Adidas – futbalové double

Navštívte našu facebookovú stránku DIGI Sport TV, odpovedzte na súťažnú otázku a hrajte o oficiálnu futbalovú loptu Ligy majstrov UEFA a kopačky Nemezis.

Výhercovia

1. kolo (12.9.2017)
Súťažná otázka: Podarí sa Juventusu streliť Barcelone na Nou Campe viac ako jeden gól?
Výhercovia:
– oficiálna futbalová lopta Ligy majstrov UEFA: Ján Tóth
– kopačky Nemezis: Anton Grobarčík

2. kolo (13.9.2017)
Súťažná otázka:
Odohrá náš Marek Hamšík v zápase so Šachtarom aspoň 60 minút (vrátane)?
Výhercovia:
– oficiálna futbalová lopta Ligy majstrov UEFA: Igor Vilim
– kopačky Nemezis: Michal Motýl

3. kolo (26.9.2017)
Súťažná otázka:
Podarí sa Realu Madrid v Dortmunde skórovať v 1. polčase?
Výhercovia:
– oficiálna futbalová lopta Ligy majstrov UEFA: Roman Vdoviak
– kopačky Nemezis: Oto Lukáč

4. kolo (27.9.2017)
Súťažná otázka:
Atlético Madrid preslávila skvelá defenzíva. Udrží si na novom štadióne proti Chelsea čisté konto?
Výhercovia:
– oficiálna futbalová lopta Ligy majstrov UEFA: Oto Lukáč
– kopačky Nemezis: Dávid Lindák

5. kolo (18.10.2017)
Súťažná otázka:
Podarí sa Marekovi Hamšíkovi v dnešnom zápase skórovať?
Výhercovia:
– oficiálna futbalová lopta Ligy majstrov UEFA: David Kačmarek
– kopačky Nemezis: Juraj Jánošík

6. kolo (19.10.2017)
Súťažná otázka:
Udrží si „Stará dáma“ proti Sportingu čisté konto?
Výhercovia:
– oficiálna futbalová lopta Ligy majstrov UEFA: Karolína Jagerčíková
– kopačky Nemezis: Katarína Kačmárová

7. kolo (31.10.2017)
Súťažná otázka:
Padnú v dueli AS Rím – Chelsea FC viac ako 4 góly (teda min. 5)?
Výhercovia:
– oficiálna futbalová lopta Ligy majstrov UEFA: Jakub Valkučák
– kopačky Nemezis: Pavol Bodnár

8. kolo (1.11.2017)
Súťažná otázka:
Skončí sa súboj top favoritov na postup Tottenhamu a Realu Madrid opäť remízou?
Výhercovia:
– oficiálna futbalová lopta Ligy majstrov UEFA: Tomáš Vaško
– kopačky Nemezis: Vladimír Kondé

9. kolo (21.11.2017)
Súťažná otázka:
Zrodí sa v zápase Sevilla – Liverpool remíza tak, ako tomu bolo v prvom vzájomnom meraní síl na Anfield?
Výhercovia:
– oficiálna futbalová lopta Ligy majstrov UEFA: Andrej Vlnka
– kopačky Nemezis: Levente Ors Cservenka

10. kolo (22.11.2017)
Súťažná otázka:
Podarí sa Atléticu doma vyhrať nad AS Rím a zdramatizovať tak postupový boj v skupine C?
Výhercovia:
– oficiálna futbalová lopta Ligy majstrov UEFA: Martin Važan
– kopačky Nemezis: Patrik Bédi

11. kolo (5.12.2017)
Súťažná otázka:
Podarí sa Sportingu Lisabon na Camp Nou streliť aspoň jeden gól?
Výhercovia:
– oficiálna futbalová lopta Ligy majstrov UEFA: Lenka Gärtnerová
– kopačky Nemezis: Marek Mačaj

12. kolo (6.12.2017)
Súťažná otázka:
Skóruje Mohamed Salah (Liverpool FC) v prvom polčase zápasu proti Spartaku Moskva?
Výhercovia:
– oficiálna futbalová lopta Ligy majstrov UEFA: Jaroslav Šraga
– kopačky Nemezis: Marek Tokár

 

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE „ADIDAS – FUTBALOVÉ DOUBLE“

Preambula

Predmetom tohto Štatútu propagačnej a reklamnej súťaže „Adidas – Futbalové double“ (ďalej len „Štatút“) je úprava súťažných podmienok a pravidiel, pri splnení ktorých sa oprávnená osoba zúčastnená na súťaži môže stať výhercom cien uvedených v článku V. tohto Štatútu.

I. Vyhlasovateľ súťaže

 1. Vyhlasovateľom tejto súťaže je spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 24813/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“), ktorá je v rámci udelených licencií prevádzkovateľom retransmisie programových služieb DIGI SPORT 1, DIGI SPORT 2, DIGI SPORT 3, DIGI SPORT 4 a DIGI SPORT 5 (ďalej spolu len “DIGI SPORT”)

II. Cieľ a trvanie súťaže

 1. Cieľom súťaže je marketingová podpora dobrého mena Vyhlasovateľa súťaže a vysielania DIGI SPORT.
 1. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru.
 1. Súťaž prebieha v termíne od 12.09.2017 do 06.12.2017. (ďalej len „Doba trvania súťaže“). Súťaž je rozdelená do 12 súťažných kôl, ktoré budú prebiehať v nasledovných termínoch:
 1. kolo prebehne v termíne 12.09.2017 do 20:45 hod
 2. kolo prebehne v termíne 13.09.2017 do 20:45 hod
 3. kolo prebehne v termíne 26.09.2017 do 20:45 hod
 4. kolo prebehne v termíne 27.09.2017 do 20:45 hod
 5. kolo prebehne v termíne 17.10.2017 do 20:45 hod
 6. kolo prebehne v termíne 18.10.2017 do 20:45 hod
 7. kolo prebehne v termíne 31.10.2017 do 20:45 hod
 8. kolo prebehne v termíne 01.11.2017 do 20:45 hod
 9. kolo prebehne v termíne 21.11.2017 do 20:45 hod
 10. kolo prebehne v termíne 22.11.2017 do 20:45 hod
 11. kolo prebehne v termíne 05.12.2017 do 20:45 hod
 12. kolo prebehne v termíne 06.12.2017 do 20:45 hod
 1. Každé súťažné kolo začína uverejnením súťažného postu (príspevku) na stránke Vyhlasovateľa na sociálnej sieti Facebook na adrese facebook.com/DIGISportTV (ďalej len “Facebook DIGI SPORT“).

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1. Súťaže sú oprávnené zúčastniť sa fyzické osoby, ktoré (i) majú platne zriadené užívateľské konto na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Facebook“) v súlade s obchodnými podmienkami a pravidlami Facebooku, (ii) počas Doby trvania súťaže na Facebooku DIGI SPORT uvedú správnu odpoveď na súťažnú otázku(iii) sú staršie ako 18 rokov , (iv) splnia ďalšie podmienky uvedené v tomto Štatúte (ďalej len „Súťažiaci“).
 1. Nárok na výhru podľa článku V bod 1 tohto Štatútu nevznikne osobe, ktorá je dlžníkom Vyhlasovateľa súťaže z akéhokoľvek zmluvného vzťahu alebo jeho zamestnancom. V prípade, ak niektorému z týchto Súťažiacich nárok na výhru nevznikne, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže.

IV. Pravidlá súťaže 

 1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky počas Doby trvania súťaže.
 1. Súťaž bude prebiehať v 12 samostatných súťažných kolách. V každom kole bude vyhlásená 1 súťažná otázka, pričom pre každú súťažnú otázku bude samostatné žrebovanie 2 výhercov. Počas celej doby trvania súťaže prebehne spolu 12 žrebovaní.
 1. Do súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený každý, kto v súťažnom formulári uverejnenom na Facebooku DIGI SPORT zvolí správnu odpoveď na vyhlásenú súťažnú otázku v termíne uvedenom v článku II bod 3 tohto Štatútu.
 1. Súťaž bude prebiehať v 12 samostatných súťažných kolách.
 1. Po každom súťažnom kole sa uskutoční žrebovanie 2 výhercov naživo v Štúdiu Ligy majstrov UEFA, ktoré vysiela televízna programová služba DIGI Sport 4 po 20:00 hod. vždy v utorok a v stredu., a to v nasledovných termínoch po skončení priameho prenosu futbalového zápasu:a) 1. žrebovanie sa uskutoční 12.09.2017
  b) 2. žrebovanie sa uskutoční 13.09.2017
  c) 3. žrebovanie sa uskutoční 26.09.2017
  d) 4. žrebovanie sa uskutoční 27.09.2017
  e) 5. žrebovanie sa uskutoční 17.10.2017
  f) 6. žrebovanie sa uskutoční 18.10.2017
  g) 7. žrebovanie sa uskutoční 31.10.2017
  h) 8. žrebovanie sa uskutoční 01.11.2017
  i) 9. žrebovanie sa uskutoční 21.11.2017
  j) 10. žrebovanie sa uskutoční 22.11.2017
  k) 11. žrebovanie sa uskutoční 05.12.2017
  l) 12. žrebovanie sa uskutoční 06.12.2017
 1. Z každého jedného žrebovania vzídu 2 výhercovia vecných cien Adidas.
 1. Účastníci súťaže musia v súťažnom formulári k súťaži zvoliť správnu odpoveď na uvedenú súťažnú otázku.
 1. Ak súťažiaci v rámci kola odpovie správne na súťažnú otázku, dostane sa do žrebovania po danom kole.
 1. Ten istý súťažiaci sa môže zapojiť do 12 súťažných kôl a celkovo sa tak zaradiť až do 12 žrebovaní.
 1. Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní prostredníctvom sociálnej siete Facebook a/alebo na e-mailovú adresu uvedenú v súťažnom formulári zo strany Vyhlasovateľa súťaže a následne im budú výhry doručené prostredníctvom kuriérskej služby.

V. Ceny a postup pri ich odovzdaní

 1. Celkovo je v súťaži 24 cien:
 • 12 x futbalová lopta Adidas v hodnote 139,95 EUR
 • 12 x kopačky Adidas v hodnote 249,95 EUR
 1. Každý výherca bude Vyhlasovateľom súťaže informovaný o výhre v lehote do 7 dní od ukončenia súťažného kola, v ktorom zvíťazil, zaslaním správy z Facebooku DIGI SPORT na Facebook výhercu, prostredníctvom ktorého sa Výherca zapojil do súťaže.
 1. V prípade, ak výherca neodpovie prostredníctvom jeho Facebooku Vyhlasovateľovi súťaže do 5 pracovných dní odo dňa jej obdržania, výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa súťaže.
 1. Výherca súťaže má právo výhru odmietnuť. V takom prípade výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže.
 1. Vyhlásenie výsledkov Súťaže s uvedením Výhercov každého súťažného kola Vyhlasovateľ súťaže uverejní na Facebooku DIGI SPORT a vo vysielaní DIGI SPORT po vyžrebovaní výhercu.
 1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje výhercov súťaže informovať najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia o výhre v súťaži.
 1. Reklamáciu futbalovej lopty a kopačiek Adidas si bude možné uplatniť počas 24 mesiacov odo jej odovzdania Výhercovi.

VI. Súhlas so zverejnením osobných údajov

 1. Účasťou v súťaži dáva súťažiaci výslovný a nepodmienený súhlas Vyhlasovateľovi súťaže so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia súťaže a zároveň so zverejnením osobných údajov výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko a obec, v ktorej má výherca trvalý pobyt na Facebooku DIGI SPORT a na internetovej adrese www.digisport.sk. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

VII. Záverečné ustanovenia 

 1. Tento Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ súťaže môže počas súťaže jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok tohto Štatútu, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Vyhlasovateľ súťaže má právo odvolať Súťaž, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Na účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolanie Súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ súťaže zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na Facebooku DIGI SPORT a/alebo na internetovej adrese digisport.sk.
 1. Počas konania súťaže je zo strany Vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov osôb zúčastnených na súťaži v zmysle platných právnych predpisov.
 1. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
 1. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu týchto pravidiel organizátor zverejní na Facebooku DIGI SPORT a/alebo na internetovej adrese digisport.sk.
 1. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Vyhlasovateľ a namiesto výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie.
 1. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.
 1. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu, Vyhlasovateľ súťaže vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasnosti v Štatúte.
 1. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivé osoby zúčastnené na súťaži a Vyhlasovateľ súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 1. Všade tam, kde sa uvádza v tomto Štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak. Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii na internetovej adrese www.digisport.sk.
 1. Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na stránke www.digisport.sk.

 

11.09.2017, Bratislava

Táto súťaž nie je vyhlasovaná ani sponzorovaná sociálnou sieťou Facebook. Informácie, ktoré poskytnete, budú využité len na účely tejto súťaže.