magazín bojových športov
08:45 Premier League World  12
Magazín Premier League
09:15 Crystal Palace - Sunderland
Premier League
11:15 PL Match Pack 11
Magazín Premier League
11:45 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
12:15 Lazio - Cagliari
Serie A
14:20 Premier League Preview 11
Magazín Premier League
14:55 Myjava - Dunajská Streda
Fortuna liga
16:55 Preview Show 13
Magazín Ligue 1
17:25 Total Italian Football 7
Magazín Total Italian Football
17:55 Sassuolo - Atalanta
Serie A
19:55 Rennes - Lorient
Ligue 1
21:55 West Ham - Aston Villa
Premier League
23:55 Liverpool - Chelsea
Premier League
07:00 Preview Show 13
Magazín Ligue 1
07:30 Total Italian Football 7
Magazín Total Italian Football
08:00 Premier League World 12
Magazín Premier League
08:30 ATP World Tour Uncovered 26
Tenisový magazín 
09:00 TBA
Liga majstrov
11:00 Rennes - Lorient
Ligue 1
12:55 1.dvojhra
Fed Cup Finále Nemecko - Česko
15:00 2.dvojhra
Fed Cup Finále Nemecko - Česko
17:05 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
17:35 Magazín Ligy Majstrov 10
UCL Magazín
18:05 Dortmiund - Galatasaray
Liga majstrov
22:00 Real - Liverpool
Liga majstrov
23:55 Malmö - Atlético Madrid
Liga majstrov
07:00 Rok 2010 Spartak Moskva - Žilina 
Liga majstrov z archívu
08:50 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
10:15 Petrohrad - Leverkusen
Liga majstrov
12:10 Magazín Ligy Majstrov 10
UCL Magazín
12:40 Brno - Litvínov
eská  hokejová extraliga
14:35 Liga majstrov
16:30 Myjava - Dunajská Streda
Fortuna liga
18:25 Rennes - Lorient
Ligue 1
20:20 Arsenal - Anderlecht
Liga majstrov
22:15 Zostrihy zápasov 12
Liga majstrov
23:40 Dortmiund - Galatasaray
Liga majstrov
07:00 Premier League Preview 11
Magazín Premier League
07:35 Total Italian Football 7
Magazín Total Italian Football
08:05 Manchester United - Crystal Palace
Premier League
10:00 Southampton - Leicester
Premier League
12:00 West Ham - Aston Villa
Premier League
14:25 Tottenham - Stoke
Premier League
16:55 Swansea - Arsenal
Premier League
18:55 Senica  - Slovan
Fortuna liga
20:55 PSG - Marseille
Ligue 1
22:55 Juventus - Parma
Serie A
07:00 MS 2014 Trial GP Španielska
FIM Magazín
08:00 Premier League Preview 11
Magazín Premier League
08:30 Sassuolo - Atalanta
Serie A
10:25 Southampton - Leicester
Premier League
12:25 Cagliari - Janov
Serie A
14:25 Sunderland - Everton
Premier League
16:30 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
17:25 Total Italian Football 7
Magazín Total Italian Football
17:55 Fiorentina - Neapol
Serie A
19:55 FIBA World Basketball
Basketbalový magazín
20:25 Športmagazín 7
Športmagazín
20:40 AS Rím - Turín
Serie A
22:40 Juventus - Parma
Serie A
07:00 Saitama Criterium by le Tour de France...
Cyklistika 
07:55 LM UEFA Trophy Tour 2014
Krátky dokument
08:25 Trenčín - Ružomberok
Fortuna liga
10:20 Daj brvno 14
Krátky dokument
10:35 Liga majstrov
12:30 Magazín Ligy Majstrov 10
UCL Magazín
13:00 3.dvojhra
Fed Cup Finále Nemecko - Česko
15:05 4.dvojhra
Fed Cup Finále Nemecko - Česko
17:05 tvorhra
Fed Cup Finále Nemecko - Česko
19:05 124.Veľká pardubická
Jazdecký šport
20:00 Fighting Spirit MMA 25
Magazín bojových športov
20:40 Inter - Verona
Serie A
22:40 Highlighty Prefontaine Classic
Diamantová liga
23:35 Senica - Slovan
Fortuna liga
07:00 Rok 1997 Košice - Juventus  
Liga majstrov z archívu
08:45 Brno - Litvínov
eská  hokejová extraliga
10:40 Magazín Ligy Majstrov 10
UCL Magazín
11:10 Liga majstrov
13:00 Petrohrad - Leverkusen
Liga majstrov
14:55 Juventus - Parma
Serie A
16:55 Liga majstrov
18:50 Zostrihy zápasov 12
Liga majstrov
20:15 Liverpool - Chelsea
Premier League
22:10 Zostrihy zápasov 11
Liga majstrov
23:35 PSG - Marseille
Ligue 1